Άρθρο 01: Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία

α. Το άρθρο 46 του ν.4025/2011 (Α΄228),όπως αυτό ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από 1/9/2011 για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ή παράταση των προνοιακών παροχών.

β. Στο ως άνω άρθρο προστίθενται οι παράγραφοι 2,3,4 και 5:

2. Από 1/10/2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία καθορίζεται ως εξής:

α)           Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στo Δήμο ο οποίος εντός είκοσι 20 ημερών τους ενημερώνει εγγράφως εάν πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις με βάση τα διοικητικά έγγραφα, όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει την αντίστοιχη παροχή ένταξής τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά.

β)            Σε περίπτωση που ο αιτών δεν πληροί τις ως άνω διοικητικές προϋποθέσεις ένταξής του σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης εκδίδεται διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήματος.

γ)            Σε περίπτωση διοικητικής προέγκρισης του σχετικού αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό), στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ανά παροχή ιατρικές προϋποθέσεις.

δ)            Με την υποβολή σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. βάσει του ανωτέρω ειδικού σημειώματος παραπομπής, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήματος για  ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία και κατά συνέπεια η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήμο συνιστά και την ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών.

ε)            Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕ.Π.Α.

στ)          Ειδικότερα κατά την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας», οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υποχρεωτικά έλεγχο, με ανάκτηση αυτής μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

3. Από 1/10/2015 η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:

α)           Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.

β)            Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.

Η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων, από τους οποίους εφόσον διαπιστώνεται η καταβολή αχρεωστήτως ποσών οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, θα προβαίνουν είτε σε αναζήτηση αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τους, είτε στον συμψηφισμό τους με τυχόν καταβαλλόμενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη προνοιακή παροχή.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των καθ’ύλην αρμοδίων Αναπληρωτών Υπουργών δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους θέματα εφαρμογής του παρόντος, καθώς και να εναρμονίζεται η ορολογία των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για καθεμιά από τις προνοιακές παροχές με την ορολογία του εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τα ιατρικής φύσης θέματα χορήγησης των προνοιακών παροχών.

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:48 | Οικογενεια_αναπηρου

  -Τα προβλήματα που συναντήσαμε κατά τη διαδικασια:

  1)7 μηνες περασαν από την αιτηση εως το ΚΕΠΑ,εξαιτιας:
  α)ελλειψης ιατρων και πολλων αιτήσεων
  β)απεργιων των ιατρων

  ΣΥΝΕΠΕΙΑ:κανενα εισοδημα και πολλα εκτακτα εξοδα
  (Οταν ηρθαν τα αναδρομικα,ειχαμε ηδη υπερδανειστει)

  2)24 μηνες περασαν απο την αιτηση εως την οριστικη αποφαση.
  (ασφαλιση σε 2 ασφαλιστικους οργανισμούς)

  Η προσωρινη συνταξη ηταν 450 ευρω(για 85% αναπηρο)
  (Δεν δινεται το επιδομα απολυτου αναπηριας εντος της προσωρινης)
  (Ουτε το ΕΚΑΣ δινεται )

  ΣΥΝΕΠΕΙΑ:Αφασικο,σε κατακλιση,85 % αναπηρο ατομο με πληθος παγιων
  εξοδων(πανες,γαντια,αντησυπτικα,λεβαιν,καθετηρες,
  μισθωση ασθενοφόρου για επεμβάσεις) ζουσε με 450 ευρω

  ΛΥΣΗ:ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

  3)Στο κεντρο αποκατάστασης το ταμειο εδινε 3500 ευρω/μηνα (3 μηνες)

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Το κρατος πληρωνει για τον εγκλεισμο του αναπηρου,
  όχι για την φροντιδα εντος του οικογενειακου
  περιβάλλοντος.
  ΛΥΣΗ:Να ενταξει στο πρόγραμμα »βοηθεια στο σπιτι» και τους
  αναπηρους και να συμπεριελαβει φυσικοθεραπευτες και
  άλλες ειδικοτητες.

  4)Δεν υπαρχει κοινωνικος λειτουργος να μας στηριξει και εργατολογος.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Ειχαμε αγνοια για τις παροχες που δικαιούμασταν
  (Οι υπαλληλοι των ασφαλιστικων ταμειων δεν το κανανε)

  5)Δεν δικαιουτε εξωιδρυματικο επιδομα επειδή η αναπηρια προερχεται
  από εγκεφαλικο επεισοδιο.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Ενω χρηζει 24 ωρης φροντίδας από ατομο/ατομα
  τα οποια συνδεουν απολυτα την καθημερινοτητα τους
  με τη φροντιδα του αναπηρου.
  και είναι ανίκανος για οποια δραστηριοτητα
  επειδή δεν είναι παραπληγια αλλα από
  εγκεφαλικο δεν δικαιουτε.
  ΛΥΣΗ:Να μπορει να ενταχθεί και αναπηρος με βαρια μονιμη αναπηρια

  6)Η επανεξεταση από την επιτροπή του ΚΕΠΑ,οδηγει σε διακοπη
  της συνταξης εως οτου ερθει η ημερομηνια εξετασης.

  ΛΥΣΗ:Ειτε να μη διακόπτεται η συνταξη όταν υπαρχει ευθυνη του ΚΕΠΑ ειτε να μπορει να γινει η αιτηση 9 μηνες πριν το περας της ισχυς της προηγουμενης αποφασης.(Ώστε να μην υπαρχει διακοπη.
  ΕΠΙΣΗΣ:Να διευρυνθει ο καταλογος με τις μονιμες αναπηριες.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
  Ο αναπηρος,και η οικογενεια του,ξαφνικα μενει οικονομικα αβοηθητη εξαιτειας των καθυστερησεων,μονη λογω ελλειψης κοινωνικων δομων,ανενημερωτη και απροστατευτη σε οποιον θελησει να την εκμεταλευτει.
  Η ελλειψη χρηματων μπορει να ακούγεται »ασημαντη» μπροστα στο
  πρόβλημα υγειας,αλλα είναι ουσιαστικα ικανη ,ειδικα για έναν αναπηρο, να τον επιβαρυνει.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:38 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κλπ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Σ.Υ.Ε , ΓΙΑ ΝΑΜΗΝ ΤΑΛΑΙΠΟΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:44 | ΜΣΔ

  Στα πλαίσια της δραστηριότητας για Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ δεν πρέπει να ληφθή μέριμνα ώστε τα είδη που χρειάζεται να προμηθεύονται οι ΑμεΑ, και που δικαιολογούνται, σε κάποιο βαθμό, από τα ταμεία τους, να διατίθενται από συμβεβλημένα καταστήματα, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατασκευή ή εφαρμογή τους και θα απαλλάξουν τους ΑμεΑ
  1. από την υποχρέωση πληρωμής του συνόλου της δαπάνης κατά την αγορά και
  2. από τόν κίνδυνο προμήθειας από επιχειρήσεις που δεν έχουν την δυνατότητα σωστής εξυπηρέτησής τους

 • Στην παράγραφο A να αναφερθεί ρητά ότι οι γνωματεύσεις της ΑΣΥΕ είναι ισότιμες με τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ και γίνονται δεκτές για κάθε νόμιμη χρήση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση οικονομικών και κοινωνικών παροχών.

  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1 εδάφιο ως εξής: «Γνωματεύσεις Αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από Υγειονομικές Επιτροπές της ΑΣΥΕ, είτε πριν, είτε μετά την ίδρυση των ΚΕΠΑ, θεωρούνται ισότιμες με γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ και γίνονται δεκτές για κάθε νόμιμη χρήση».

  Προκειμένου να αποτραπεί η διακοπή της χορήγησης του προνοιακού επιδόματος στους δικαιούχους μετά τη λήξη Γνωμάτευσης Αναπηρίας τους όπως και η διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων μετά την έκδοση Γνωματεύσεων Αναπηρίας, η Ε.Σ.ΑμεΑ. προτείνει η παράγραφος B3 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών να διατυπωθεί ως εξής :
  α) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται έξι μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης του δικαιούχου να ειδοποιήσει εγγράφως ή μέσω τηλεμοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία και να τους ενημερώνει αναλυτικά για τα δικαιολογητικά (διοικητικά έγγραφα) που απαιτείται βάσει της νομοθεσίας να καταθέσουν προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία εντός είκοσι ημερών.
  β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών καλεί τον δικαιούχο σε διάστημα είκοσι ημερών μετά την ενημέρωσή του με τις ως άνω διαδικασίες να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών σε διάστημα είκοσι ημερών την επόμενη ημέρα τον παραπέμπει στα ΚΕΠΑ για να αιτηθεί την πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας του.
  γ) Τα ΚΕΠΑ, μετά την παραπομπή του δικαιούχου από τις προνοιακές υπηρεσίες και την αίτησή του για την επανεξέτασή του από τις ΑΥΕ ΚΕΠΑ, υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας με την έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας πριν τη λήξη ισχύος της προηγούμενης Γνωμάτευσης Αναπηρίας του αιτούντα.
  δ) Εφόσον με υπαιτιότητα των ΚΕΠΑ ή και των αρμοδίων προνοιακών υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας πριν τη λήξης ισχύος της Γνωμάτευσης Αναπηρίας του δικαιούχου, τότε παρατείνεται το δικαίωμα χορήγησης του επιδόματος όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

  Εναλλακτική πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την παράγραφο Β3, έτσι ώστε οι ρυθμίσεις της εν’ λόγω παραγράφου να είναι σαφείς και κατανοητές για τους πολίτες με αναπηρία και να μην δημιουργούνται προβλήματα ερμηνείας κατά την εφαρμογή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες:
  α) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιήσουν εγγράφως ή μέσω τηλεμοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία και να τους ενημερώνει αναλυτικά για τα δικαιολογητικά (διοικητικά έγγραφα) που απαιτείται βάσει της νομοθεσίας να καταθέσουν προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία.
  β) Η προνοιακή παροχή δεν διακόπτεται αυτοδίκαια, εφόσον οι δικαιούχοι, μετά την έγγραφη ενημέρωσή του από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών και πριν τη λήξη ισχύος της χορήγησης της προνοιακής παροχής έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έγκαιρο έλεγχο αυτών από τους αρμοδίους.

  Επίσης στο παρόν άρθρο ζητούμε να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες 3 παράγραφοι:
  1. Γνωματεύσεις αναπηρίας που αφορούν σε αναπηρίες/παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων αναπηριών/παθήσεων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2906/ΤΒ΄.18.11.2013 ή όπως αυτές συμπληρωθούν στο μέλλον, και έχουν εκδοθεί από το Σεπτέμβριο του 2011 από τις ΑΥΕ ή ΒΥΕ ΚΕΠΑ, ισχύουν επ’ αόριστον, με διοικητική πράξη των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξειδικεύεται η ως άνω ρύθμιση.
  2. Κάτοχοι Γνωματεύσεων Αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί από Νομαρχιακές ΑΥΕ ή ΒΥΕ ή από Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, πριν την ίδρυση των ΚΕΠΑ και είναι αορίστου χρόνου και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων αναπηριών/παθήσεων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2906/ΤΒ΄.18.11.2013, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, προσέρχονται στις διοικητικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ προκειμένου, αφού καταθέσουν ιατρικό φάκελο με τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά σε τριμελή επιτροπή, και τους χορηγείται νέα γνωμάτευση ΚΕΠΑ, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντα.
  3. Αποφάσεις ΚΕΠΑ που περιέχουν λάθη ή παραλείψεις διοικητικού χαρακτήρα ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτές ζητήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, διορθώνονται με υπηρεσιακό σημείωμα κατόπιν αιτήσεώς του.
  Η συμπερίληψη των ανωτέρω προτεινόμενων ρυθμίσεων θα προστατέψουν από άσκοπη ταλαιπωρία εκείνα τα άτομα που η αναπηρία τους είναι μη αναστρέψιμη.

