Άρθρο 65: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 103), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«….εφόσον δε δεν έχει ενταχθεί, εντάσσεται στις διατάξεις του ν. 4024/2011 από 1.1.2014 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας».

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 10:51 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΚΑΣ

  Το παρών δεν λύνει κανένα πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης αλλά δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατεία σε υπουργεία και δομές για ακατανόητο λόγο. Δεν διασφαλίζει ξεκάθαρο εργασιακό καθεστώς για όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν διαφορετικές σχέσεις εργασίας με τα Κέντρα τους λόγω του ήδη ασυνάρτητου θεσμικού πλαισίου.Απουσιάζει η οποιαδήποτε ρύθμιση σε φλέγοντα θέματα στα οποία παίρνουμε διάφορες απαντήσεις,λ.χ. άδεια τοκετού,μεταθέσεις.
  Για άλλη μια φορά παίρνονται αποφάσεις στην λογική «πόσα» μας λείπουν και «πόσα να σπρώξουμε κάτω από το χαλάκι».Τα νομικά επιχειρήματα τα έχουν αναφέρει και άλλοι συνάδελφοι στα σχόλια τους. Θα ήταν απείρως χρησιμότερη η απόσηρση της τροπολογίας και η κατάρτιση ενός και ξεκάθαρου εσωτερικού κανονισμού.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 10:09 | Αννέτα Τσελέντη

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης όπως επισημαίνονται και στην αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης δεν επιλύονται με αυτήν, αντίθετα επιτείνονται. εξακολουθεί να υφίσταται το νομοθετικό κενό για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου, η οποία είναι αντισυνταγματική καθώς τα Κέντρα Πρόληψης είναι Αστικές Εταιρείες Ιδιωτικού δικαίου μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τον Αστικό Κώδικα και μόνο. τα Διοικητικά τους Συμβούλια δεν δικαιούνται ως εκ τούτου να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις ούτε να προβούν μονομερώς στην αλλαγή του μισθολογίου των εργαζομένων.
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργούνται εκ νέου συνθήκες άνισης και άδικης μεταχείρισης των εργαζομένων του ίδιου κλάδου καθώς γίνεται αποδεκτό (εντελώς αντιφατικά με βάση την ίδια αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής ρύθμισης), ότι οι εργαζόμενοι εντάσσονται στις διατάξεις του νόμου 4024/2011 με διαφορετική χρονική αφετηρία αναλόγως: αν εντάσσονται μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης από 1/1/2014 ή αν έχουν ήδη ενταχθεί σε προηγούμενη ή επόμενη ημερομηνία από την 1/1/2014.
  Γίνεται αναφορά μόνο στους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου ενώ δεν εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου ούτε εντάσσονται στο νόμο 4024/2011.
  Συνοψίζοντας είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση δεν επιλύει το νομοθετικό κενό ενώ δεν επιλύει με ενιαίο τρόπο για όλους τους εργαζόμενους τα θέματα που έχουν προκύψει από την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου.
  Προτείνω να αποσυρθεί και να ανοίξει διάλογος προκειμένου να διευθετηθεί το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 09:51 | Ελένη Παπακώστα – Γάκη

  Πώς γίνεται μία νομοθετική ρύθμιση να ρυθμίζει οποιοδήποτε ζήτημα υπαγωγής των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης σε οποιοδήποτε μισθολογικό καθεστώς, όταν στηρίζεται και παραδέχεται πεπραγμένα υπό καθεστώς νομικής ασάφειας, θεσμικών κενών και παραλείψεων, για τα οποία καμία ευθύνη δε φέρουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης, αλλά ο ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο Υγείας.
  H παρούσα ρύθμιση:
  1. Διαμορφώνει διαφορετικές ταχύτητες στη μισθολογική υπαγωγή των εργαζομένων.Αυτό ήδη ξεκίνησε με τις αποφάσεις του ΟΚΑΝΑ για υπαγωγή των εργαζομένων στον ν.4024/2011 σε χρονικές στιγμές που αυθαίρετα ορίστηκαν και αυθαίρετα άλλαζαν. Τώρα κορυφώνεται και όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο εντάσσονται από 01/01/2014, ενώ οι ήδη ενταγμένοι με παράνομες διαπιστωτικές πράξεις παραμένουν ως έχουν.
  2.Δε διασφαλίζει την ενιαία υλοποίηση από πλευράς διοικήσεων των Κ.Π. αφού «πατά» σε θεσμικά κενά που πλήττουν το εργασιακό καθεστώς των κέντρων.
  Η νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να επανασυσταθεί η ομάδα εργασίας προκειμένου να καταλήξει σε πορίσματα αναρμονισμένα με το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης.
  H άποψη αυτή εκφράζει το σύνολο των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης «Σείριος» Κεντρικού και Ανατολικού Τομέα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 09:29 | Κατερίνα Αποστολίδου

