Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 • 8 Ιουνίου 2015, 23:22 | Δ.Κ.

  Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, ένας κλάδος κρίσιμος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, οδηγείται στην εξαθλίωση από τις μνημονιακές πολιτικές.

  Μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της κρίσης, οι μηχανικοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δυσβάσταχτα υψηλές τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές, με αποτέλεσμα 36.000 να είναι αυτήν τη στιγμή οι ανασφάλιστοι και μεταξύ αυτών σε πολύ μεγάλο ποσοστό νέοι μηχανικοί.

  Η αδυναμία καταβολής των τρεχουσών εισφορών είναι προφανές ότι δεν επιτρέπει στους συναδέλφους να διατηρήσουν και τις ρυθμίσεις των οφειλόμενων στις οποίες έχουν κατά καιρούς ενταχθεί.

  Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί δραματικά, όταν επιβληθούν σε όλους, με τα ειδοποιητήρια του ΤΣΜΕΔΕ για το Α΄εξάμηνο του 2015, που θα αναρτηθούν στις 15-06-2015, οι εξοντωτικές αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών που έχουν εισαχθεί με το Ν.3986/2011.

  Παρά το γεγονός ότι απαιτείται σύντομα ειδικό πλαίσιο ρυθμίσεων για την συνολική αντιμετώπιση των σοβαρότατων προβλημάτων του ΤΣΜΕΔΕ και των ασφαλισμένων του, είναι επίσης επιβεβλημένη η άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου μην επιδεινωθεί περαιτέρω η τρέχουσα κατάσταση των διπλωματούχων μηχανικών, που χωρίς αναστροφή της οικονομικής κρίσης και ως ήδη έχει, οδηγεί ευρέως στην έξοδο από το επάγγελμα και την εξαθλίωση.

  Με εκατοντάδες παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα, το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα αλλά και όλοι οι συλλογικοί φορείς των μηχανικών έχουν καταθέσει επανειλημμένες προτάσεις στα πλαίσια του ασφαλιστικού των μηχανικών προς το ΕΤΑΑ, προς το αρμόδιο Υπουργείο και προς όλες τις Κυβερνήσεις και έχουν απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις, για την λήψη μέτρων για την ανακούφιση μέσα στην κρίση και για την επιβίωση και αξιοπρέπεια του κλάδου.

  Αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τους ασφαλισμένους μηχανικούς και το ΤΣΜΕΔΕ έχουν αναληφθεί χωρίς ευνοϊκή έκβαση μέχρι στιγμής με επερωτήσεις βουλευτών και με προτάσεις νόμων.

  Σειρά πολλών κρίσιμων θεμάτων και αναγκαίων ρυθμίσεων που πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθούν και αφορούν την κατάσταση των διπλωματούχων μηχανικών και το ΤΣΜΕΔΕ, έχουν ήδη κατατεθεί στην τρέχουσα διαβούλευση.

  Προτείνεται ιδιαίτερα για ακόμη μία φορά, να συμπεριληφθούν ως άμεσες επιβεβλημένες ρυθμίσεις, στο νομοσχέδιο «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η αναδρομική κατάργηση των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, που επέβαλαν τις απαράδεκτες αυξήσεις στις ήδη δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και η κατάργηση όλων των επιβαρύνσεων που έχουν προκύψει από τις διατάξεις αυτές.

  Επίσης προτείνεται να συμπεριληφθεί ρύθμιση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την κατάργηση ή την τροποποίηση της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α’), προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε όσους μετόχους του ΤΣΜΕΔΕ δεν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα (εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών), όταν πρόκειται για ιδιωτικό έργο.

  Ο κλάδος των μηχανικών έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα από τις μνημονιακές πολιτικές αλλά δεν θα υποκύψει και θα αγωνιστεί για να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα και την αξιοπρέπειά του.

  Δημήτρης Κυριαζίδης Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

 • 8 Ιουνίου 2015, 15:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΤΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

