Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

 

 

 1. Η Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, εφαρμόζεται: α) στις αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, δηλαδή Κρήτη, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, β) στις περιφέρειες με νησιωτικά συμπλέγματα ή μεμονωμένα νησιά, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, καθώς και γ) στην Εύβοια και τη Λευκάδα.
 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 8, ως πεδίο εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας, με προτεραιότητα στις νησιωτικές και παράκτιες ηπειρωτικές περιοχές.
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:07 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  Μας προβληματίζει η διαφοροποίηση της Εύβοιας και της Λευκάδας ως ξεχωριστή κατηγορία. Μήπως υποκρύπτει μελλοντικά την πρόθεση να μην συμπεριλαμβάνονται τα δύο αυτά νησιά στις στρατηγικές και τα προγράμματα της νησιωτικότητας; Προτείνουμε να διαγραφή η περίπτωση γ) και τα δύο νησιά να ενσωματωθούν στις περιπτώσεις α) και β).

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 11:06 | Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου

  Το Πεδίο Εφαρμογής αυτών των πολιτικών πρέπει να τέμνει οριζόντια το σύνολο της Χώρας. Το Νομοσχέδιο αυτό το αναφέρει. Εφαρμογή πρέπει να εχει και το Αιγαίο, και τα μικρά νησιά της Πελοποννήσου, ακόμη και το νησί της Λίμνης των Ιωαννίνων. πάντα βέβαια ανάλογα με τα μέτρα, τους δείκτες και το μέγεθος του κάθε προβλήματος του κάθε νησιού. Κινείται για πρώτη φορά στη σωστή κατεύθυνση. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια.
  ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου
  Προέδρος ΔΣ
  Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 20:41 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Στην Παράγραφο 1 υπάρχει θέμα ορισμού για την Π.Ι.Ν. η οποία συμπεριλαμβάνεται στο (α) ως αμιγώς νησιωτική περιφέρεια, ενώ η Λευκάδα που αποτελεί Περιφερειακή Ενότητα της Π.Ι.Ν. αναφέρεται ξεχωριστά στο (γ).