Άρθρο 11 Έκδοση ενός ενιαίου γραμματίου προείσπραξης – Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4194/2013

Η παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 (Α΄208) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, καθώς και για την παράστασή του κατά τη συζήτηση των ανωτέρων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστών οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παρ. 1, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη. Στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (κατά τη διάταξη του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ο δικηγόρος οφείλει να καταθέτει ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την παράσταση. Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από τo δικαστήριο. Επίσης, για την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, των ανακριτών ή ανακριτικών υπαλλήλων ή δικαστικών συμβουλίων, οφείλει να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η παράστασή του δεν γίνεται δεκτή. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο δικηγόρος καταθέτει ένα γραμμάτιο ανεξαρτήτως του αριθμού των εντολέων που εκπροσωπεί. Ειδικώς, επί ποινικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, η παράλειψη προσκόμισης γραμματίου, επισύρει μόνον τις κυρώσεις της παρ. 5. Στην περίπτωση παράστασης δικηγόρου κατά τη διαδικασία λήψης ενόρκων βεβαιώσεων, ο δικηγόρος εκδίδει ένα γραμμάτιο, ανεξαρτήτως του αριθμού των ενόρκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ίδιου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου.
Δεν υπάρχει υποχρέωση της προκαταβολής της παρ. 1: α) σε περίπτωση παραίτησης από το δικόγραφο, και β) σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης, τυχόν δε καταβληθείσα προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο που προέβη σε αυτήν, άλλως αυτή ισχύει για τη νέα συζήτηση.».

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 18:37 | Μανιαδάκης Σωτήριο

  Γιά ποιό λόγο γίνεται διαχωρισμός του ποινικού ενδίκου μέσου από το πολιτικό ένδικο μέσο και στην μεν πρώτη περίπτωση η παράλειψη προσκόμισης γραμματίου προείσπραξης θεωρείται τυπική παράλειψη ενώ στη δεύτερη κηρύσσεται απαράδεκτο το ένδικο μέσο;
  Επίσης για ποιο λόγο η μη προσκόμιση ή η προσκόμιση ελλιπούς γραμματίου προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά την συζήτηση ενδίκου μέσου θεωρείται τυπική παράλειψη ενώ η μη προσκόμιση κατά την κατάθεση του του γραμματίου δεν θεραπεύεται και κηρύσσεται απαράδεκτο;
  Μήπως πρέπει να θεσπιστεί μια μεταβατική διάταξη και να θεωρηθούν ως νομίμως ασκηθέντα τα ένδικα βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι σήμερα αν ο διάδικος κατέβαλε κατά τη συζήτηση ή θα καταβάλει τα ελλείποντα ποσά του γραμματίου προείσπραξης και αυτό ενόψει της κυμαινόμενης νομολογίας περί του αν είναι παραδεκτή η καταβολή εκ των υστέρων του ελλείποντος ποσού του γραμματίου προείσπραξης κατά την κατάθεση του ενδίκου μέσου;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 12:20 | Niki Pantazopoulou

  Δεν είναι δυνατόν να υποχρεούται ο δικηγόρος σε έκδοση σχετικού γραμματίου, όταν δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση (ως έχει δικαίωμα). Η διάταξη είναι αντίθετη στις προβλέψεις του Κπολδ και στις βασικές δικονομικες αρχές.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:10 | Κώστας Δημητρίου

  ορθώς καταργείται η υποχρέωση για γραμμάτιο στην παραίτηση από το δικόγραφο

  πρέπει να προβλεφθεί ότι ο δικηγόρος που απασχολείται και αμείβεται καθ’ υπόθεση σε υποθέσεις δημοσίου – οτα – νπδδ δεν υποχρεούται σε έκδοση και προσκόμιση γραμματίου για τις διαδικαστικές πράξεις αυτών -> πλήρης ατέλεια -> δεν υφίσταται κάποιο ειδικότερο θέμα, αφού στις περιπτώσεις αυτές υφίσταται διαφάνεια όσον αφορά την αμοιβή και ισχύουν οι διατάξεις για παρακράτηση φόρου , όπου προβλέπεται

  η πρόβλεψη για ενιαίο γραμμάτιο για προτάσεις-παράσταση είναι απαράδεκτη , γιατί πρόκειται για σαφώς διαφορετικές διαδικαστικές πράξεις, ενώ υφίστανται περιπτώσεις όπου δεν είναι υποχρεωτικές οι προτάσεις ή το υπόμνημα ή είναι διαφορετικό το χρονικό στάδιο για διεκπεραίωση κάθε διαδικαστικής πράξης => προφανώς τις προτεινόμενες διατάξεις τις συνέταξαν πρόσωπα που γνωρίζουν μόνο από βιβλία την δικονομία & δεν έχουν σχέση με μαχόμενη δικηγορία -> να ξαναδείτε τις προτεινόμενες διατάξεις

  στις εξαιρέσεις για γραμμάτιο πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν υπάρχει υποχρέωση όταν έχουμε εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης είτε λόγω παραπομπής , είτε κατόπιν έκδοσης προδικαστικής , είτε λόγω διακοπής

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 00:19 | Nikos

  Κάντε τα γραμμάτια όλων των υποθεσεων ΕΝΙΑΙΑ (και οχι μονο της τακτικης διαδικασιας).
  Οταν κατατίθεται ενα δικογραφο (αγωγη, ανακοπη, εφεση κλπ) να καταθέτουμε το ΕΝΙΑΙΟ γραμματιο, να εκδίδουμε τη φορολογικη αποδειξη, ωστε να τελειώνουμε φορολογικά. Δε γινεται να εχουν ενιαία και μη ενιαία γραμμάτια. Υποτίθεται οτι πρεπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασιες και τη ζωή μας.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 17:10 | Nikos