  Πώς γίνεται μία νομοθετική ρύθμιση να ρυθμίζει οποιοδήποτε ζήτημα υπαγωγής των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης σε οποιοδήποτε μισθολογικό καθεστώς, όταν στηρίζεται και παραδέχεται πεπραγμένα υπό καθεστώς νομικής ασάφειας, θεσμικών κενών και παραλείψεων, για τα οποία καμία ευθύνη δε φέρουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης, αλλά ο ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο Υγείας.
  Η παρούσα ρύθμιση:
  1. Διαμορφώνει διαφορετικές ταχύτητες στη μισθολογική υπαγωγή των εργαζομένων.Αυτό ήδη ξεκίνησε με τις αποφάσεις του ΟΚΑΝΑ για υπαγωγή των εργαζομένων στον ν.4024/2011 σε χρονικές στιγμές που αυθαίρετα ορίστηκαν και αυθαίρετα άλλαζαν. Τώρα κορυφώνεται και όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο εντάσσονται από 01/01/2014, ενώ οι ήδη ενταγμένοι με παράνομες διαπιστωτικές πράξεις παραμένουν ως έχουν.
  2.Δε διασφαλίζει την ενιαία υλοποίηση από πλευράς διοικήσεων των Κ.Π. αφού «πατά» σε θεσμικά κενά που πλήττουν το εργασιακό καθεστώς των κέντρων.
  Η νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να επανασυσταθεί η ομάδα εργασίας προκειμένου να καταλήξει σε πορίσματα αναρμονισμένα με το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 09:07 | Κυριακή Τσολαίδου

  Πώς γίνεται μία νομοθετική ρύθμιση να ρυθμίζει οποιοδήποτε ζήτημα υπαγωγής των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης σε οποιοδήποτε μισθολογικό καθεστώς, όταν στηρίζεται και παραδέχεται πεπραγμένα υπό καθεστώς νομικής ασάφειας, θεσμικών κενών και παραλείψεων, για τα οποία καμία ευθύνη δε φέρουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης, αλλά ο ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο Υγείας.
  η παρούσα ρύθμιση:
  1. Διαμορφώνει διαφορετικές ταχύτητες στη μισθολογική υπαγωγή των εργαζομένων.Αυτό ήδη ξεκίνησε με τις αποφάσεις του ΟΚΑΝΑ για υπαγωγή των εργαζομένων στον ν.4024/2011 σε χρονικές στιγμές που αυθαίρετα ορίστηκαν και αυθαίρετα άλλαζαν. Τώρα κορυφώνεται και όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο εντάσσονται από 01/01/2014, ενώ οι ήδη ενταγμένοι με παράνομες διαπιστωτικές πράξεις παραμένουν ως έχουν.
  2.Δε διασφαλίζει την ενιαία υλοποίηση από πλευράς διοικήσεων των Κ.Π. αφού «πατά» σε θεσμικά κενά που πλήττουν το εργασιακό καθεστώς των κέντρων.
  Η νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να επανασυσταθεί η ομάδα εργασίας προκειμένου να καταλήξει σε πορίσματα αναρμονισμένα με το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 09:15 | εργαζόμενοι του Κέεντρου Πρόληψης Χίου

  ο διάλογος είναι προσχηματικός, ουσιαστικά δεν υπάρχει χρόνος «διαβούλευσης».
  Επί της ουσίας τώρα:
  Η τροπολογία είναι αποσπασματκή λύση μιας και αφήνεται για άλλη μια φορά έξω η επίλυση του θεσμικού προβλήματος.
  Η μόνιμη αγωνία των κυβερνόντων είναι το πετσόκομα των μισθών των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Η αγωνία όμως των εργαζομένων σε αυτά είναι άλλη.
  Επίλυση του θεσμικού πλαισίου για να μπορούν τα Κέντρα Πρόληψης να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας. Ίση μεταχείριση των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτά με ξιοπρεπείς μισθούς. Και πάνω από όλα χρειάζεται αγώνας από την πλευρά τους για να καταργήσουν τα παραπάνω μέτρα στην πράξη. Σε αυτή τη διαβούλευση καλούμε τους συναδέλφους των Κέντρων Πρόληψης.

  Οι εργαζόμενοι του Κέντρο Πρόληψης Χίου

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 00:28 | Ιωάννης Νέζης

  Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση είναι απο την φύση της αντισυνταγματικη. Διότι όχι μόνο δεν στηρίζεται στην αρχή της ισονομίας και της ισότητας μεταξύ των εργαζομένων αλλά αντιθέτως δημηιούργει εργαζομένους τριών και τεσσάρων ταχύτητων.
  Πιο συγκεκριμένα: Η επίμαχη νομοθετική ρύθμιση αναφέρει οτι «εφόσον δε δεν έχει ενταχθει εντάσσεται στις διατάξεις του Ν. 4024/2011 από 1/1/2014 και εποπτεύεται απο το Υπουργείο Υγείας».
  Τισυμβαίνειόμως με τα Κέντρα Πρόληψης που έχουν ενταχθει πριν της κατάθεσης του σχεδίου Νόμου? Απο πότε εντάσσονται? Υπενθυμίζω ότι η πρώτη απόφαση του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ τον Αύγουστό του 2013, ήταν να ενταχθούν τα Κέντρα Πρόληψης από 1/9/2013, την οποία πολλά ΔΣ των Κέντρων Πρόληψης την ακολούθησαν. Μετά ακολουθησε και Δεύτερη απόφαση του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ τον Φεβρουάριο του 2014 ή οποία υποχρέωνε τα Κέντρα Πρόληψης να ενταχθούν απο 1/1/2013. Ετσι πολλά Κέντρα Πρόληψης ακολούθησαν αυτή την απόφαση εχόντας ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι σε αυτά να έχουν μεγάλη οικονομική ζημία, ενω παράλληλα υπαρχουν και Κέντρα Πρόληψης που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στον Ν.4024/2011.
  Όλα αυτά εχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές απολάβες για τους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης.
  Πρόταση μου λοιπόν έιναι να αποσυρθεί η ανωτέρω ρύθμιση και να αντικατασταθει με » εντάσσονται στις διαταξείς του Νόμου 4024/2011 από 1/1/2014 όλα τα Κέντρα Πρόληψης ανεξαρτήτως το πότε έχουν ενταχθεί σε αυτό»
  Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι της νομοθετικής ρύθμισης πρόταση μου είναι να αποσύρθει και να επανέλθει και πάλι, εφόσον έχει ρυθμιστεί το συνολικότερο πλάισιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, διότι με την αναφορά αυτού δημιουργούνται και άλλα ζητήματα πέραν του μισθολογικού.
  Νέζης Ιωάννης. Στέλεχος Πρόληψης

