Άρθρο 19:Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομένων εισφορών προς ΦΚΑ

Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικών Ασφάλισης και αφορούν κατά δήλωση του καταθέτη εξόφληση τμηματική ή ολική οφειλών ή/και εισφορών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ακατάσχετα έναντι πάντων και δεν δύνανται να αποδοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο δανειστή πλην του ΦΚΑ, υπέρ του οποίου κατατίθενται.