Άρθρο 23: 1. Η παράγραφος 1του άρθρου 29 ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. «Τουριστικός λιμένας» σκαφών αναψυχής είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού. Οι τουριστικοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια.»
Μαρίνα είναι ο τουριστικός λιμένας που διαθέτει χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και υποδομές προδιαγραφών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και των χρηστών τους.
Καταφύγιο είναι ο τουριστικός λιμένας με περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού, βασικές μόνον εγκαταστάσεις και απαραιτήτως παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης ενδιαίτησης και υγιεινής.
Αγκυροβόλιο είναι ο τουριστικός λιμένας που δημιουργείται εντός προστατευμένου όρμου, εντός λιμνών και ποταμών, με ελαφρύ εξοπλισμό, (μη μόνιμες κατασκευές) ο οποίος δεν προκαλεί οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος με περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκαταστάσεις.»
2.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε τουριστικός λιμένας κατατάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου.

 • Ο τρόπος προώθησης της δημιουργίας ενός τουριστικού λιμένα, ιδιαίτερα ότι ο επισπεύδων μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, δε στηρίζεται σε κριτήρια σκοπιμότητας και βιωσιμότητας τα οποία θα έπρεπε να προέρχονται από ένα πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων. Τα κριτήρια αυτά θα καθόριζαν το μέγεθος και τον αριθμό, μεταξύ άλλων, των τουριστικών λιμένων που θα εξυπηρετήσουν τον τουρισμό της χώρας και θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα πόσες μαρίνες θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στο θαλάσσιο μέτωπο του Σαρωνικού χωρίς την ύπαρξη πλαφόν, δεδομένων των αναγκών για άλλες χρήσεις και δραστηριότητες.

  Οι τουριστικοί λιμένες είναι εγκαταστάσεις που προκαλούν σοβαρές περιβαλλοντικές (όπως άλλωστε γίνεται δεκτό και στην παρ. 3 του άρθρου 23) και δευτερογενείς επιπτώσεις στην ίδια την τουριστική ανάπτυξη καθώς και υποβάθμιση υπάρχοντα τουριστικού πόρου (ακτές κατάλληλες για κολύμβηση). Συνεπώς όροι και προϋποθέσεις για την χωροθέτησή τους θα πρέπει να τεθούν στο παρόν νομοθέτημα. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης τουριστικής υποδομής (προσάμμωση, διάβρωση, αλλοίωση της ακτογραμμής στην ευρύτερη περιοχή).

 • Ζητάμε την δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφισταμένων Τουριστικών λιμένων της Πιερίας, όπως Αλυκές – Κίτρους – Παραλία/Κατερίνης – Γρίτσα/Λιτοχώρου – Πλαταμώνας σε δημιουργία μαρίνων για την φιλοξενία τουριστικών σκαφών (κότερα) και σύνδεση ακτοπλοϊκώς με Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική – Σποράδες. Υπάρχει μελέτη που έχει εκπονήσει το Επιμελητήριο Πιερίας.

 • Στο ισχύον Άρθρο 29.2 του Ν. 2160/1993, να προβλέπεται “. . . ειδικώς για τους ιδιωτικούς τουριστικούς λιμένες (όπου η κυριότητα ανήκει σε ιδιώτες) η δυνατότητα ανέγερσης κατοικιών προς πώληση καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων…‘

  Ενώ το Άρθρο 29.4 να συμπληρωθεί ως εξής : “.. . εάν η έκταση της χερσαίας ζώνης ή η υφιστάμενη πυκνότητα δόμησης δεν επαρκεί για τις ανάγκες του τουριστικού λιμένα δύναται να επεκταθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό καθεστώς, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του τυχόν υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου . . .”

 • Να διευκρινιστεί ότι ο τουριστικός λιμένας προορίζεται κατά κύριο λόγο για τον ελλιμενισμό και όχι για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής ή την εξυπηρέτηση ναυταθλητικών σκαφών.
  Δεν είναι δυνατόν τα παραθαλάσσια χερσαία parking σκαφών αναψυχής ή τα παραδοσιακά “καρνάγια” να θεωρούνται τουριστικοί λιμένες.
  Επίσης να διαγραφούν από τον ορισμό του καταφυγίου η φράση “με περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού”, η παροχή “καυσίμων” και από τον ορισμό του αγκυροβολίου η φράση “μη μόνιμες κατασκευές”.