 • Ονομάζομαι Αφροδίτη Χαντζαρίδου δουλεύω στα Κέντρα Πρόληψης από το 1999 και θεωρώ οτι πάντα επιβιώναμε όπως προανάφεραν παραπάνω οι συνάδελφοι με δύσκολο και αβέβαιο εργασιακό καθεστώς.Πέραν τούτου ο ΟΚΑΝΑ μας ζητάει,εκτός των παραπάνω, να επιστρέψουμε αναδρομικά από της 1/01/13 χρήματα που έχουμε δουλέψει και φορολογηθείΜέσα σε ένα τέτοιο ανασφαλές και άδικο εργασιακό περιβάλλον δυσκολεύομαστε να προσφέρουμε κοινωνικό έργο.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 18:00 | Βαλεντίνα Σάλτη

  Είμαι εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης ‘’ΣΤΑΘΜΟΣ’’ της Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου και από το 2013 βρισκόμαστε σε ένα κυκεώνα αποφάσεων και αναβολών αυτών σε σχέση με την ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 τόσο από την πλευρά του εποπτεύοντος επιστημονικά οργανισμού ΟΚΑΝΑ όσο και από το ίδιο το υπουργείο Υγείας.
  Το αποτέλεσμα είναι η ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 σε διαφορετικές ημερομηνίες με διαφορετικά δικαιώματα λόγω της αδυναμίας των διοικητικών συμβουλίων μας να ερμηνεύσουν την ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου (όπως παρεμπιπτόντως ερμηνευόταν κάθε φορά από τον ΟΚΑΝΑ)
  Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν επιλύει κανένα από την σωρεία προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την κατά περίπτωση και ευκαιριακή εφαρμογή του καθώς απουσιάζει το νομικό πλαίσιο που θα δώσει απαντήσεις σε ζητήματα υπαγωγής όπως για παράδειγμα επιδόματα ευθύνης, κλπ.
  Προκύπτει από τα παραπάνω η ανάγκη της τροποποίηση της εν λόγω ρύθμισης ώστε να
  Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι όλων των Κέντρων Πρόληψης σε ένα και το αυτό μισθολογικό πλαίσιο που θα ορίζεται ξεκάθαρα από την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής της χωρίς την αναζήτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών σε βάρος των εργαζόμενων.
  Χρειάζεται επίσης να συνοδεύεται από ρητή πρόβλεψη για Υπουργική απόφαση που θα ορίζει τον ενιαίο τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος.
  Βαλεντίνα Σάλτη,κοινωνικη λειτουργός,Εργαζόμενη στο Κ.Π.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 17:11 | Δαμιανίδου Δέσποινα

