Άρθρο 17 Έγκριση ισολογισμών και απολογισμών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γενομένων επί τη βάση ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Κατά παρέκκλιση της προθεσμίας έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 496/1974 (Α’ 204), δίνεται η δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός του τρέχοντος ή του επομένου οικονομικού έτους, να εγκρίνει τους απολογισμούς – ισολογισμούς που έχουν ελεγχθεί από την οργανική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα Λιμενικά Ταμεία Αντίκυρας για τα οικονομικά έτη 2016 και2017, Ζακύνθου για τα οικονομικά έτη 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017, Πιερίας για τα οικονομικά έτη 2015, 2016 και 2017, Φθιώτιδας για το οικονομικό έτος 2011, Ικαρίας για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και Σκύρου για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και για το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) για τα οικονομικά έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017.