Άρθρο 19 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 141 του ν. 4194/2013

Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 141 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) αντικαθίστανται και το άρθρο 141 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 141
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται τρία (3) έτη μετά από την ημέρα που διαπράχθηκαν.
2. Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν από την παραγραφή του τελευταίου. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας, μέχρι την περάτωσή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αναστέλλουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος.
3. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος αναστέλλεται με την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, για χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
4. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώματος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στη ματαίωση έγερσης πειθαρχικής δίωξης για αυτό.».

  • 15 Σεπτεμβρίου 2020, 15:33 | ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

    ΚΡΊΝΕΤΑΙ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΥΜΕΝΗΣ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟς ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗς ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.