Άρθρο 14 – Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής

1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του προέδρου του Επιμελητηρίου και με πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη της διοικητικής επιτροπής αυτού με την διαδικασία που ορίζουν τα μέρη Β’ και Γ’ του Π.Δ. 95/2006 (Α’ 96). Σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος, η πρόσκληση αποστέλλεται από την απερχόμενη διοικητική επιτροπή.

2. Στα Επιμελητήρια όπου η διοικητική επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, η θέση του β’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων.
3. Στα Επιμελητήρια όπου η διοικητική επιτροπή απαρτίζεται από εννιά (9) μέλη, η θέση του β’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Η θέση του γ΄ Αντιπροέδρου, όπου υπάρχει, καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον τρίτο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Όταν δεν υπάρχει τρίτος συνδυασμός, ή αυτός δεν έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων η θέση του γ’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού.
4. Η παράδοση της απερχόμενης διοικητικής επιτροπής γίνεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της νέας διοικητικής επιτροπής. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της Διοικητικής Επιτροπής, τα μέλη της, συγκαλούμενα από τον Πρόεδρο της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τον γενικό γραμματέα, τον οικονομικό επόπτη, τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσιών Μιας Στάσης.

  • Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την εκλογή του Α΄ Αντιπροέδρου, καθώς και για την εκλογή του Β’ και του Γ’ Αντιπροέδρου στις περιπτώσεις που οι θέσεις αυτές δεν καταλαμβάνονται από υποψηφίους του δεύτερου και τρίτου συνδυασμού.
    Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3, όπως αυτές διατυπώνονται, μπορεί να οδηγήσει σε λογικά σφάλματα: αν υποθέσουμε ότι ο δεύτερος συνδυασμός λαμβάνει το 23% των ψήφων και ο τρίτος συνδυασμός το 21% , τότε ο δεύτερος συνδυασμός δεν θεμελιώνει την αξίωση για την κατάληψη της θέσης του Β’ Αντιπροέδρου, αλλά ο τρίτος συνδυασμός καταλαμβάνει τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου.

  • 13 Ιουλίου 2017, 11:04 | TZANETATOS

    παρ 2 και 3 : Τα μέλη των διοικητικών επιτροπών πρέπει να είναι ολιγομελή και να εκλέγονται όλα από το διοικητικό συμβούλιο. Η αύξηση του αριθμού των μελών από 5 που είναι σήμερα σε 7 ή 9 δείχνει ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια ταχύτερης λήψης αποφάσεων. Μάλιστα η συμμετοχή εκ του νόμου και μη εκλεγέντων για την διοικητική επιτροπή μελών του διοικητικού συμβουλίου από άλλες παρατάξεις είναι μεγάλο λάθος γιατί θα επιβραδύνεται η λήψη αποφάσεων και θα γίνονται διαπληκτισμοί αφού κάθε παράταξη θα έχει και το κομματικό της χρώμα. Γι αυτό είναι λάθος η διαδικασία με συνδυασμούς. Συνεπώς, ολιγομελής διοικητική επιτροπή και μέλη αυτά που εκλέγονται δημοκρατικά και δεν φυτεύονται από το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου.
    παρ. 4 : η συγκρότηση σε σώμα πρέπει να περιλαμβάνει και τους αναπληρωματικούς των τακτικών μελών της διοικητικής επιτροπής.