ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 28 Αγωγή κακοδικίας – Τροποποίηση του άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Η παρ. 1 του άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 503/1985 (Α’ 182), τροποποιείται ως εξής:
«1. Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αμίσθου υποθηκοφύλακα, διαιτητή, δικαστικού γραμματέα και δικαστικού επιμελητή υπάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πολυμελές πρωτοδικείο που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία».

  • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 12:55 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΝΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

    Η ανάθεση της διενέργειας πραγματικών διαπιστώσεων σε δικαστικούς επιμελητές και την σύνταξη από αυτούς της διαπιστωτικής έκθεσης είναι επιβεβλημένη. Με την σύνταξη διαπιστωτικής έκθεσης πραγματικών περιστατικών θα επιτυγχάνεται πλήρης απόδειξη των ουσιαστικών ισχυρισμών των διαδίκων στη δίκη και επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης.