Άρθρο 6 Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

1. Σε περίπτωση κατάσχεσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, για το οποίο συντρέχειυποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, αυτή αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου, που επιβάλλεται στο πλοίο συνεπείατης κατάσχεσης.
2. Ο υπολειπόμενος ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσηςσυμπληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το υπολειπόμενο κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία άρσηςτης απαγόρευσης απόπλου.
3. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποβάλλει:
α. στη Λιμενική Αρχή νηολόγησης του πλοίου, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής υπό ελληνική σημαία, ή
β. στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής υπό σημαία πλην της ελληνικής,
αίτηση για την καταχώρισηστο e – Μητρώο πλοίων της σχετικής μεταβολής στην κατάσταση του πλοίου, καταθέτοντας τα, σχετικά με την κατάσχεση, έγγραφα, ως αντίγραφα, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τις ημερομηνίες επιβολής και άρσης της απαγόρευσης απόπλου της παρ. 1, αντίστοιχα.

  • 12 Ιανουαρίου 2022, 13:22 | Αγγέλα Ταβιανάτου

    Αναστέλεται η υποχρέωση καταβολής φόρου πλοίων και ε-τεπαϊ εφ όσον η κατάσχεση δεν σχετίζεται με εγκληματική πράξη που βαρύνει τον πλοιοκτήτη.