  Από τον Αύγουστο του 2013 οπότε το Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ αποφάσισε αυθαίρετα και χωρίς να έχει καμία δικαιοδοσία για μια τέτοια απόφαση να ενταχθούν τα Κέντρα Πρόληψης στο ενιαίο μισθολόγιο από 01/09/2013, οι εργαζόμενοι στα Κέντρα βρίσκονται σε μια διαρκή αγωνία και σύγχυση. Το ενιαίο μισθολόγιο εφαρμόστηκε ως σήμερα σε ορισμένα μόνο Κέντρα Πρόληψης τα οποία μάλιστα εντάχθηκαν σε εντελώς διαφορετικούς μήνες και έτη και αυτό έχει δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα καθώς η υπαγωγή στο ενιαίο μισθολόγιο έχει γίνει κατά περίπτωση καιευκαιριακά,ενώ απουσιάζει οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο που θα δώσει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν από την εν λόγω υπαγωγή όπως για παράδειγμα το επίδομα υπευθύνου, το οποίο άλλοτε καταβάλλεται και άλλοτε όχι στους επιστημονικά υπευθύνους. Τον Φεβρουάριο του 2014 ο ΟΚΑΝΑ τελικά αποφασίζει ότι τα Κέντρα πρέπει να ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο από 01/01/2013 γεγονός το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ξαφνικά βρίσκονται σε μια μετέωρη κατάσταση να «οφείλουν» να επιστρέψουν αναδρομικά στις εταιρείες ένα μεγάλο ποσό χρημάτων παρόλο που οι ίδιοι δεν έχουν κανένα μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία αυτής της κατάστασης.
  Είμαι εργαζόμενη σε Κέντρα Πρόληψης από το 2005 μέχρι σήμερα και διαφωνώ με την ένταξη των Κέντρων στις διατάξεις του ν. 4024/2011 όπως αυτή υπαγορεύεται από την προτεινόμενη ρύθμιση «Άρθρο 65: Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης» γιατί το Υπουργείο Υγείας με το εν λόγω νομοσχέδιο αποφασίζει την ένταξή των Κέντρων στο ενιαίο μισθολόγιο από 1/1/2014 επιβαρύνοντας επιπλέον τους εργαζόμενους στα Κέντρα καθώς υπάρχουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση ασάφειες, αοριστίες και αδιευκρίνιστα σημεία για τα οποία όμως δεν έχουν καμία ευθύνη οι εργαζόμενες/-οι στα Κέντρα. Επιπλέον η προτεινόμενη ρύθμιση δεν λύνει κανένα πρόβλημα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης και αφορούν στην θεσμοθέτηση του εργασιακού και νομικού καθεστώτος λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, ενώ δεν υπάρχουν σήμερα οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους εργαζόμενους των Κέντρων Πρόληψης καθώς τα Κέντρα αποτελούν αστικές εταιρίες και διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια τα οποία δεν δικαιούνται να εκδίδουν διαπιστωτικές πράξεις ενώ η λειτουργία των εταιριών διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μόνο (αρ. 61 παρ. 1 Ν. 3459/2006).
  Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν κάποια σημεία και να υπάρξουν τέτοιες αλλαγές στο «Άρθρο 65: Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης» που να προβλέπουν με σαφήνεια την ένταξη των εργαζομένων των Κέντρων στο μισθολογικό καθεστώς που το Υπουργείο Υγείας προτείνει, αλλά για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό, όλων των Κέντρων Πρόληψης και από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου, χωρίς αναζήτηση αναδρομικών για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, προτείνεται όπως ανέφερε παραπάνω και η συνάδελφος Μαρία Αναγνωστάκη ότι «μέχρι την σαφή ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, δηλαδή μέχρι την ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας όπως έχει προβλεφθεί ήδη από 24.5.2011 με την παρ. 6 του άρθρου 61 Ν. 3459/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 58 παρ. 4 του Ν. 3966/2011) και σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 10 της από 16.5.2014 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία απέκτησε αυξημένη νομική ισχύ με την από 10.5.2014 ένταξή της στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα Κέντρα Πρόληψης (προσθήκη στην παρ. 4 του Ν. 3459/2006 με το Ν. 4262/2014), κάθε μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων παραμένει άδικη, ανεφάρμοστη, επιτείνει τις ήδη υφιστάμενες εργασιακές ανισότητες και ως εκ τούτου είναι παράνομη και αντισυνταγματική».

  Δαμιανίδου Δέσπονα, Στέλεχος πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Δήμου Θεσσαλονίκης «Σείριος»

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 16:04 | Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

  Το περιεχόμενο της ρύθμισης που, δια του άρθρου 65 «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ» του παρόντος σχεδίου νόμου, προστίθεται στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 και με την οποία υποτίθεται πως διευθετείται το ζήτημα που έχει ανακύψει με το προσωπικό των Κέντρων Πρόληψης και την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, είναι νομοτεχνικά ελλιπές και παντελώς ατελέσφορο για την επίτευξη του σκοπού που διακηρυκτικά εξυπηρετεί.

  Με την εν λόγω ρύθμιση ουσιαστικά εισάγεται διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση του Προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης δίχως να συντρέχει ουδείς δικαιολογητικός για τούτο λόγος – συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης ανάμεσα σε προσωπικό με αορίστου και ορισμένου χρόνου συμβάσεις. Δημιουργούνται πλείστα ερμηνευτικά προβλήματα που σχετίζονται με την ορθότητα ένταξης καθεαυτή, την ημερομηνία ένταξης και την αναδρομική εφαρμογή των προβλέψεων του ενιαίου μισθολογίου – εφαρμογή που σε κάθε περίπτωση και συνολικά είναι παράνομη, όπως έχουμε κατ’ επανάληψη εκθέσει. Ουδέν από τα κενά, τις παραλείψεις και τις ασάφειες που υπήρχαν πριν από την εν λόγω ρύθμιση -όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της επίμαχης διάταξης- δεν καλύπτεται με το περιεχόμενο της τελευταίας, αντίθετα θα ενταθούν έτι περαιτέρω τα προβλήματα των πλέον των 70 και οργανικά διακριτών αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  Με δεδομένες τις θέσεις και παρατηρήσεις μας αυτές, εφ’ όσον πρόθεση του Υπουργείου είναι δεδηλωμένα πλέον η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4024/2011, η εισηγούμενη νομοθετική πρόβλεψη αποκτά νόημα μόνο με σαφή διατύπωση της ελάχιστης προαίρεσης για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων, συγκεκριμένα με την τροποποίηση της πρόβλεψης ως εξής:

  «Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 103), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας υπάγονται στις προβλέψεις του ν. 4024/2011 για τον καθορισμό των αποδοχών τους από τη δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με όσα ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως μισθολογικές παροχές, επιδόματα, αποζημιώσεις στους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης δυνάμει προβλέψεων ΣΣΕ, αποφάσεων των Δ.Σ των Κέντρων Πρόληψης, ατομικών συμβάσεων εργασίας ως την ψήφιση του παρόντος. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αίρονται με τη δημοσίευση του παρόντος.»»

