Άρθρο 31 Μεταβατική διάταξη

Η παρ. 4 του άρθρου 995 του π.δ. 503/1985, όπως τροποποιείται με το άρθρο 30, εφαρμόζεται επί κατασχέσεων ακινήτων, που επιβάλλονται από την 1η.10.2020.