 • ΕΛΟΔΙ
  Αθήνα 9/6/2015
  Αρ. πρωτ. 138
  Το επίδομα που δίνεται από την πρόνοια στους ανασφάλιστους ή έμμεσα ασφαλισμένους με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, είναι απαραίτητο προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετα έξοδα, που προκύπτουν στην καθημερινή μάχη που δίνει το άτομο με διαβήτη για καλύτερη ρύθμιση, ώστε να μην αναπτυχθούν οι γνωστές επιπλοκές.
  Η χορήγηση του επιδόματος μάλιστα από το 1995 μέχρι το 2013 προϋπόθετε επίσημη ιατρική γνωμάτευση από κρατικό διαβητολογικό κέντρο (ΦΕΚ 629/18-7-1995) ανεξάρτητα από ποσοστό αναπηρίας.
  Η χορήγηση από την πολιτεία παροχών με αναφορά στην πάθηση, στις χρόνιες σοβαρές παθήσεις, ανεξάρτητα από το ποσοστό αναπηρίας είναι πιστεύουμε σωστότερη, όπως για παράδειγμα συμβαίνει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 5%.
  Με την Δ29Α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1189 της 15/5/2013, εκτός από την πάθηση προστίθεται και η προϋπόθεση ποσοστού αναπηρίας 50% με βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ. Αυτό μας δημιούργησε τα εξής προβλήματα:
  Τα ΚΕΠΑ, όχι λόγω της πάθησης αλλά εξαιτίας του ποσοστού, εκδίδουν αποφάσεις με διάρκεια 1 ή 2 ετών. Αυτό μάλιστα το αιτιολογούν, διότι εξαιτίας των επιπλοκών το ποσοστό αναπηρίας δεν είναι σταθερό. Έτσι και οι υπηρεσίες της πρόνοιας για την χορήγηση του επιδόματος κάθε 1 με 2 χρόνια ζητούν νέες αποφάσεις. Σε μια σοβαρή χρόνια πάθηση, όπως ο διαβήτης τύπου 1, που όπως είναι γνωστό (δυστυχώς) δεν θεραπεύεται, είναι όπως καταλαβαίνετε τελείως παράλογη και αποτελεί μια άνευ λόγου ταλαιπωρία και για εμάς αλλά και για τις υπηρεσίες η συνεχής έκδοση κάθε 1 ή 2 χρόνια της ίδιας απόφασης για την χορήγηση του επιδόματος.
  Η ανάγκη χορήγησης του επιδόματος δεν αλλάζει αν για τον ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη η πολιτεία δίνει ποσοστό αναπηρίας 50%, λίγο λιγότερο ή περισσότερο. Το σωστό είναι να στηριχθεί από την πολιτεία το άτομο με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη από την αρχή, ώστε να μην αναπτυχθούν και να προληφθούν σοβαρές αναπηρίες.
  Έτσι προτείνουμε (όπως συμβαίνει και με το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών) να απαιτείται για την χορήγηση του επιδόματος μία (πιστοποιημένη βέβαια) ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, όπως ίσχυε και πριν.
  Την παραπάνω πρόταση την έχουμε καταθέσει με παρέμβασή μας ήδη από την 12 Μαρτίου σε συνάντηση με την κα Τσακιροπούλου διευθύντρια του γραφείου της αναπληρώτριας υπουργού κας Θεανώ Φωτίου (έγγραφο με αρ. πρωτ. 130 12/3/2015).
  Για το ΔΣ
  Ο Πρόεδρος
  Αριστείδης Ράπτης
  raptis@elodi.org
  T 6977305308

 • 9 Ιουνίου 2015, 09:18 | Ωρίωνας Μ

  Για αυτό και μίλησα για την Ιερά Εξέταση της επιτροπής κυρία Κολοτούρου, αναφορικά με το 2ο σκέλος του σχολίου σας προς την κυρία Λάντου. Ξέρετε, με καχυποψια δεν εξετάζουν μόνο τους ασθενείς που έχασαν την ακοή τους σε μεγάλη ηλικία! Εκ πείρας, θα σας πω πως ακριβώς με αυτόν τον τρόπο εξετάζουν και τους κωφούς εκ γενετής, που γνωρίζουν χειλανάγνωση, οπότε και δεν έχουν πρόβλημα στον προφορικό λόγο. Με αυτό στο μυαλό μου προτείνω μέλος ανεξάρτητης αρχής, διότι βάζουν τον πολίτη να αισθανθεί πως είναι απατεώνας και πως παρανομεί, πως δεν έχει κάτι, μα τους κοροϊδεύει για να πάρει κάποιο ευεργέτημα. Κι είναι πολύ άσχημο συναίσθημα αυτό, αφού όση γνώση και να έχεις για το πρόβλημα, όση αυτοεκτίμηση/αυτοπεποίθηση, το γεγονός πως τα μέλη της επιτροπής σε εξετάζουν με τέτοιο τρόπο, σε βάζουν αυτόματα στη θέση αυτή.

