Άρθρο 36: Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ

1. Η διάταξη του άρθρου 1 ΤΟΥ Α.Ν. 86/1967 (Α΄136) όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).
2. Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο Αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση.
3. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους διακόπτεται.

  • 9 Ιουνίου 2015, 13:26 | Σταύρος Α.

    Δεν έχουμε πλέον τις αντοχές! Σταματήστε να μας κοροϊδεύετε και εσείς και εφαρμόστε επιτέλους την κοινωνική σας πολιτική στον κλάδο αυτό που δεν έχει δουλειά και δεν μπορεί να δηλώσει άνεργος. Δεν είμαστε όλοι μεγαλομηχανικοί. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ας λογικευτούμε σε αυτόν τον τόπο…