Άρθρο 34

1. Για τις μαρίνες των οποίων τη χρήση και διαχείριση έχει η εταιρεία ‘’Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε’’, δεν απαιτείται η διαδικασία υποβολής σχεδίων ούτε ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μαρίνας.
2. Έργα τουριστικών λιμένων κατασκευασμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις θεωρούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων νομίμως υφιστάμενα.

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 11:15 | ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34
  Στο άρθρο 34 αναφέρεται :
  1. Για τις μαρίνες των οποίων τη χρήση και διαχείριση έχει η εταιρεία ‘’Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε’’, δεν απαιτείται η διαδικασία υποβολής σχεδίων ούτε ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μαρίνας.
  2. Έργα τουριστικών λιμένων κατασκευασμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις θεωρούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων νομίμως υφιστάμενα.

  Κατά την ίδια λογική προτείνουμε, όλα τα ΧΚ της χώρας που συστάθηκαν από φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού τα οποία διαπιστωμένα λειτουργούν και υπάρχει σχετικός φάκελος στον ΕΟΤ , θεωρούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων νομίμως υφιστάμενα.

  Με τη διάταξη αυτή τακτοποιείται και για τα ΧΚ , μια εκκρεμότητα ετών στην έκδοση σήματος λειτουργίας, λόγω ανυπέρβλητων προβλημάτων στην έκδοση ΜΠΕ στα ήδη υφιστάμενα εδώ και δεκαετίες ΧΚ. (βλ σχετικό ΦΕΚ 1536/2003 το οποίο χρήζει τροποποιήσεων).