Άρθρο 5 Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό χώρο

 

 

 1. Μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 33 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έκθεση αξιολόγησης και αποτίμησης αποτελεσμάτων και συνεπειών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στον νησιωτικό χώρο κατά το προηγούμενο έτος.
 2. Η ως άνω έκθεση παρουσιάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:54 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  α)Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών στον νησιωτικό χώρο επιβάλλεται η εφαρμογή της ρήτρας «νησιωτικότητας» σε κάθε νομοσχέδιο, πριν αυτό ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή, ώστε να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των νέων ρυθμίσεων στο νησιωτικό χώρο και να λαμβάνονται έγκαιρα οι ανάλογες αποκλείσεις ή αντισταθμιστικές ενέργειες.
  Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από το Σύνταγμα και θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4150/2013

  β) Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής εκτός από τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων και των συνεπειών των εφαρμοσθέντων κατά το προηγούμενο έτος πολιτικών, προτείνουμε να υποβάλλει ταυτόχρονα και πιθανές διορθωτικές κινήσεις ή δράσεις, προκειμένου να επιτυγχάνονται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και η μέγιστη δυνατή σύγκλιση με τους Μ.Ο. άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών ή εθνικών νησιωτικών περιοχών. Έτσι το Συμβούλιο δεν έχει απλά έναν διεκπεραιωτικό ρόλο, αλλά ουσιαστικό, αναπτυξιακό.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 07:05 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Στο ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ εκπροσωπούνται όλοι πλην του κλάδου θάλασσιου τουρισμού. Ζητούμε εκπρόσωπο απο τα Σωματεία Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π και Ε.Π.Ε.Σ.Τ. Οι απόψεις Σωματείων με 1/2 δις κύκλο εργασιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. Είναι καθαρά «γαλάζιο επάγγελμα».
  Πάρις Λουτριώτης
  Πρόεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 11:57 | Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου

  Στο Συμβούλιο Νησιώτικης Πολιτικής θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι κρίσιμων φορέων, σημαντικών δε σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές της Χωρικής Συνοχής , Περιφερειακής Ανάπτυξης κλπ. ( Ενδεικτικά αναφέρουμε: ΕΔΜΝ, ΕΣΑΜεΑ κλπ.). στα πρότυπα των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ. και των Τομεακών.
  Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου
  Δημοτικός Σύμβουλος Υδρας
  Πρόεδρος ΕΔΜΝ
  Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών.