Άρθρο 8 Ταμείο Θαλάσσιας –Γαλάζιας οικονομίας

 

Συστήνεται Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας», με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στους ανωτέρω τομείς.

 1. Το Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την έννοια του άρθρου 38 του Κανονισμού 1303/2013και χρηματοδοτείται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 09:05 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Ναυπηγική -εξαιρώντας την παραδοσιακή ναυπηγική- δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε νησιά. Τα μεταφορικα, χωροταξικά, και τα περιβαλλοντικά προβλήματα καθιστούν την ίδρυση Ναυπηγείου απαγορευτική. Γι’αυτό και προτείνεται να ΜΗΝ εξαιρεθεί ο ηπειρωτικός παραθαλάσσιος χώρος και να συμπεριληφθεί στο ΝΕΑΡΧΟΣ.
  Ναυτιλιακή επιχείρηση σε νησί. Να γίνει πιο συγκεκριμένο το νοσχέδιο ως προς την μορφή εταιρίας πχ. ΑΝΕ η ΝΕΠΑ η ΑΕ κλπ. Με δεδομένη την αναπτυξη της ψηφιακής μεταρύθμισης είναι δυνατή υπο προυποθέσεις ( κτιριακές, φορολογικές, λιμενικών υποδομών) να χρησιμοποιηθεί ως έδρα ναυτιλιακής ένα νησί.

  Πάρις Λουτριώτης
  Πρόεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:29 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Η Δημιουργία ταμείου Θάλασσας – Γαλάζιας Οικονομίας, σημαντική για να δημιουργεί συνθήκες σταθερού νομοθετικού πλαισίου και ενθαρρυντικού για επενδύσεις, μπορεί να «κλειδώνει» επίσης πόρους και ανά κατηγορία, η μέγεθος της κάθε νησιωτικής Οικονομίας – Κοινωνίας.
  Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου
  Δημοτικός Σύμβουλος ΥΔΡΑΣ
  Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών