Άρθρο 11 Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής

 

 1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα ως μηχανισμός παρακολούθησης και τεκμηρίωσης δεδομένων(εφεξής «Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης»).
 2. Στην Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης τηρούνται κατ’ ελάχιστο δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και μελέτες που συγκεντρώνονται στα πεδία της Εθνικής Στρατηγικής μέσω αναφορών από αρμόδιες υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Αρχηγείου του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 09:25 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης
  Προτείνεται
  Για να μπορεί να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα η πλατφόρμα θα πρέπει να προυπάρξει «τυποποίηση διαδικασιών» παρακολούθησης. Η τυποποίηση αυτή για κάθε λιμενική υπηρεσία – λειτουργία θα αποτρέψει την υποκειμενική ερμηνεία της Λιμενικής αρχής στο πεδίο εφαρμογής και κατά την συλλογή πληροφοριών αυτές θα είναι αντικειμενικές. Σήμερα οι διαδικασίες είναι, ερμηνευτικά, προσωπικές και συχνά αντικρουόμενες μεταξύ των Λιμενικών Αρχών.

  Πάρις Λουτριώτης
  Πρόεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:36 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Πολύ σημαντική η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. Εχει επίσης ιδιαίτερη αξία και η δημιουργία πλατφόρμας με στοιχεία, δείκτες οι οποίοι θα προέρχονται και από τρίτους φορείς με στόχο την υποστήριξη αυτού του έργου.
  Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 21:07 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο συναντάται πολύ συχνά κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων και πληροφοριών, είναι η επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, όπως π.χ. υπηρεσιών διαφορετικών Υπουργείων, των οποίων δεδομένα είναι απαραίτητα για αναφορές/ μελέτες/ στρατηγικές αποτίμησης που απαιτούν συνθετική εργασία. Με αφορμή το άρθρο αυτό, ευελπιστούμε στη λειτουργικότητα και διεύρυνση της πλατφόρμας, ώστε να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα των πεδίων της Εθνικής Στρατηγικής από διαφορετικούς φορείς.