Άρθρο 35

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων μέσα στην χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων δεν υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων περί ωραρίου λειτουργίας του νόμου 2224/1994 και είναι δυνατόν να διευρύνεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστικών σκαφών από τον φορέα διαχείρισης ύστερα από γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.