 • 5. Στο Άρθρο 23 «η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993..» που αντικαθίσταται, να συμπληρωθεί το εδάφιο 1 του Άρθρου 29 του ν. 2160/1993 ως ακολούθως: «1. «Τουριστικός λιμένας» σκαφών αναψυχής είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού. Οι τουριστικοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια και σε κάθε περίπτωση είναι προσβάσιμοι και σε άτομα με αναπηρία……»

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 01:02 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Από το έτος 1980 περίπου μέχρι και τα έτη 1993 -1995 κατασκευαστήκανε πολλά αλιευτικά καταφύγια στα νησιά μας ,με μελέτες κατασκευής του έργου συνήθως των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών, τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στους ναυτικούς χάρτες(πορτολάνες ) του Αγγλικού Ναυαρχείου ,ούτε στους χάρτες της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας.(αρμόδιος υπάλληλος μου είπε ότι δεν μπορούν να καταχωρηθούν γιατί δεν είχαν εκδοθεί τότε οι προβλεπόμενες σχετικές αδειοδοτήσεις που έπρεπε να συνοδεύουν τη μελέτη του έργου και θεωρούνται παράνομα ,αλλά και αυτά που κατασκευάστηκαν μετά που χρειάστηκε 3 με 4 χρόνια να πάρουν όλες τις αδειοδοτήσεις δεν έχουν καταχωρηθεί στους ναυτικούς χάρτες).Πολλά από αυτά τα ονομαζόμενα αλιευτικά καταφύγια έχουν τους χώρους και τα βυθίσματα και μπορούν να ελλιμενίσουν κάθε τύπου τουριστικού σκάφους και μπορεί ένα μέρος τους να χαρακτηριστεί τουριστικό και να βοηθήσει στην τοπική οικονομία,αλλά πως θα το βρεί ο κυβερνήτης του σκάφους Έλληνας ή ξένος;

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 15:38 | τεστ

  test

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 06:58 | Γιαννάτος Σωτήριος

  Στη σημερινή οικονομική δυσχέρεια που βρίσκεται η χώρα μας,ο μόνος τρόπος σωτηρίας,είναι η ανάπτυξη.Και ανάπτυξη σε τομείς που έχουμε πλεονεκτήματα και είμαστε ανταγωνιστικοί.΄Ενας τέτοιος τομέας είναι ο θαλάσσιος τουρισμός.Η χώρα μας,με τις αμέτρητες παραλίες,τα καταγάλανα νερά,τα χιλιάδες όμορφα νησιά και τα ιστορικά μνημεία,είναι πόλος έλξης και προορισμός σκαφών αναψυχής και προσέλευσης τουριστών υψηλής οικονομικής στάθμης.Η έλλειψη όμως υποδομών,τους οδηγεί σε γειτονικές χώρες. Επιτακτική λοιπόν ανάγκη είναι,η δημιουργία πολλών σύγχρονων τουριστικών λιμένων,(μαρίνων),στη χώρα μας.Έτσιθα αναβαθμιστεί,αφ΄ενός η αισθητική του θαλάσσιου μετώπου των ακτών μας και η ζωή των πολιτών και αφ΄ετέρου θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για δραστηριότητες,αναψυχής, αθλητισμού,τόνωση της επιχειρηματικότητας,κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων,τόνωση της απασχόλησης και της οικονομίας για τη συντήρηση των σκαφών,από διάφορες ειδικότητες εργαζομένων και τεχνιτών καθώς και από την τροφοδοσία σε υλικά και αναλώσιμα.Και αν αυτό είναι δύσκολο να εκτελεστεί απ΄το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,υπάρχει σ΄αυτόν τον τομέα ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές,αρκεί να συντονισθούν όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς και να απαλλάξετε τους ενδιαφερόμενους από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας.Το δε Υπουργείο Οικονομικών και η ΚΕΔ,να δώσει στούς Δήμους την επικαρπεία των ακτών τους,ώστε να δραστηριοποιηθούν και οι Δήμοι και όλα θα πάνε καλά!!!!