Άρθρο 20:

«Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 και παρ.8α του άρθρου 54 του ν.1759/1988.
Όσοι Επιμελητές του ΕΣΥ, είτε εκπαιδεύονται ή είναι σε εξέλιξη η τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αυτές δεν θίγονται».