  Ποιος νους σκέφτηκε να καταργήσει τελειως τα γραμμάτια στις παραιτήσεις και το γραμματιο που θα εκδοθει για μια ενορκη να χρησημοποιείται για ολες τις ενορκες του ίδιου ενδικου βοηθήματος ή μέσου. Για να να γινει παραιτήσει πρεπει προηγουμενως να παραστεί ο δικηγορος και να δηλωσει την παραιτηση και αυτο ειναι διαδικαστικη πραξη που απαιτεί χρονο για να μεταβεί ο δικηγορος στο δικαστηριο και γράφεται οτι δεν θα εκδίδεται γραμματιο προκαταβολης. Δηλ. Θα παρέχονται δικηγορικες υπηρεσιες και και δεν θα εκδίδεται φορολογικη αποδειξη, αφου δεν θα απαιτειται γραμματιο παραιτησης. Ξέρετε τι φοροδιαφυγή θα γινει, αφου δε θα εκδίδεται φορολογικη αποδειξη. Μη γυρίζετε τη χώρα πισω στη φοροδιαφυγή για χάρη συνδικαλιστικών συμφερόντων των δικηγορων. Ειχα την πεποίθηση οτι η παρουσα κυβέρνηση θα καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή και θα έκλεινε τρυπες και παραθυράκια του νομου. Με τη μη εκδοση γραμματίου προκαταβολης ανοίγεται τις κερκόπορτες της φοροδιαφυγής και εξυπηρετείται συμφέροντα μεριδας του δικηγορικου κλάδου. Παρακαλώ να αποσύρεται τη ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ γραμματειου προκαταβολης για παραιτήσεις δικογράφων και ενορκες. Εκτίθεστε και βάζετε τρικλοποδιές στις φιλότιμες προσπάθειες πολλών για καταπολέμηση και εξαφάνιση της φοροδιαφυγής-εισφοροδιαφυγής κλπ.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 23:22 | Θεοφάνης Αδαμόπουλος

  Γιατί θα υποχρεούμαστε πλέον σε ενιαίο γραμμάτιο για παράσταση+προτάσεις στη νέα τακτική, όταν η μία εξ αυτών των διαδικαστικών πράξεων (βλ. παράσταση) ορισμένες φορές περιττεύει; Οι αλλαγές της νέας τακτικής κατέστησαν μη υποχρεωτική (άλλως όλως τυπική) την παράσταση. Όπως φαίνεται θα καταβάλλουμε πλέον γραμμάτιο για μη πράξη. Η διάταξη οδηγεί αναίτια σε υπέρμετρη αύξηση των δικαστικών εξόδων. Σωστά μέχρι σήμερα υπάρχει άλλο γραμμάτιο για παράσταση και άλλο για προτάσεις.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 15:34 | Δήμητρα Κορωνιού

  Μήπως να περιληφθεί και διάταξη για μη υποχρέωση προσκομισης γραμματιου στις περιπτώσεις ανασυζητησης υποθέσεων και μετά από έκδοση προδικαστικης ή παραπεμπτικης σε σχηματισμό του ίδιου δικαστηρίου (εφόσον παρίσταται ο ίδιος δικηγόρος)?

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 15:08 | Δήμητρα Κορωνιού

  Μήπως να περιληφθεί και διαταξη για μη υποχρέωση προσκομισης γραμματιου στις περιπτώσεις ανασυζητησης υποθέσεων (πχ λόγω μη έκδοσης απόφασης εντός του σχετικού χρόνου), καθώς και μετά από έκδοση προδικαστικης απόφασης, όταν (και στις 2 περιπτώσεις) παρίσταται ο ίδιος δικηγόρος;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 01:25 | A.A

  Γράφετε στο αρθρο 11

  Στην ΤΑΚΤΙΚΗ διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (κατά τη διάταξη του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ο δικηγόρος οφείλει να καταθέτει ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την παράσταση.

  Και συνεχίζεται

  …Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από τo δικαστήριο.

  Ομως, δε διευκρινίζεται εαν θεωρείται τυπική παράλειψη η έλλειψη του ΕΝΙΑΙΟΥ γραμματίου στην ΤΑΚΤΙΚΗ διαδικασια, το οποιο (γραμματιο) περιλαμβάνει ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ + ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Ο δικαστης θα θεωρει οτι η έλλειψη του ενιαιου γραμματίου δεν ειναι τυπική παράλειψη, διοτι αυτο περιλαμβάνει, εκτος της ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (που θεωρείται τυπική παράλειψη, και τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ·που ΔΕΝ θεωρείται τυπική παράλειψη).

  Πρεπει να ρυθμίζεται το θεμα αλλιως στη τακτικη διαδικασια θα απορρίπτονται σωρρηδον οι υποθεσεις , έλλειψη του ενιαίου γραμματίου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 01:54 | Α.Α.

  Στο αρθρο 11 γράφεται…Στην τακτική διαδικασία ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ, του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (κατά τη διάταξη του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ο δικηγόρος οφείλει να καταθέτει ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την παράσταση.

  Ομως, στο αρθρο 25, ενω προσδιορίζεται το ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την παράσταση στο Μονομελές και στο Πολυμελες, ΔΕΝ προσδιορίζεται σε ποιο ποσο θα ανέρχεται το ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την παράσταση στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ????