ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   Άρθρο 32 Δικαίωμα υγειονομικής κάλυψης στα ναυτικά νοσοκομεία – Τροποποίηση του άρθρου 55 ν.δ. 721/1970

 

 

Στο άρθρο 55 του ν.δ. 721/1970 (Α’ 251) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Παρέχεται δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στα ναυτικά νοσοκομεία των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είτε είναι εν ενεργεία είτε είναι εν αποστρατεία ή συνταξιούχοι, και των συγγενών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι δικαιούχοι, τα είδη περίθαλψης που παρέχονται σ’ αυτούς, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.».

  • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:04 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

    Το παρόν άρθρο είναι σαφώς στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης πολιτικού και ενστόλου προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ικανοποιεί πάγιο αίτημα της ΠΟΥΕΝ.