Άρθρο 08: Διατήρηση οικόσιτων και άλλων ζώων και διάθεση αγροτικών προϊόντων από Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδίδεται εντός έτους από την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, ρυθμίζεται ειδικότερα η διατήρηση κατά είδος και αριθμό οικόσιτων και άλλων ζώων στις εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και κάθε συναφές θέμα με σκοπό, είτε την διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε τρίτους, είτε την ενημέρωση και ψυχαγωγία των επισκεπτών-τουριστών, ιδίως με την προσφορά σε αυτούς αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής ή μεταποίησης .

  • Στο Άρθρο 8, προτείνουμε να συμπληρωθεί ο τίτλος του ως εξής:

    Διατήρηση οικόσιτων και άλλων ζώων και διάθεση αγροτικών προϊόντων από Επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου / Αγροτουρισμού

    Όπως επίσης και στο κείμενο του άρθρου 8: …αριθμό οικόσιτων και άλλων ζώων στις εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου/ Αγροτουρισμού και κάθε συναφές θέμα με σκοπό,…