Άρθρο 7 Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας

 

 

 1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής και για την προώθηση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου νησιωτικών περιοχών (εφεξής «πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας»), μέσω του οποίου δημιουργούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία με πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 2 και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, ιδίως σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει συνδυασμό κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των δυσχερειών της αγοράς, των σοβαρών προβλημάτων λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, καθώς και των ειδικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του νησιώτη επιχειρηματία.
 2. Η διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος νησιωτικής επιχειρηματικότητας ασκείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α’ 17) και όσα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12.

3.Πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας δύναται να είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, το Π.Δ.Ε., ενωσιακά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ και άλλα παρεμφερή προγράμματα, προγράμματα διεθνών πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων που αφορούν στην επιδότηση επιτοκίων, την επιδότηση προμηθειών και άτοκα δάνεια.

 1. Για την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος του παρόντος οι πόροι προέρχονται από υφιστάμενους πόρους του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:50 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  Στο άρθρο 7, για το πρόγραμμα νησιωτικής επιχειρηματικότητας, θεωρούμε πως θα ήταν καλό και χρήσιμο να γίνει αναφορά για τις ανάγκες του νησιώτη επιχειρηματία ως προς το λειτουργικό κόστος πέραν του μεταφορικού ισοδύναμου και ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ειδικό καθεστώς σε συνεργασία με ΕΕ για ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Όλο αυτό, συμπληρωματικά με το μεταφορικό ισοδύναμο (που ούτως ή άλλως πιστεύω πως πρέπει να αλλάξει ύφος ως προς τις επιχειρήσεις) και με άλλα οριζόντια προγράμματα επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα του άρθρου 7 πρέπει να είναι συμπληρωματικό και να καλύπτει όσα δεν καλύπτουν οι place-neutral πολιτικές επιχειρηματικότητας.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 08:45 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Η άποψη του Επιμελητήριου Κερκυρας είναι ορθή γιατί συνδυάζει την Νησιωτική και παράκτια πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί απο το Υπουργείο. Ενα παράδειγμα cluster είναι Εταιρία Υδροπλάνων – Μαρίνα – Εταιρία Σκαφών Αναψυχής.

  Κωνσταντίνος Γκιόκας
  Δ. Επιτροπη Ελληνική Βάση Γιώτινγκ – ΚοινΣεπ
  Σκίππερ

 • Για το άρθρο 7 Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας να υπάρξει διακριτή αναφορά για το μεταφορικό ισοδύναμο με αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων αλλά και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του αφού η έως τώρα λειτουργία δεν έχει αμβλύνει τα μειονεκτήματα των νησιωτικών επιχειρήσεων έναντι αυτών που δραστηριοποιούνται στην ενδοχώρα. Τέτοιες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιληφθούν στο νέο νομοσχέδιο είναι π.χ. η αύξηση της επιδότησης για τα επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αύξηση του ποσοστού επιδότησης επί του αεροπορικού εισιτηρίου όταν το ταξίδι πραγματοποιείται για επαγγελματικό σκοπό. Η εφαρμογή του ίδιου μέτρου θα μπορούσε να εξεταστεί και σε επίπεδο κατοίκων.
  Επιπλέον, στο πρόγραμμα της νησιωτικής επιχειρηματικότητας να υπάρξει πρόβλεψη υλοποίησης δράσης για τη σύσταση και δημιουργία clusters (συστάδες) γαλάζιας οικονομίας ανά νησιωτική περιφέρεια. Διότι ως γνωστών η πλειοψηφία των νησιωτικών επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ μικρές και η συμμετοχή τους σε τέτοια συνεργατικά σχήματα μπορεί να συμβάλει θετικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητα τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:01 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Πάγιο Αίτημα των Μικρονησιωτικών Κοινωνιών. Υπάρχουν Ευρωπαϊκές Πολιτικές πού μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Το Συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου θέτει στη σωστή βάση την υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού προβλήματος, που ταυτόχρονα είναι και μοχλός ανάπτυξης των μικρών ιδιαίτερα Νησιών. Στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία.
  Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου
  Δημοτικός Σύμβουλος Υδρας
  Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 21:58 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Σε συνέχεια προηγούμενου σχολίου μου στο άρθρο 4 σχετικά με την ανάπτυξη των μικρών νησιών, παραθέτω ορισμένες προτάσεις που αφορούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας.

  Οι επιχειρήσεις με έδρα τα πολύ μικρά νησιά, (έκταση έως 20-30 τετ. χιλ.) να λαμβάνουν επί πλέον μόρια για την επιδότηση τους. Επιπροσθέτως, να εντάσσονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς, πχ. για την πρώτη 10ετία εγκατάστασης, να απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδήματος. Να υπάρξει δωρεάν παροχή δημόσιας ιδιοκτησίας (οικόπεδο, έκταση για αγροτικές καλλιέργειες, κλπ.) για χρησικτησία μεγάλης χρονικής διάρκειας. Να εξασφαλιστεί δυνατότητα δωρεάν επιμόρφωσης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του νησιωτικού περιβάλλοντος.

  Να δοθούν επί πλέον ειδικά κίνητρα για την εγκατάσταση, λειτουργία και προώθηση της παραγωγής νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) υψηλής τεχνολογίας. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να υποστηριχθεί, εκτός των άλλων, και με την ένταξη τους σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προγράμματα για ΜΜΕ και διασυνοριακή συνεργασία (πχ. στο Interreg).

  Σαν γενική παρατήρηση είναι χρήσιμο να επισημανθεί, ότι οι επιχειρηματικές αλλά και γενικότερα οι επαγγελματικές ευκαιρίες από νήσο σε νήσο διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό και την τρέχουσα απασχόληση του υπάρχοντος πληθυσμού, το έδαφος, την χλωρίδα και το κλίμα -ως προς την δυνατότητα καλλιεργειών και άσκησης αγροτικών επαγγελμάτων, την διαμόρφωση των ακτών (ιχθυοκαλλιέργειες), το ιδιοκτησιακό καθεστώς γης -ως προς την διαθεσιμότητα εκτάσεων για κατοίκηση και εκμετάλλευση, την προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό στην ιδιομορφία και την παράδοση, κλπ. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέλκυσης νέων κατοίκων στα μικρά νησιά οφείλει να διαθέτει τις προαναφερθείσες πληροφορίες προς χρήση από τους δυνητικά ενδιαφερόμενους. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένη μελέτη για τα παραπάνω, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος αναμένεται να λάβει υπόψη την έλλειψη αυτή και να ενεργήσει κατάλληλα.

  Τέλος, στο πλαίσιο στήριξης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν μέτρα που αφορούν στην προώθηση των προϊόντων στην αγορά (δαπάνες για ποιοτικό έλεγχο, διαφήμιση/συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, κλπ.), τα οποία θα ισχύουν και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, είναι όμως για προφανείς λόγους, ιδιαίτερα κρίσιμα για την επιβίωση των επιχειρήσεων στα μικρά νησιά.