  Για το άλλο που λέτε πάλι, τεχνικά θεωρείται κωφός ο 67%+, έμμεσα εννοώ πως θεωρείται υγιέστατος ο 18-65 για να μην του δίνεται το επίδομα. Οπότε ο ασθενης εγκλωβίζεται μεταξύ τεχνικού και μη τεχνικού σκέλους και έχουμε έναν κωφό, ο οποίος αναγνωρίζεται ως κωφός ως προς το ποσοστό του, μα όχι ως κωφός για το επίδομα, αφού δεν είναι ανήμπορος. Αυτό είναι άκρως ρατσιστικό όπως έχω τονίσει και νωρίτερα και θα έπρεπε να προκαλεί ντροπή στους δημιουργούς του και στους συνεχιστές του. Πολλοί κωφοί πάσχουν από συγγενείς ανωμαλίες άλλωστε! Επειδή μελετώ για τη δυσπλασια Mondini, χαρακτηρίζεται από δυσπλασία/απλασία του κοχλία. Εν ολίγοις, ένα μέλος του σώματος του πάσχοντα αυτής της περίπτωσης δεν έχει δημιουργηθεί, όμως επειδή αυτό δεν φαίνεται, θεωρείται ανάπηρος για το ποσοστό, μη ανάπηρος για το επίδομα. Ομοίως και για εκείνους στους οποίους βίωσαν την κώφωση μεγαλύτεροι, φαντάζομαι πως κάποιο μέλος του σώματος τους χτυπήθηκε ανεπανόρθωτα, όμως επειδή δεν είναι εξωτερικό σημείο και πάλι δεν θεωρούνται ανάπηροι για το επίδομα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα έχω να πω! Έστω και αν γίνεται έμμεσα, δηλαδή αν έμμεσα δεν θεωρούνται ανάπηροι ακόμα και αν έχουν τον τίτλο! Αντί να υπάρχει φροντίδα για τους ανάπηρους, ουσιαστικά οι ασθενείς κυνηγούν τον τίτλο, τη στιγμή που το κράτος θα έπρεπε να φροντίζει να ζουν όπως οι υγιείς! Από εκεί ξεκινά ο ρατσισμός.

  Όμως θέλω να πω πως καταλαβαίνω πλήρως την οπτική σας. Πως εφόσον το 67%+ υφίσταται υπάρχει αναπηρία, οπότε να προσαρμοστεί αναλόγως και το επίδομα, αντί να μελετηθεί το τεχνικό ή μη τεχνικό σκέλος και να διορθωθεί η ορολογία. Εγώ χαίρομαι διότι έχουμε αναλύσει δυο διαφορετικές διαστάσεις του ίδιου ζητήματος, και αισθάνομαι πως και οι δυο αυτές οπτικές είναι σωστές και ικανές να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους υπευθύνους. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός πως είμαι ικανοποιημένος από όλες τις απόψεις που εκφράσαμε, είμαι αισιόδοξος όμως και νιώθω πως οι υπεύθυνοι θα μας ακούσουν. Ελπίζω να μην κάνω λάθος και η αίσθηση αυτή υπάρχει λόγω της ικανοποίησης μου.

  Με εκτίμηση, Ωρίωνας Μ.

 • Στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης θέτουμε το παρακάτω σοβαρό ζήτημα που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες-ΑΜΕΑ οι οποίοι άδικα αποστερούνται βασικών δικαιωμάτων τους και της προστασίας του κοινωνικού κράτους:

  -ΑΜΕΑ ελευθεροι επαγγελματίες,οι οποίοι κατέφυγαν στην αυτοαπασχόληση επειδή η δυνατότητα εργασίας στους ΑΜΕΑ είναι διαχρονικά εξαιρετικά περιορισμένη για τους λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν και των οποίων οι επιχείρηση έπαψε να λειτουργεί λόγω κρίσης, δεν θεωρούνται άνεργοι, όπως όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι αν δεν γίνει πρώτα διακοπή δραστηριότητας στην εφορία και κατόπιν διακοπή στον ΟΑΕΕ,ρύθμιση χρεών η αποπληρωμή οφειλών ασφάλισης των ιδίων για ποσά άνω των 20.000 ευρώ κλπ.

  -Για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι για τη δραστηριότητα τους χρησιμοποιούν ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη δεν απαιτείται καμία διαδικασία απαλλαγής τους από το βάρος της ιδιοκτησίας αυτής, προκειμένου να κάνουν διακοπή δραστηριότητας στην εφορία και κατόπιν διακοπή στον ΟΑΕΕ.

  -Εξαίρεση αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ενοικιάζουν τουριστικά σκάφη στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.Γι αυτούς τα ιδιόκτητα σκάφη αποτελούν την επαγγελματική τους στέγη .Έχοντας σε κάθε περίπτωση κατάφορα άνιση μεταχείρηση, προκειμένου να κάνουν διακοπή δραστηριότητας στην εφορία και κατόπιν διακοπή στον ΟΑΕΕ επειδή δεν υπάρχουν ναύλοι λόγω της κρίσης, υποχρεούνται να απαλλαγούν πρώτα από το βάρος της ιδιοκτησίας των σκαφών, δηλαδή της επαγγελματικής τους στέγης!
  Σε μία περίοδο κρίσης αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο ως αδύνατο, με αποτέλεσμα να έχουν οδηγηθεί, μόνοι αυτοί, σε συνθήκες εγκλωβισμού στο φαύλο κύκλο συνεχούς δημιουργίας νέων χρεών.

  -Υπάρχει κατηγορία ΑΜΕΑ-ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται λόγω ναυτιλιακών σπουδών στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί, όπως εξηγείται πιο πάνω λόγω της κρίσης. Αυτοί οι λίγοι ΑΜΕΑ δεν μπορούν να κάνουν διακοπή δραστηριότητας στην εφορία και κατόπιν διακοπή στον ΟΑΕΕ ενώ ζούν με τον επιβαρυντικό παράγοντα της βαριάς αναπηρίας, της πρακτικής ανεργίας και της αδυναμίας ένταξης σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, της έκδοσης αναπηρικής σύνταξης η χρήσης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος σαν ΑΜΕΑ, ενδεικτικά ακόμα και έκδοσης κάρτας μετακίνησης!