  Η ως άνω πρόταση τροποποίησης αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης το οποίο εκπροσωπούμε – πρόταση που εμπεριέχει τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ως προς την ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 καθεαυτή.

  Το Δ.Σ. του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 15:20 | Κωνσταντίνα Γρέδη

  Εργάζομαι σε Κέντρο Πρόληψης εδώ και 13 χρόνια. Τους τελευταίους μήνες περιμένουμε με ανυπομονησία το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για να επιλυθούν επιτέλους τα προβλήματα και οι ανισότητες που υπάρχουν και όπως πολύ σωστά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση (σελ. 39) και συνοψίζονται στο ότι οι εργαζόμενοι «δεν απολαμβάνουν … θεσμοθετημένα εν γένει και ισχύοντα εισέτι δικαιώματα … ενώ το εργασιακό τους καθεστώς, η ιδιότητά τους και ο χαρακτηρισμός τους τυγχάνει διαφορετικών κατά περίπτωση κάθε φορά ερμηνειών, συμπεριφοράς και μεταχείρισης».
  Η προτεινόμενη ρύθμιση όχι μόνο δεν λύνει κανένα από τα παραπάνω προβλήματα καθώς δεν υπάρχουν σήμερα οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους εργαζόμενους των Κέντρων Πρόληψης, αλλά μεγεθυνθεί τις ανισότητες διότι άλλοι εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί από 1/1/2013 άλλοι από 1/9/2013 (σύμφωνα με έγγραφο 12/9/2013 του ΟΚΑΝΑ) και άλλοι σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο από 1/1/2014.
  Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής πρόβλεψη για ένταξη στο μισθολογικό καθεστώς που το Υπουργείο έχει αποφασίσει, αλλά για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό, όλων των Κέντρων Πρόληψης καθώς και πρόβλεψη για Υπουργική Απόφαση, που θα διασφαλίζει το ενιαίο στην υλοποίηση της ψηφισθείσας ρύθμισης, καθορίζοντας τις ποικίλες και κρίσιμες ιδιαιτερότητες στον τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος.
  Κωνσταντίνα Γρέδη
  Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Π.Ε.Σερρών

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 14:22 | Τσούνης Ανδρέας

  Η εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στα Κέντρα είναι ούτως η άλλως παράνομη και άδικη.
  Επιπλέον το εδάφιο που προστίθεται δεν διασφαλίζει σε τίποτα την άρση των διαφορετικών ταχυτήτων σε οτι αφορά στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης.
  Τέλος δεν προβλέπει καν ρητά την παύση τουλάχιστον της καταβολής των αναδρομικών που ζητούνται από πολλούς εργαζόμενους.

  Τσούνης Ανδρέας
  Ψυχολόγος
  Εργαζόμενος στα Κέντρα Πρόληψης του Δήμου Θεσσαλονίκης ΣΕΙΡΙΟΣ

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:22 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΝΗ

  Είμαι εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης ‘’ΣΤΑΘΜΟΣ’’ της Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου και από το 2013 βρισκόμαστε σε ένα κυκεώνα αποφάσεων και αναβολών αυτών σε σχέση με την ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 τόσο από την πλευρά του εποπτεύοντος επιστημονικά οργανισμού ΟΚΑΝΑ όσο και από το ίδιο το υπουργείο Υγείας.
  Το αποτέλεσμα είναι η ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 σε διαφορετικές ημερομηνίες με διαφορετικά δικαιώματα λόγω της αδυναμίας των διοικητικών συμβουλίων μας να ερμηνεύσουν την ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου (όπως παρεμπιπτόντως ερμηνευόταν κάθε φορά από τον ΟΚΑΝΑ)
  Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν επιλύει κανένα από την σωρεία προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την κατά περίπτωση και ευκαιριακή εφαρμογή του καθώς απουσιάζει το νομικό πλαίσιο που θα δώσει απαντήσεις σε ζητήματα υπαγωγής όπως για παράδειγμα επιδόματα ευθύνης, κλπ.
  Προκύπτει από τα παραπάνω η ανάγκη της τροποποίηση της εν λόγω ρύθμισης ώστε να
  1. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι όλων των Κέντρων Πρόληψης σε ένα και το αυτό μισθολογικό πλαίσιο που θα ορίζεται ξεκάθαρα από την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής της χωρίς την αναζήτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών σε βάρος των εργαζόμενων.
  2. Χρειάζεται επίσης να συνοδεύεται από ρητή πρόβλεψη για Υπουργική απόφαση που θα ορίζει τον ενιαίο τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος.
  ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΝΗ, Στέλεχος πρόληψης, εργαζόμενη στο Κ.Π. ΣΤΑΘΜΟΣ

