Άρθρο 26 Αδειοδότηση επιχειρήσεων ναυπήγησης, επισκευής, μετατροπής και συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών και εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 4504/2017

 

 

Η παρ. 6 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«6. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης, επισκευής, μετατροπής και συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ίδρυση και τη λειτουργία τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:54 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  Στηρίζουμε την προσπάθεια και προτείνουμε την ενίσχυση της ίδρυσης και της δραστηριότητας τέτοιων επιχειρήσεων που αναδεικνύουν την παραδοσιακή ναυπηγική, διασώζοντας κομμάτια της ζωντανής ναυπηγικής ιστορίας της χώρας μας. Με την παροχή κινήτρων, ειδικών φορολογικών κλπ ελαφρύνσεων κ.α.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:41 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Προτεινόμενο
  Με τις διατάξεις του 4200/08/2015 (Β΄ 92) καθορίζονται οι παραδοσιακοί τύποι σκαφών προς ναυπήγηση. Επειδή οι τύποι αυτοί -παρά τις προσπάθειες μας- δεν προτιμώνται απο τον Θαλάσσιο και ίσως τον Αλιευτικό Τουρισμό να συμπεριληφθεί η ναυπήγηση, επισκευή, μετατροπή και των πλαστικών ή μεταλλικών σκαφών μέχρι 25 μ. Είτε μονόγαστρων είτε τύπου καταμαράν. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα μεγιστοποίησης του ΑΕΠ καθώς θα συμβάλλει στην αποφυγή διαρροής κεφαλαίων αγοράς αλλοδαπών σκαφών. Θα αναπτύξει επίσης νέες θέσεις εργασίας είτε σε ηπειρωτικά παράκτια πχ. Κοιλαδα Αργολίδας είτε σε νησιά. Θέσεις εργασίας ως επί το πλείστον ειδικευμένες με δυνατότητα επέκτασης σε δορυφορικές κατασκευαστικές μονάδες (μηχανουργεία), παραγωγής πρωτογενών υλικών και απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού, Ναυπηγούς, Μηχανολόγους,Βιομηχανικούς Σχεδιαστές, που σήμερα απασχολούνται σε εργασίες εκτός του επιστημονικού πεδίου τους.

  Πάρις Λουτριώτης
  Πρόεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • Όπως μας λείπουν Αγροτικές Σχολές για τους Αγρότες της Θάλασσας (δείτε και σχετικό σχόλιο στο Άρθρο 28, που αναφέρεται στην Αλιεία), έτσι μας λείπουν και σχολές για την τέχνη του Καραβομαραγκού. Οι λίγοι Τεχνίτες που ζουν και εργάζονται ακόμη στους κατά τόπους ταρσανάδες, είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα κινδυνεύουν να εκλείψουν και μαζί με αυτούς και η τέχνη τους.