  -Οι ΑΜΕΑ αυτοί- όταν το ποσοστό ανεργίας στην κοινωνική ομάδα των αναπήρων υπερβαίνει το 90% – δεν μπορούν να κάνουν χρήση έστω όσων ισχύουν για όλους τους άλλους ανέργους !

  Στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης για τη θέσπιση μέτρων ανακούφισης των ΑΜΕΑ ζητούμε:

  -Πρόνοια προκειμένου ΑΜΕΑ με βαρειά αναπηρία άνω του 80% να δύνανται να διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα τους στην εφορία, εφόσον αποδεικνύεται απουσία οικονομικής δραστηριότητας από το 2010 μέχρι σήμερα λόγω ανωτέρας βίας αντικειμενικής (απουσία ναυλώσεων λόγω της κρίσης) και υποκειμενικής (λόγω της βαρειάς αναπηρίας), χωρίς να απαιτείται μεταβίβαση, εκποίηση η απαλλαγή τους από τυχόν ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη συμπεριλαμβανομένων κινητών όπως καντινών, επαγγελματικών σκαφων κλπ. Τυχόν υπάρχοντα χρέη προς το δημόσιο η τον ΟΑΕΕ κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας υπάγονται στην ισχύουσα ρύθμιση περί αποπληρωμής χρεών.

  Χριστόφορος Κοσμόπουλος

  Πτυχιούχος τμ.Ναυτιλιακών σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά,
  Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών,
  Συντάκτης ηλεκτρονικής εφημερίδας http://www.stopcartel.org

 • 9 Ιουνίου 2015, 08:39 | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

  Μια νέα νομοθετική ρύθμιση περί της «ένταξης στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία» αποτελεί ένα μεγάλο βήμα και ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία για την επίλυση πολλών προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά στις πρόνοιες όλης της χώρας φέρνοντας, τους λιγοστούς υπαλλήλους, οι οποίοι ορίζονται υπόλογοι τεράστιων ποσών και οι οποίοι δεν διαθέτουν εξειδικευμένες νομικές και ιατρικές γνώσεις στα όρια τους από ψυχολογικής άποψης, καθώς και την ευπαθή ομάδα των πολιτών με αναπηρία σε τρομερή ταλαιπωρία, λόγο της ασάφειας και μη κωδικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου που θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση των προνοιακών επιδομάτων, της ασάφειας των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ, της ασάφειας που επικρατεί περί του θέματος των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της ασάφεια περί των δικαστικών συμπαραστάσεων και της συσχέτισής τους με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των προνοιακών επιδομάτων και τον Αστικό κώδικα, καθώς, και την μη ολοκλήρωση του αρχικού σχεδίου δημιουργίας του εθνικού μητρώου με την δυνατότητα πρόσβασης των υπαλλήλων της πρόνοιας στις λοιπές υπηρεσίες χορήγησης επιδομάτων, συντάξεων κ.λ.π..
  Ως εκ τούτου θεωρούμε αναγκαίο και προτείνουμε πριν την έκδοση του σχετικού νόμου την άμεση συνάντηση του Υπουργείου και με τις σχετικές υπηρεσίες πρόνοιας διότι χωρίς αυτό μια ακόμα νομοθετική ρύθμιση θα αποτελούσε μια απλή διόρθωση μικρού μέρους του τεράστιου προβλήματος που υπάρχει σήμερα στην χορήγηση των προνοιακών επιδόμάτων.
  Σας καταθέτουμε σχετικές παρατηρήσεις:
  1) Η ασάφεια των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ σε σχέση με τις διατάξεις που ισχύουν περί της χορήγησης προνοιακών επιδομάτων και τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με την ερμηνεία κατηγοριοποίησης αυτών σε σχέση με το ισχύον διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο της κάθε πάθησης όπως κώφωσης, αιματολογικών νοσημάτων, παραπληγίας και κίνησης. Κατά την ίδια λογική πριν την σχετική γνωμάτευση η υπηρεσία δεν θα έχει γνώση για ποια κατηγορία επιδόματος θα πρέπει να εκδώσει προέγκριση.
  2) Επίσης ο ορισμός των είκοσι ημερών περί της προέγκρισης από τις υπηρεσίες των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι εφικτή με τα σημερινά δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης σχετικών βεβαιώσεων από τα ταμεία δεδομένου ότι αυτά καθυστερούν να απαντήσουν και σε πολλές περιπτώσεις (όπως στην περίπτωση του ΙΚΑ) κρίνεται απαραίτητη και η προσκόμιση συμπληρωματικής σχετικής βεβαίωσης για διασταύρωση στοιχείων και από τα τοπικά τμήματα συντάξεων.
  3) Την αδυναμία των λιγοστών υπαλλήλων να ανταπεξέλθουν στην εφαρμογή των οριζόμενων από το νόμο προθεσμιών περί ενημέρωσης των επιδοτουμένων για την υποχρέωση τους να παρουσιάζονται στις υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι εν ζωή, της ειδοποίησης των ενδιαφερομένων πριν την λήξη της σχετικής γνωμάτευσης τους κ.λ.π.
  4) Η απλή αναφορά στο νόμο περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν λύνει το πρόβλημα περί της οριοθέτησης της διαδικασίας των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών καθώς και του ορισμού του δόλου και της απαραίτητης διαδικασίας ελέγχου αυτών.
  5) Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι μεγάλο πρόβλημα τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις υπηρεσίες είναι μεγάλο πρόβλημα εάν η εφαρμογή του αστικού κώδικα άρθρου 131 του Αστικού Κώδικα περί αδυναμίας υπογραφής μπορεί να εφαρμοστεί στα προνοιακά επιδόματα διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε την μη σύννομη χορήγηση μεγάλου πλήθους των προνοιακών επιδομάτων. Προτείνεται ο σαφής ορισμός από τις υπηρεσίες ΚΕΠΑ ως αρμόδιες υπηρεσίες περί αδυναμίας ή μη των δυνητικών δικαιούχων για δικαιοπραξία ή η σχετική σαφής οριοθέτηση μέσω του νομοθετικού πλαισίου ενός σαφούς ορίου κάτω του οποίου η δικαστική συμπαράσταση κρίνεται αναγκαία.
  Θα μπορούσαμε να γράψουμε μια τεράστια λίστα με προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε και καλούμαστε να λύσουμε προκειμένου να υπηρετήσουμε το ευπαθή κοινό των αναπηρών και παράλληλα να εφαρμόσουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία η οποία θα πέσει στο κενό εαν δεν απλοποιηθεί η νομοθεσία και δεν κωδικοποιηθεί η σχετική περί της χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων νομοθεσία γενικότερα. Οι υπηρεσίες πρόνοιας όλης της χώρας θα μπορούσαν ουσιαστικά να συμβάλλουν με την κατάθεση των σχετικών προτάσεων τους έχοντας την εμπειρία των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στην διαμόρφωση ενός νέου πιο ορθολογικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα έδινε ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα περί χορήγησης ων προνοιακών επιδομάτων.

