Άρθρο 36

Οι φορείς διαχείρισης, των προ της δημοσίευσης του νόμου ν.2160/93 τουριστικών λιμένων, υποβάλλουν εντός διετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αίτηση αδειοδότησής τους από την Γενική Γραμματεία Τουρισμού συνοδευόμενη από παραστατικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα και συνάπτουν σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο. Η πιο πάνω άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.