  Η παρούσα πρόταση θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της απασχόλησης κυρίως των νέων και συγκεκριμένα:
  Για να εργαστεί κάποιος με σύμβαση έργου, είναι απαραίτητο να αποκτήσει δελτίο παροχής υπηρεσιών, αφού κάνει έναρξη επαγγέλματος στην Δ.Ο.Υ. και προηγουμένως ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ.
  Η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, έχει ως συνέπεια την υποχρέωση καταβολής μηνιαίων εισφορών, πάγιου ποσού, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τα προβλεπόμενα κλιμάκια.
  Δεδομένου ότι το ύψος των εισφορών είναι σημαντικό και πολλές φορές τα εισοδήματα του ασφαλισμένου ελάχιστα, αυτό αποτρέπει πολλούς να εμπλακούν στη διαδικασία και τις υποχρεώσεις αυτές και αναγκάζονται περιστασιακά να απασχολούνται παράνομα (χωρίς δελτία παροχής υπηρεσιών και χωρίς ασφάλιση).
  Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τον εξής τρόπο:
  Όποιος αποκτήσει δελτίο παροχής υπηρεσιών , ανά μήνα και με βάση όσα χρήματα θα έχει εισπράξει να καταβάλει στον ΟΑΕΕ , ποσοστό π.χ. 20% και να ασφαλίζεται για τόσες ημέρες ασφάλισης όσες ημέρες προκύπτουν από τη διαίρεση της προβλεπόμενης μηνιαίας εισφοράς δια το ποσοστό επί των εισπράξεων που θα αποδίδεται στον ΟΑΕΕ.
  Παράδειγμα: ο ασφαλισμένος έχει μηνιαία είσπραξη 400 ευρώ. Θα καταβάλει στον ΟΑΕΕ για το μήνα αυτό 80 ευρώ (400Χ20%). Έστω ότι έπρεπε να ασφαλίζεται στο κλιμάκιο με μηνιαίες εισφορές 200 ευρώ (25 ημέρες ασφάλισης). Θα του υπολογίζονται για το μήνα αυτό 80/200Χ25= 10 ημέρες ασφάλισης.
  Εάν οι απασχολούμενοι περιστασιακά , εποχιακά κλπ με δελτίο παροχής υπηρεσιών απαλλαγούν από το βάρος της καταβολής πάγιων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, έστω και εάν δεν έχουν κανένα εισόδημα, αλλά ασφαλίζονται με βάση τις εισπράξεις τους , είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν κίνητρα απασχόλησης και πολλοί άνεργοι και κυρίως νέοι θα μπορέσουν να εργαστούν νόμιμα και το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα αποκτήσουν έσοδα που σήμερα είναι ανέφικτο να γίνει, με βάση το ισχύον καθεστώς έναρξης επαγγέλματος και ασφάλισης.

 • 7 Ιουνίου 2015, 16:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΗΣ

  ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ – ΤΥΦΛΟΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΜΕΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ. ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ ΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 43 ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠ’ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ.

 • 6 Ιουνίου 2015, 20:27 | Αντώνης Γαβαλάς

  Στα πλαίσια της καταπολέμησης της «εισφοροδιαφυγής».
  Είναι απαράδεκτο για τον κλάδο των Μηχανικών, να μην ρυθμίζεται ΆΜΕΣΑ, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εναντίον τους, αναφορικά με τις εισφορές στο ταμείο του κλάδου.
  Χωρίς να υπάρχει ανάλογο αυτής της «ρύθμισης», υποχρεώνονται να πληρώνουν δυσβάσταχτες εισφορές -και μάλιστα αναδρομικά από το 2011- προκειμένου και εξαιτίας του ότι, έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία μηχανικού.
  Οι μηχανικοί δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις απαράδεκτες και υψηλότατες εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τον κύκλο εργασιών τους και έτσι αναντίστοιχες των εισοδημάτων τους και κατά συνέπεια ΑΔΙΚΕΣ.
  Ζητάμε απλά κοινό νου από μια ακόμα κυβέρνηση. Οι νέοι μηχανικοί δεν τολμούν να ενταχθούν στο ταμείο, γνωρίζοντας φυσικά ότι δεν θα έχουν τους πόρους να καλύψουν τις υποχρεώσεις και ταυτόχρονα δεν έχουν να περιμένουν ουσιαστική ασφάλιση για την υγεία και την μελλοντική συνταξιοδοτική κάλυψή τους.

 • 6 Ιουνίου 2015, 12:02 | Δημήτριος Ασημακόπουλος

  Με βαθιά λύπη παρατηρώ πως συνεχίζετε να κλείνετα τα μάτια στο ουσιαστικότερο πρόβλημα του ασφαλιστικού ζητήματος το οποίο είναι το δυσθεώρητο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
  Μιλώντας συγκεκριμένα για ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, να σας ενημερώσω για άλλη μια φορά και εγώ, πως οι εξαμηνιαίες εισφορές για έναν ελ. επαγγελματία μηχανικό είναι τεράστιες και μη βιώσιμες από την στιγμή που υπό τις παρούσες συνθήκες που επικαρτούν στην αγορά εργασίας αποτελούν (και αν…) το σύνολο των ετησίων εσόδων για πάρα πολλούς απο εμάς.
  Για άλλη μια φορά, ελπίζοντας σε ευαισθητιποίηση του πρώην προέδρου του ΤΕΕ και νυν υπουργού της κυβέρνησης:
  – Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους
  – Δικαίωμα επιδόματος ΟΑΕΔ σε ελ. επαγγελαματίες μηχανικούς.
  – Δικαίωμα ΠΑΥΣΗΣ ασφάλιστης για περιόδους που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν εισοδήματα!
  – ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ των διακανονισμών από τις τρέχουσες εισφορές!
  – Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ελεύθερα και για πάντα.

  Δεν είναι δυνατόν να αγωνιζόμαστε υπό αντίξοες συνθήκες σε μια νεκρή και στεγνή αγορά εργασίας και να μας ζητάτε ό,τι κερδίζουμε για να επιβιώσουμε να το δίνουμε σε αμφίβολης επιβίωσης ασφαλιστικά ταμεία!!!

 • 6 Ιουνίου 2015, 11:04 | Αγγελική Τσεσμελή

  Στα μέτρα ανακούφισης των ΑμεΑ πρέπει να συμπεριληφθεί και πρόβλεψη όσον αφορά στις συνθήκες και το ωράριο εργασίας τους. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου με αναπηρία όχι μόνο έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις για μείωση του υποχρεωτικού (διδακτικού) ωραρίου τους, αλλά και τους επιβλήθηκαν επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Υπάρχουν όμως χρόνια πάσχοντες (όπως οι ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας), των οποίων η υγεία επιδεινώνεται με την εξίσωσή τους στο ωράριο με τους υγιείς.
  Ευχαριστώ

 • 6 Ιουνίου 2015, 11:38 | Φανή

  Δωρεάν μετακινήσεις για όλα τα ΑμεΑ με ποσοστό 67% και άνω. Πήγα τις προάλλες στο Δήμο Θεσσαλονίκης να βγάλω δελτίο δωρεάν μετακίνησης και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν εδώ και μήνες, γιατί το κράτος δεν πλήρωσε τον ΟΑΣΘ και ο ΟΑΣΘ αρνείται να εκδώσει καινούρια δελτία….
  Επίσης, εξασφάλιση ειδικών οχημάτων για ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά ΑμεΑ με βαριές αναπηρίες και τετραπληγία, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν με τα αστικά λεωφορεία.

 • 5 Ιουνίου 2015, 17:17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

  Τι θα γίνει κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ?
  Οδηγείται μία κοινωνική ομάδα (διπλωματούχοι μηχανικοί και εργολήπτες δημοσίων έργων) στην εξόντωση και εσείς δεν κάνετε τίποτα?
  Γνωρίζετε μήπως κάτι από τα ακόλουθα:
  Ο διπλωματούχος Έλληνας μηχανικός δεν δικαιούται να κάνει παύση επαγγέλματος.
  Τα χρόνια των παχυών αγελάδων το ΤΣΜΕΔΕ ήταν το πλέον εύρωστο ταμείο. Αυτό συνέβαινε λόγω των τακτικών και λογικών ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν οι μηχανικοί αλλά και της σοβαρής συμπεριφοράς τους έναντι των συνταγογραφήσεων (αντίθετα με κάποιους άλλους πχ ένα βιβλιάριο συνταγές για όλο το σόι).
  Τα προβλήματα στο ταμείο δημιουργήθηκαν από τα δομημένα ομόλογα και το PSI.
  Παρόλα τα προβλήματα το ταμείο ακόμα στέκεται όρθιο και διατηρεί και το μεγαλύτερο ποσοστό στην μόνη μη συστημική τράπεζα (ΑΤΤΙΚΑ).
  Μοναδικό κριτήριο για τις ασφαλίστηκες εισφορές είναι η παλαιότητα. Δηλαδή ο κακομοίρης με τον μεγαλομηχανικό πληρώνουν ακριβώς τα ίδια χρήματα ανεξαρτήτως εισοδήματος.
  Οι πόροι του ταμείου μπορούν να συνεχίζουν να ενισχύονται μέσω των αναλογικών εισφορών από τον προϋπολογισμό των οικ. αδειών και των δημοσίων έργων (ή μήπως το δεύτερο χαλάει του μεγαλοεργολάβους και το κάνουμε ΓΑΡΓΑΡΑ?)
  30000 μηχανικοί αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ενδεικτικά αναφέρω ζευγάρι μηχανικών άνω τις 15ετίας συνολικές εισφορές άνω των 12000€ )+1200€ τέλος επιτηδεύματος). ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ? ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ?
  Γιατί μας ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΤΕ έτσι?