 • Είναι θεσμοθετημένη η αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και εγκυρότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στην αλληλεπίδρασή του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Με αυτό ως βασικό πυλώνα, το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας προτείνει την παρακάτω απλούστευση των προτεινόμενων διαδικασιών, η οποία εξασφαλίζει και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κάθε αιτουμένου.

  1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει μόνο αίτημα (με έντυπη αίτηση ή με χρήση προσβάσιμης ηλεκτρονικής υπηρεσίας), δίδοντας εξουσιοδότηση στην Διοικητική Αρχή (π.χ., Δήμος) τα όποια απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά να αναζητούνται με ευθύνη της Διοικητικής Αρχής και όχι του αιτούμενου.

  2. Τα όποια έγγραφα προς την Υγειονομική Επιτροπή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά και με ασφαλή τρόπο με ευθύνη της Διοικητικής Αρχής και όχι του αιτούμενου.

  3. Η όλη διαδικασία να υποστηρίζεται με προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ώστε ο κάθε αιτούμενος ανά πάσα στιγμή να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του αιτήματός του, καθώς και όλων των επόμενων βημάτων και προθεσμιών.

  Γενικότερα κάθε κύριο ή βοηθητικό πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει ή θα διαχειρίζεται όλες τις σχετικές διαδικασίες να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της Σχεδίασης για Όλους, ώστε να επωφεληθούν οι πολίτες με αναπηρία αλλά και οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι.

  Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας
  Κλεομβρότου 50, 23100
  Πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεξανδράκης
  Τηλ: 27310-83335
  Κιν: 6932-312-912
  E-mail: alexandrakistakis@gmail.com
  Blog: takisalexandrakis.blogspot.gr/
  amealakonias.blogspot.gr/

 • 8 Ιουνίου 2015, 23:01 | ΑΝΝΕΤΑ

  ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΩΣΤΕ Η ΝΕΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΑΦΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΠΑΛΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΜΕΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑ ΚΑΘΕ 5 ΕΤΙΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΟΤΙ ΜΑΣ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΑ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΜΕ STAGE KAI ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΜΕΑ ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΙΣΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 6 ΗΜΕΡΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΟΤΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ CHECK UP KAI NA ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΜΕΑ ΣΕ 20 ΗΜΕΡΕΣ.3ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 3 ΕΠΙ 4 ΙΣΟΝ 12 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΟΛΟ ΚΑΤΙ ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΒΑΛΕ 15 ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΣ.Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΠΟΝΑΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΕΑΝ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ….ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΕΥΚΟΛΗ ΟΧΙ ΔΥΣΚΟΛΗ…Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΡΕ ΤΗΝ ΤΑΔΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ Δ/ΝΣΗΣ Π.Χ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΠΟΝΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΚΤΕΛ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΓΡΑΨΑ ΛΙΓΟ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΣΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ.ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ….ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ 320 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΙ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΤΩΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 450 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΣΕ ΤΟ ΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑ ΟΥΤΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΝΑ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΕΟΠΠΥ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΝΕ ΔΙΟΤΙ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΛΛΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΕΚΕΙ ΝΑ ΧΑΝΩ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ.ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ…. ΑΑΑ ΤΙΣ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΑ ΔΩΘΕ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΩΡΟ…

  ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ ΕΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ ΑΛΛΑ ΝΙΩΘΩ ΟΤΙ Η ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….

 • 8 Ιουνίου 2015, 23:02 | ΙΑΣΩΝ. Χ.

  Εχει απολυτο δικαιο ο κυριος Σταυρος Δημητροπουλος ( 7 Ιουνίου 2015, 16:08 http://www.opengov.gr/minlab/?c=2548 ) στην πατατηρηση του.
  Πολλοι απο εσας δεν ειδατε την παγιδα !
  Κανεις πλεον δεν θα μπορει να πει οτι ξεμπερδεψε με τα κεπα (κεντρα περικοπης αναπηρων) και κανεις πλεον δεν θα εχει ισοβια ή αοριστου διαρκειας προνοιακο βοηθημα ,ολα ειναι στην κριση των υπηρεσιων χορηγησης των προνοιακων παροχων και της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας

  Αν για παραδειγμα ενας υπαλληλος ενος Δημου ή ο ιδιος ο δημαρχος ξυπνησει ενα πρωϊ κακκοκεφος, μπορει να στειλλει εγγραφα σε ολους οσους το επωνυμο αρχιζει απο Α,Σ,Γ,Δ KAI N στα πλαισια ενος εκτακτου ελεγχου που ο ιδιος παντα μεσα στα αυθαιρετα πλαισια των δυνατοτητων που του διδει το αρθρο 4 οπως ειναι διατυπωμενο, αποφασισε να κανει και να τους στειλει να ξαναπερασουν παλι απο υγειονομικη επιτροπη, με αγνωστα για τον αναπηρο συνεπακολουθα οπως εχει δειξει η πρακτικη των κεπα τα τελευταια χρονια .(Πολυ δυσκολα δυο εξετασεις απο τα κεπα εδωσαν παραπλησια αποτελεσματα).
  Με ομοιο τροπο μπορει ο ιδιος υπαλληλος ή ο Δημος να αποφασισει οτι καθε χρονο θα κανει τακτικο επανελεγχο στελνοντας ολους τους βοηθηματουχους αναπηρους ξανα στις υγειονομικες επιτροπες με ολα τα συνεπακολουθα.

  Φυσικα ολα τα ανωτερω ισχυουν και για την γενικη γραμματεια Προνοιας
  Αν για παραδειγμα οι πιστωτες απαιτησουν εξοικονομηση π.χ. 1.000.000€ απο τα προνοιακα επιδοματα ,μπορει να διεξαγαγει τακτικους ή και εκτακτους επανελεγχους μεχρι να φτασει το επιθυμητο αποτελεσμα .Δηλαδη,για παραδειγμα, απο τους περιπου 173.000 βοηθηματουχους μπορει να μεινουν μονο 100.000… (Για τους υπολοιπους που θα κοπουν εχει ο Θεος… και εαν δεν εχει ουτε Αυτος ε.. απο καπου πρεπει να ζησουν και οι νεκροθαφτες… )
  Ιδιατερη προσοχη πρεπει να δωσουμε και στο δευτερο μερος του αρθρου 4 ,οπου προβλεπει την επιστροφη των χρηματων που εδωθησαν σαν βοηθημα αν η επανεξεταση δωσει παρ’ ελπιδα μικροτερα ποσοστα αναπηριας των απαιτουμενων .
  Βλεπουμε ποσο ευκολα το παρον αρθρο 4 μπορει να θεσει σε κινδυνο την ζωη και την ιδιοκτησια του αναπηρου και να προκαλεσει μεγαλη ταλαιπωρια,ηθικη φθορα και κοστος σε χρημα (μετακινησεις-ατομο συνοδειας κ.τ.λ.) που οι προβλεπομενοι επανελεγχοι αναμφιβολα θα συνεπιφερουν στον αναπηρο
  Στον παροντα νομο οι τακτικοι και εκτακτοι επανελεγχοι επρεπε να προβλεπονται μονο στις περιπτωσεις που υπαρχουν σαφεις ενδειξεις παραβατικοτητας και οχι γενικα και αοριστα οπως προβλεπει αυθαιρετα το παρον σχεδιο νομου. Για παραδειγμα βοηθηματουχος «τετραπληγικος» που να συρει τον χορο σε νυκτερινο κεντρο… ,βοθηματουχος «τυφλος» που εχει ανανεωσει προσφατα την αδεια οδηγησης ή κυνηγιου …
  Η σκοπιμη παραβλεψη συγκεκριμενων περιπτωσεων ,οπως στο παραπανω παραδειγμα,πρεπει να μας οδηγησει στο συμπερασμα οτι το αρθρο 4 οχι μονο δεν συμβαλλει στην ανακουφιση των αμεα αλλα τους ενοχοποιει a priori και τους καλει να ξανααποδειξουν το αυτονοητο.
  Η εποχη που ηρθε αυτο το σχεδιο νομου ,μονο εποχη αγαθων ελπιδων δεν ειναι και οι επιπτωσεις του θα πρεπει να μας απασχολησουν πολυ σοβαρα .
  Ειναι δεδομενη η ομηρια,οι πελατειακες σχεσεις και η αβεβαιοτητα για τους αναπηρους που ερχεται να δημιουργησει ο Δουρειος ιππος του αρθρου 4 που μονο μετρο ανακουφισης για τα αμεα δεν ειναι !

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Κατα την προσωπικη μου αποψη το αρθρο 4 του σχεδιου νομου πρεπει να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ διοτι μονο μετρο ανακουφισης για τα αμεα δεν ειναι !