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:41 | ΜΟΡΦΩ ΠΑΠΑΝΩΤΑ

  Είμαι εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης ‘’ΣΤΑΘΜΟΣ’’ της Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου και από το 2013 βρισκόμαστε σε ένα κυκεώνα αποφάσεων και αναβολών αυτών σε σχέση με την ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 τόσο από την πλευρά του εποπτεύοντος επιστημονικά οργανισμού ΟΚΑΝΑ όσο και από το ίδιο το υπουργείο Υγείας.
  Το αποτέλεσμα είναι η ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 σε διαφορετικές ημερομηνίες με διαφορετικά δικαιώματα λόγω της αδυναμίας των διοικητικών συμβουλίων μας να ερμηνεύσουν την ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου (όπως παρεμπιπτόντως ερμηνευόταν κάθε φορά από τον ΟΚΑΝΑ)
  Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν επιλύει κανένα από την σωρεία προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την κατά περίπτωση και ευκαιριακή εφαρμογή του καθώς απουσιάζει το νομικό πλαίσιο που θα δώσει απαντήσεις σε ζητήματα υπαγωγής όπως για παράδειγμα επιδόματα ευθύνης, κλπ.
  Προκύπτει από τα παραπάνω η ανάγκη της τροποποίηση της εν λόγω ρύθμισης ώστε να
  1. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι όλων των Κέντρων Πρόληψης σε ένα και το αυτό μισθολογικό πλαίσιο που θα ορίζεται ξεκάθαρα από την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής της χωρίς την αναζήτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών σε βάρος των εργαζόμενων.
  2. Χρειάζεται επίσης να συνοδεύεται από ρητή πρόβλεψη για Υπουργική απόφαση που θα ορίζει τον ενιαίο τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος.
  ΜΟΡΦΩ ΠΑΠΑΝΩΤΑ, Κοινωνιολόγος, εργαζόμενη στο Κ.Π. ΣΤΑΘΜΟΣ

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:45 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΑΛΤΗ

  Είμαι εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης ‘’ΣΤΑΘΜΟΣ’’ της Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου και από το 2013 βρισκόμαστε σε ένα κυκεώνα αποφάσεων και αναβολών αυτών σε σχέση με την ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 τόσο από την πλευρά του εποπτεύοντος επιστημονικά οργανισμού ΟΚΑΝΑ όσο και από το ίδιο το υπουργείο Υγείας.
  Το αποτέλεσμα είναι η ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 σε διαφορετικές ημερομηνίες με διαφορετικά δικαιώματα λόγω της αδυναμίας των διοικητικών συμβουλίων μας να ερμηνεύσουν την ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου (όπως παρεμπιπτόντως ερμηνευόταν κάθε φορά από τον ΟΚΑΝΑ)
  Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν επιλύει κανένα από την σωρεία προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την κατά περίπτωση και ευκαιριακή εφαρμογή του καθώς απουσιάζει το νομικό πλαίσιο που θα δώσει απαντήσεις σε ζητήματα υπαγωγής όπως για παράδειγμα επιδόματα ευθύνης, κλπ.
  Προκύπτει από τα παραπάνω η ανάγκη της τροποποίηση της εν λόγω ρύθμισης ώστε να
  1. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι όλων των Κέντρων Πρόληψης σε ένα και το αυτό μισθολογικό πλαίσιο που θα ορίζεται ξεκάθαρα από την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής της χωρίς την αναζήτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών σε βάρος των εργαζόμενων.
  2. Χρειάζεται επίσης να συνοδεύεται από ρητή πρόβλεψη για Υπουργική απόφαση που θα ορίζει τον ενιαίο τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος.
  ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΑΛΤΗ, Κοινωνική Λειτουργός, εργαζόμενη στο Κ.Π. ΣΤΑΘΜΟΣ

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:00 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΛΑ

  Είμαι εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης ‘’ΣΤΑΘΜΟΣ’’ της Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου και από το 2013 βρισκόμαστε σε ένα κυκεώνα αποφάσεων και αναβολών αυτών σε σχέση με την ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 τόσο από την πλευρά του εποπτεύοντος επιστημονικά οργανισμού ΟΚΑΝΑ όσο και από το ίδιο το υπουργείο Υγείας.
  Το αποτέλεσμα είναι η ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 σε διαφορετικές ημερομηνίες με διαφορετικά δικαιώματα λόγω της αδυναμίας των διοικητικών συμβουλίων μας να ερμηνεύσουν την ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου (όπως παρεμπιπτόντως ερμηνευόταν κάθε φορά από τον ΟΚΑΝΑ)
  Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν επιλύει κανένα από την σωρεία προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την κατά περίπτωση και ευκαιριακή εφαρμογή του καθώς απουσιάζει το νομικό πλαίσιο που θα δώσει απαντήσεις σε ζητήματα υπαγωγής όπως για παράδειγμα επιδόματα ευθύνης, κλπ.
  Προκύπτει από τα παραπάνω η ανάγκη της τροποποίηση της εν λόγω ρύθμισης ώστε να
  1. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι όλων των Κέντρων Πρόληψης σε ένα και το αυτό μισθολογικό πλαίσιο που θα ορίζεται ξεκάθαρα από την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής της χωρίς την αναζήτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών σε βάρος των εργαζόμενων.
  2. Χρειάζεται επίσης να συνοδεύεται από ρητή πρόβλεψη για Υπουργική απόφαση που θα ορίζει τον ενιαίο τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος.
  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΛΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π. ΣΤΑΘΜΟΣ

