Άρθρο 12:Παροχή δυνατότητας στους συνταξιούχους ΟΓΑ δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας τυφλούς, παραπληγικούς και απόλυτα αναπήρους που δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε. να έχουν συνοδό όταν συμμετέχουν στα προγράμματα του Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών.

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας και συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού καθώς και στο εκδρομικό πρόγραμμα εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., έχουν την δυνατότητα να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα.

  • Στο άρθρο 12 οι συντάκτες του εν λόγω νομοσχεδίου δεν έχουν προβλέψει την παροχή δυνατότητας συνοδού σε συνταξιούχους του ΟΓΑ με μόνιμες και βαριές αναπηρίες όπως η νοητική αναπηρία, το σύνδρομο down, ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση και εν γένει βαριές αναπηρίες με πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
    Η Ε.Σ.ΑμεΑ προτείνει στο τέλος του εν λόγω άρθρου να συμπληρωθεί το ακόλουθο εδάφιο ως εξής:
    «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
    Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ……………………………………………στο ίδιο πρόγραμμα. Στα ανωτέρω εκδρομικά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και ιαματικού τουρισμού συμμετέχουν με τη δυνατότητα συνοδού και συνταξιούχοι του ΟΓΑ που είναι άτομα με νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση και εν γένει βαριές και πολλαπλές αναπηρίες».