 • 8 Ιουνίου 2015, 22:14 | Αλευρά Σταυρούλα

  Καλησπέρα σας,
  Θεωρώ ότι η διαβούλευση για τόσο σοβαρά θέματα δεν θα έπρεπε να γίνεται σε τόσο πιεστικά χρονικά όρια και με αποσπασματική προσέγγιση του θέματος.
  Τα προνοιακά επιδόματα, συνιστούν βασική αρμοδιότητα της κοινωνικής πρόνοιας και και κατ’επέκταση της κοινωνικής πολιτικήςς του κράτους, με σοβαρές απαιτήσεις σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα και με αναγκαιότητα εκσγυχρονισμού του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κληθούν κάποια στιγμή όσοι από εμάς είμαστε στη πρώτη γραμμή και ζούμε καθημερινά τα προβλήματα, τα αδιέξοδα, τις εντάσεις ενώ υποχρεούμαστε να ανταποκριθούμε στην υλοποποίηση μιας αρμοδιότητας που σχετίζεται με την διαχείριση δημοσίου χρήματος, παράλληλα με την διαχείριση της ευαίσθητης ψυχολογιας των ενδιαφερόμενων πολιτών, υπερβαίνοντας την τυποποιημένη διοικητική διεκπεραίωση? Οι οποιες αλλαγές, προϋποθέτουν ευκρίνεια,σταθερότητα,σαφήνεια και ελαχιστοποίηση επαναλαμβανόμενων απαιτήσεων από τους δικαιούχους, που θα μπορούσαν να αποφεύγονται.
  Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά:
  Κατ´αρχήν,πως είναι δυνατόν να δίνεται διοικητική προέγκριση σε 20 μέρες, όταν μόνο για να απαντηθούν οι αυτεπάγελτες αναζητήσες στα ταμεία απαιτούν σημαντικά χρονικά διαστήματα και όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας είναι υποστελεχωμένες? Αναρωτήθηκε κανένας μετά την εφρμογή του Καλλικράτη ποιός υπάλληλος πήγε που (από τις υπηρεσίες πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς τους δήμους ) και ποιοι υπηρέτησαν τελικά τις πρόνοιες και υπό ποιες συνθήκες? Φρόντισε ο Υπουργείο Εσωτερικών να ελέγξει την σωστή κατανομή και την επάρκεια των υπαλλήλων? Ποιος ασχολήθηκε με τους πρόνοιες στους μητροπολιτικούς δήμους που σήκωσαν και σηκώνουν δυσανάλογο βάρος εργασιακών καθηκόντων υποστηρίζοντας διοικητικά το σύνολο των δήμων της περιφερειακής ενότητας που εκπροσωπούν?Άκουσε κανένας τα αλλεπάλληλα ερωτήματα των υπαλλήλων πρόνοιας μέσω των εγγράφων τους, για τα οποία δεν λαμβάνουν απαντήσεις, με την αιτιολογία ότι πρόκειται για αυτονόητα θέματα?
  Αυτά επειδή όλα είναι σχετικά!

  Επί πλέον:
  – η διοικητική προέγκριση για ποιο ακριβώς επίδομα θα δίνεται αφού δεν θα είναι γνωστό το πόρισμα των ΚΕ.Π.Α? Τι θα γίνεται π.χ.αν έχει δοθεί προέγκριση για βαριά αναπηρία και εγκρίνεται κάποιος για παραπληγία ή κάτι άλλο? Και αν κάποιος παρά το γεγονός ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και δεν μπορεί συνεπώς να πάρει την διοικητική προέγκριση, αλλά ωστόσο χρειάζεται γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α για άλλους λόγους (φορολογική ελάφρυνση, κοινωνικά τιμολόγια ΔΕΚΟ κ.λ.π) τι γίνεται?
  -Τι γίνεται με τις επιτροπές ΑΣ.Υ.Ε ισχύουν? Και τι γίνεται όταν κάποιος πολίτης προσκομίζει δύο γνωματέυσεις ΚΕ.Π.Α και Α.Σ.Υ.Ε, οι οποίες φέρουν μάλιστα και ετερόκλητα στοιχεία, τόσο ως προς το ποσοστό όσο και ως προς την διάρκεια?
  -Τι θα γίνει με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά? Μήπως πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελαχιστοποίηση τους (για να μην ζούμε δράματα και να φθάνουμε σε ακρότητες) καθώς και με τη διασαφήνιση της έννοιας «καλόπιστα»? Ο νόμος για την παράταση ας πούμε, δημιούργησε μεγάλο θέμα ως προς αυτό, όπως άλλωστε είχε επισημανθεί.
  Τα ερωτήματα είναι πολλά και είναι σκόπιμο οι όποιες μεταρυθμίσεις να μην κινούνται από την απόλυτη αυστηροποίηση στην απόλυτη χαλαρότητα, να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν την ανάγκη σαφών, σταθερών και ξεκάθαρων όρων και προυποθέσεων,να κατανούν την μάχη που δίνουμε όλοι εμείς που υπηρετούμε τις υπηρεσίες πρόνοιας και είμαστε λίγοι και εξοντωμένοι, δουλεύοντας υπό δυσχερείς συνθήκες, ενίοτε δεχόμενοι απειλές κατά της ζωής μας από πολίτες,γιατί οι όποιες μειονεξίες του νομοθετικού πλαισίου, επιστρέφουν εις βάρος μας.
  Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι πρόνοιες λειτουργούν, γιατί κάποιοι έχουν φιλότιμο και συνείδηση, έχουν υποβάλλει σε κίνδυνο την υγεία τους, έχουν δουλέψει πολλές ώρες στα σπίτια τους, έχουν σηκώσει το βάρος της κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας, υπηρετώντας έναν επαγγελματικό χώρο, που οι συνάδελφοι άλλων υπηρεσιών αποφεύγουν ακόμη και να περάσουν εξωτερικά,
  Για τους ανωτέρω λόγους, πρέπει να ληφθούν σοβαρά τα σχόλια και να γίνει σαφές ότι δεν πρόκειται για ασφαλιστικό φορέα οπότε δεν μπορούν να εφαρμόζονται οι ίδιες λογικές.
  Τέλος απαιτείται η προώθηση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για την άντληση στοιχείων, η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενες διατάξεις και η πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων για τα φαινόμενα εξαπάτησης.

 • 8 Ιουνίου 2015, 22:22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΟΣ

  1. Καλύτερη στελέχωση και οργάνωση των Γραφείων Προγραμματισμού των ΚΕΠΑ, ώστε η οργάνωση και η σύσταση των επιτροπών με τακτικούς και αναπληρωματικούς γιατρούς, ιδίως στις επαρχίες που παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα, να γίνεται με περισσότερο εύρυθμο τρόπο.
  2. Επαναλειτουργία του προελέγχου.
  3. Στελέχωση των ΚΕΠΑ με διοικητικό προσωπικό.
  4. Επαναπροσδιορισμός του ΚΕΒΑ με 5μελής επιτροπές ιατρών όλων των ειδικοτήτων
  για επανεξέταση όλων των παθήσεων ακόμη και εκείνων που πρέπει να γίνονται εφόρου ζωής.