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:46 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

  Είμαι εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης ‘’ΣΤΑΘΜΟΣ’’ της Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου και από το 2013 βρισκόμαστε σε ένα κυκεώνα αποφάσεων και αναβολών αυτών σε σχέση με την ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 τόσο από την πλευρά του εποπτεύοντος επιστημονικά οργανισμού ΟΚΑΝΑ όσο και από το ίδιο το υπουργείο Υγείας.
  Το αποτέλεσμα είναι η ένταξή μας στις διατάξεις του ν. 4024/2011 σε διαφορετικές ημερομηνίες με διαφορετικά δικαιώματα λόγω της αδυναμίας των διοικητικών συμβουλίων μας να ερμηνεύσουν την ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου (όπως παρεμπιπτόντως ερμηνευόταν κάθε φορά από τον ΟΚΑΝΑ)
  Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν επιλύει κανένα από την σωρεία προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την κατά περίπτωση και ευκαιριακή εφαρμογή του καθώς απουσιάζει το νομικό πλαίσιο που θα δώσει απαντήσεις σε ζητήματα υπαγωγής όπως για παράδειγμα επιδόματα ευθύνης, κλπ.
  Προκύπτει από τα παραπάνω η ανάγκη της τροποποίηση της εν λόγω ρύθμισης ώστε να
  1. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι όλων των Κέντρων Πρόληψης σε ένα και το αυτό μισθολογικό πλαίσιο που θα ορίζεται ξεκάθαρα από την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής της χωρίς την αναζήτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών σε βάρος των εργαζόμενων.
  2. Χρειάζεται επίσης να συνοδεύεται από ρητή πρόβλεψη για Υπουργική απόφαση που θα ορίζει τον ενιαίο τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος.
  Ελένη Κουτσούκου, γραμματέας του Κ.Π. ΣΤΑΘΜΟΣ

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:54 | Κωνσταντίνος Σκόνδρας

  Η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να λύσει. Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιχειρείται να λυθεί ένα ζήτημα των Κέντρων Πρόληψης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλα τα δεδομένα και όλες οι ισχύουσες πραγματικότητες (δεδομένου ότι τα ΚΠ αποτελούν 72 αυτοτελείς μονάδες που λειτουργουν αυτόνομα, διοικούμενα από τα ΔΣ τους).
  Ένα απο τα προβλήματα της ρύθμισης αυτής είναι η απουσία μέριμνας για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου και αυτούς που εργάζονται με «μπλοκάκι». Η ρύθμιση αναφέρει μόνο τους αορίστου χρόνου. Το ίδιο λάθος είχε γίνει και στο άρθρο 58, παράγραφος 4 του νόμου 3966/2011 όπου αναφερόταν: «Το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο κατά τη δη−
  μοσίευση του παρόντος εργάζεται στα εν λόγω Κέντρα
  με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εξακολουθεί να
  εργάζεται σε αυτά με την ίδια σχέση εργασίας και σε
  αντίστοιχη ειδικότητα.»
  Εδώ, λοιπόν, υπάρχει μια αφάφεια. Οι ορισένου χρόνου κλπ δεν εντάσσονται στο ν. 4024/2011; Θα υπάρχουν στο ίδιο ΚΠ εργαζόμενοι που πληρώνονται με δυο διαφορετικά μισθολογια;

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:30 | Γεώργου Σοφία

  Ως εργαζόμενη σε Κέντρο Πρόληψης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα, καθώς δεν υπάρχουν σήμερα οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους εργαζόμενους των Κέντρων Πρόληψης. Οι ελλείψεις στο εργασιακό και νομικό καθεστώτος λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη εργαζομένων πολλών ταχυτήτων, με μεταχείριση ανάλογη με την ερμηνεία του εκάστοτε Δ.Σ. που διοικεί το κάθε Κέντρο Πρόληψης.
  Η απόφαση του ΟΚΑΝΑ περί ένταξης των εργαζομένων στο ενιαίο μισθολόγιο άλλαξε πολλές ημερομηνίες, με την τελευταία ερμηνεία ένταξης από 01/01/2014, να αναφέρεται σε όσους δεν έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ οι υπόλοιποι με τρόπο οξύμωρο θεωρούνται πως εντάχθηκαν (σε εντελώς διαφορετικούς μήνες και έτη καθένας), καθώς την ίδια στιγμή η αιτιολογική έκθεση (σελ. 39-40) αναφέρει ότι μέχρι τις 10/05/2014 υπάρχει ανασφάλεια δικαίου για ένταξη στις διατάξεις του ν. 4024/2011.
  Η χρηματοδότηση των Κέντρων εξακολουθεί να μην είναι διαρκής, μόνιμη και χρονικά και ποσοτικά καθορισμένη όπως είχε οριστεί με τον Ν. 4262/10-5-2014 με αποτέλεσμα αρκετά Κέντρα να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (απλήρωτοι για μήνες εργαζόμενοι, οφειλές στο ΙΚΑ και την εφορία, απλήρωτα ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.α).
  Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο παρών νόμος πρέπει το λιγότερο να διασφαλίζει την ένταξη των εργαζομένων στο ενιαίο μισθολόγιο όλων των Κέντρων από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου, χωρίς την παρακράτηση αναδρομικών και την επιτακτική ανάγκη σαφής ρύθμισης του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης.
  Γεώργου Σοφία. Κοινωνιολόγος, Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Ημαθίας

