Άρθρο 23:

«Ιατροί του ΕΣΥ, που κατά την ημερομηνία της κρίσης έχουν εξελιχθεί σε βαθμό Επιμελητή Α’ ή Διευθυντή, δεν μπορούν να κριθούν σε προκήρυξη μη ομοιόβαθμης θέσης πριν την πάροδο πενταετίας από την εξέλιξή τους στη θέση που κατέχουν».

  • 4 Δεκεμβρίου 2014, 07:03 | ΜΑΡΙΑ

    Εφόσον ένας επιμελητής Α’ δε θα μπορεί να συμμετέχει σε κρίσεις για θέσεις επιμελητή Β΄, θα πρέπει να προκηρύσσονται και θέσεις επιμελητού Α’ (με προηγούμενο νόμο έχει καταργηθεί η προκήρυξή τους και οι θέσεις επιμελητή Α΄ καλύπτονται από επιμελητές Β΄που εξελίσσονται βάση χρόνου υπηρεσίας). Επιπλέον, αντί να στερούμε από τους ιατρούς το δικαίωμα να διεκδικούν μία νέα θέση με τη δικαιολογία ότι διαταράσσουν τη λειτουργία των νοσοκομείων, ας επιταχυνθούν (επιτέλους) οι εξαιρετικά μακρόσυρτες διαδικασίες κρίσης (υπάρχει άλλωστε παλαιότερος νόμος που ορίζει σαφώς το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρώνονται οι κρίσεις και είναι περίπου 6-122 μήνες)

  • 4 Δεκεμβρίου 2014, 07:28 | ΜΑΡΙΑ

    Εφόσον ένας επιμελητής Α’ δε θα μπορεί να συμμετέχει σε κρίσεις για θέσεις επιμελητή Β΄, θα πρέπει να προκηρύσσονται και θέσεις επιμελητού Α’ (με προηγούμενο νόμο έχει καταργηθεί η προκήρυξή τους και οι θέσεις επιμελητή Α΄ καλύπτονται από επιμελητές Β΄που εξελίσσονται βάση χρόνου υπηρεσίας). Επιπλέον, αντί να στερούμε από τους ιατρούς το δικαίωμα να διεκδικούν μία νέα θέση με τη δικαιολογία ότι διαταράσσουν τη λειτουργία των νοσοκομείων, ας επιταχυνθούν (επιτέλους) οι εξαιρετικά μακρόσυρτες διαδικασίες κρίσης (υπάρχει άλλωστε παλαιότερος νόμος που ορίζει σαφώς το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρώνονται οι κρίσεις και είναι περίπου 6 μήνες).