Άρθρο 15: Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού

1. Ο αλιευτικός τουρισμός διεξάγεται εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας, των διεθνών υδάτων, καθώς και των πλεύσιμων ποταμών, λιμνών και λιμνοθαλασσών, όπου διενεργείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, των θαλασσίων πάρκων και των υποθαλάσσιων αρχαιολογικών μνημείων.
2. Δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού δύνανται να πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, και στην χερσαία παράκτια, παραλίμνια και παρόχθια ζώνη.