 • 5 Ιουνίου 2015, 15:44 | Κ Α

  Το ελάχιστο που πρέπει να κάνεις όταν είσαι κυβέρνηση είναι αυτά που έλεγες ως αντιπολίτευση.

  Αθήνα, 18 -4 – 2013
  Στην πρόταση νόμου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:

  «Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών»

  Θέμα: Εισφορές Μηχανικών ΕΤΑΑ

  Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Πρόσφατα, η Διοίκηση του ΕΤΑΑ αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3986/11 που αφορούν στις νέες ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών και προβλέπουν την υποχρεωτική ένταξη ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και με τη συνεχιζόμενη απόδοση εισφορών υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, στο οποίο όμως οι Μηχανικοί δεν μπορούν να ενταχθούν.

  Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι Μηχανικοί δεν αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές, πόσο μάλλον τις αυξημένες, σε πρώτη φάση άνω του 25%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΤΑΑ, 27.943 Μηχανικοί δεν εξόφλησαν το β” εξάμηνο του 2012 τις εισφορές τους. Ένα ποσοστό 40% των ελεύθερων επαγγελματιών (περίπου 8.000 ασφαλισμένοι) έχουν προβεί σε διακανονισμό με αβεβαιότητα για τη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στην επόμενη δόση και 3.778 εταιρείες δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτές Μηχανικών. Πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων διπλωματούχων δεν κάνουν πλέον έναρξη επαγγέλματος για να αποφύγουν τις υπέρογκες εισφορές. Για τον ίδιο λόγο, παρατηρείται κύμα πρόωρης συνταξιοδότησης και αθρόες αιτήσεις διαγραφής από το ΤΕΕ, προκειμένου να διακοπεί και η ατέρμων διόγκωση χρεών. Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων, η προ τριετίας αναλογία μεταξύ ενεργών και συνταξιούχων, επτά προς ένα, ήδη μετατρέπεται σε δύο προς ένα.

  Το ΤΕΕ, κατά τους προηγούμενους μήνες, κατέθεσε αίτηση αναστολής κατά της επίμαχης διάταξης. Περαιτέρω, η Αναλογιστική Μελέτη κατ’ ανάθεση του ΤΕΕ, του Δρ. Αλέξανδρου Ζυμπίδη, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν τεθεί σε γνώση όλων των Αρμοδίων, προβλέπει ότι η αύξηση των εισφορών θα οδηγήσει τον Ασφαλιστικό Φορέα σε ελλειμματική τροχιά. Τέλος, η Νομική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ αποφάσισε ότι υφίσταται σοβαρό πρόβλημα εφαρμογής της διάταξης του εδ. γ’ παρ. 15 του αρ.44 του Ν. 3986/11 για την Ειδική Προσαύξηση, για την επίλυση του οποίου απαιτείται ιδιαίτερη νομοθετική παρέμβαση δια τυπικού νόμου.

  Σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΣΜΕΔΕ (άνω των 3 δις), που είχαν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, με κυβερνητική ευθύνη μετατράπηκαν σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου. Με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και τη δανειακή σύμβαση της 26ης Οκτωβρίου 2011, το ΤΣΜΕΔΕ έμεινε με το 50% της αξίας των διαθεσίμων του, που προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων. Οι απώλειες για το ταμείο ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο €, χωρίς να συνυπολογιστούν η μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης (άλλα 500 εκατ. €), αλλά και η υπαγωγή της Attica Bank σε διαδικασία «κουρέματος».

  Η κυβέρνηση και η Τρόικα εμφανίζονται να «αντισταθμίζουν» με τα νέα χαράτσια, υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών, τις απώλειες που υπέστη το ΤΣΜΕΔΕ από τις μνημονιακές πολιτικές και κυρίως από την εφαρμογή του PSI και να εξυπηρετούν τα ελλείμματα άλλων ασφαλιστικών φορέων, μιας και ο Κλάδος των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε πλεόνασμα 385 εκ. ευρώ το 2011. Ουσιαστική όμως επίπτωση των αυξήσεων θα είναι η δραματική υποβάθμιση της δημόσιας ασφάλισης, λόγω της αδυναμίας των ασφαλισμένων να καταβάλλουν υπέρογκα αυξημένες εισφορές, καθώς και η επακόλουθη κατάρρευση των εσόδων των ταμείων και η βίαια εξώθηση των λίγων, που θα διατηρήσουν την δυνατότητα, στις αβέβαιες και περιορισμένης επάρκειας ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

  Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

  Άρθρο 1

  «Η παράγραφος 5 (β) του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής :

  β) Αναστέλλεται για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ που συμπληρώνουν μέχρι 30/6/2011 τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), η υποχρεωτική μετάταξη στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία. Ειδικότερα, παρέχεται στους μηχανικούς δικαίωμα επιλογής αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας στο ΕΤΑΑ, από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά. Το δικαίωμα ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ. Είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη ασφαλιστική κατηγορία με αίτηση του ασφαλισμένου, η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.»

  Αθήνα, 18 -4 – 2013

  Οι προτείνοντες βουλευτές

  Στρατούλης Δημήτρης

  Καραγιαννίδης Χρήστος

  Κουρουμπλής Παναγιώτης

  Μητρόπουλος Αλέξης

  Μπάρκας Κώστας

  Μπόλαρη Μαρία

  Ουζουνίδου Ευγενία

  Πετράκος Αθανάσιος

  Σταθάς Γιάννης

  Φωτίου Θεανώ

  Χαραλαμπίδου Δέσποινα

 • 5 Ιουνίου 2015, 11:17 | Ν

  Με αφορμή την έναρξη της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης καταθέτουμε το παρακάτω πλαίσιο, σε συνέχεια της ανοιχτής επιστολής (http://tinyurl.com/okgxklp) προς τον αρμόδιο υπουργό κ. Στρατούλη στις 25/05/2015:

  Είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των ασφαλισμένων μηχανικών. Ενδεικτικά 36.000 μηχανικοί είναι αυτήν τη στιγμή ανασφάλιστοι, εκ των οποίων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι νέοι συνάδελφοι.
  Ζητάμε άμεσα να ακυρωθούν οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών που επιβλήθηκαν το 2011. Επιπρόσθετα να ληφθεί μέριμνα για το διάστημα από το 2011 μέχρι σήμερα (αναδρομικά).

  Να συμπεριληφθεί ευνοϊκή ρύθμιση για όσους έχουν χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ λίγο πριν συνταξιοδοτηθούν μέχρι ένα όριο οφειλών προκειμένου να μπορούν μέσα από τη σύνταξη να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

  Να υπάρξει μέριμνα για όσους εντάσσονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων για κάλυψη των οφειλών τους που να συσχετίζει τις τρέχουσες εισφορές με το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα προκειμένου να μη χάνεται ο διακανονισμός σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής των τρεχουσών εισφορών.

  Να υπάρξει μέριμνα για ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους είτε μέσω της ΚΥΑ, είτε, για όσους δε μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν, μέσω του διαχωρισμού των εισφορών ή μέσω της δυνατότητας πληρωμής 2 μηνιαίων εισφορών.

  Να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους νέους μηχανικούς, προκειμένου να μπορούν να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα για ένα χρονικό διάστημα χωρίς την καταβολή εισφορών, με δυνατότητα εξαγοράς στο μέλλον του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

  Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς θα λάβει μέτρα ανακούφισης της μεγάλης μάζας των μηχανικών και δε θα είναι αυτή που θα εφαρμόσει τις αναδρομικές αυξήσεις που δεν οδηγούν μόνο σε εξαθλίωση τους μηχανικούς, αλλά επιπλέον εκπέμπουν και ένα πολιτικό μήνυμα, εντάσσονται σε ένα πολιτικό σχέδιο με βάση το οποίο οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί θα πρέπει να αφανιστούν στο βωμό της ανάπτυξης και παγίωσης των λίγων μεγάλων μελετητικών και κατασκευαστικών ομίλων.
  Ο κλάδος των μηχανικών, κλάδος κρίσιμος για την απαιτούμενη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έχει εξαθλιωθεί από τις μνημονιακές πολιτικές. Δεν του έχει μείνει τίποτα παρά μόνο η διεκδίκηση της αξιοπρέπειάς του και η διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του στο δρόμο.

  Για τη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών,
  Ν. Ανδρεδάκης (μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ)
  Θ. Βαμβουρέλλης (μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ)
  Α. Κολοβός (μέλος Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ)
  Π. Μούζιος (μέλος Δ.Σ. ΕΤΑΑ και Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ)
  Δ. Φιλιππής (Γραμματέας Αντιπροσωπείας ΤΕΕ)