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:51 | Τσολάκη Χριστίνα

  Ως εργαζόμενη σε Κέντρα Πρόληψης, γνωρίζοντας καλά ότι οι αρμόδιοι είναι επισταμένως ενήμεροι για το θέμα, περίμενα τουλάχιστον μια ουσιαστική και σοβαρή πρόταση για τη ρύθμιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τα Κέντρα Πρόληψης. Δυστυχώς η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν λύνει κανένα.
  Καταρχάς με το υπάρχον καθεστώς λειτουργίας και μορφής των Κέντρων Πρόληψης, οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο. Το αναλύουν οι συνάδερφοι, δεν θα τα επαναλάβω. Πίστευα ότι η ένταξη μας με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας θα γινόταν με τρόπο δίκαιο και χωρίς επιβαρύνσεις.
  Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί δεν γίνεται αυτό. Επαναλαμβάνω: οι αρμόδιοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλες τις αντιφάσεις που οι συνάδερφοι αναφέρουν.
  Ως εκ τούτου, θεωρώ επιβεβλημένο να γίνουν αλλαγές στο «Άρθρο 65: Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης», που θα διασφαλίζουν την ένταξη των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου και χωρίς αναζήτηση αναδρομικών σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.
  Επιπλέον πρέπει να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο που θα δώσει λύσεις σε προβλήματα υπαγωγής, όπως για παράδειγμα το επίδομα ευθύνης και τις ρυθμίσεις εκκρεμοτήτων που αφορούν ασφαλιστικά ταμία και επιθεωρήσεις εργασίας.

  Χριστίνα Τσολάκη
  Εκ/κος Φ.Π.Ψ., Επιστημονικά Υπεύθυνη Κ.Π. Ημαθίας

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:46 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Ερώτημα πρώτο: ένας νόμος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ? Δηλαδή κατατίθεται προς ψήφιση το παρόν νομοσχέδιο και προβλέπει ένταξη στο ενιαίο από 1.1.2014?
  Ερώτημα δεύτερο: Η αναγραφή της φράσης »εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας» σημαίνει αλλαγή θεσμικού πλαισίου? Δηλαδή τα Κέντρα Πρόληψης ως Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες-ειδικού σκοπού- του Αστικού Κώδικα, γίνονται ευρύτερο δημόσιο? Σαφώς και όχι. Αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα των εργαζομένων τα τελευταία 14 χρόνια.
  Αν η φράση »εποπτεία’ προστίθεται για νομιμοποιήσει την ένταξη στο ενιαίο(ν.4024/2011 αρθ.31….»ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος κατά την έννοια της εποπτείας»…),τότε η ένταξη δεν πρέπει να ξεκινά από την ψήφιση του νομοσχεδίου?
  Σε ότι αφορά την αιτιολογική έκθεση:
  Στον ν.4262/10.5.2014 προβλέφθηκε για πρώτη φορά η »πάγια και τακτική χρηματοδότηση». Τα Κέντρα Πρόληψης έλαβαν μέχρι σήμερα:
  πρώτη δόση για το 2014 από το υπουργείο υγείας στο τέλος του Μάιου(το υπουργείο έχει εκταμιεύσει άλλες δύο δόσεις οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν διανεμηθεί από τον ΟΚΑΝΑ)
  πρώτη δόση για το 2014 από το υπουργείο εσωτερικών στο τέλος Αυγούστου
  δεύτερη δόση από το υπουργείο εσωτερικών τον Οκτώβριο
  και για την τρίτη δόση, έχει σταλεί έγγραφο από τον ΟΚΑΝΑ στην ΕΕΤΑΑ(διανέμει την χρηματοδότηση του Εσωτερικών)με εντολή να μην δοθούν στα Κέντρα Πρόληψης χρήματα, εφόσον δεν έχουν συμφωνήσει στην μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ(ένταξη στο ενιαίο από 1.1.2013 και αντίστοιχες αναδρομικές παρακρατήσεις μισθών), ο οποίος είναι ο ισότιμος εταίρος των Αστικών Εταιρειών/Κέντρα Πρόληψης.
  Συνεπώς η »πάγια και τακτική χρηματοδότηση » για το 2014 δεν εφαρμόστηκε.
  Πέραν των αναφερομένων , η αιτιολογική έκθεση επικαλείται την διευθέτηση εκκρεμοτήτων μέσω των οποίων αντιμετωπίζεται ..»ως επί το πλείστον οριστικά το ελλειμματικό ασαφές και αόριστο μισθολογικό και εργασιακό υφιστάμενο καθεστώς των Κέντρων Πρόληψης. Το βέβαιον είναι ότι: το εργασιακό καθεστώς των Κέντρων Πρόληψης είναι αυτό που περιγράφεται και με την ψήφιση του άρθρου- ως έχει-θα παραμείνει το ίδιο ασαφές, αόριστο , ελλειμματικό και επιπλέον κατάφωρα άδικο, και στα όρια της νομιμότητας
  Η υπαγωγή των εργαζομένων »με ασφάλεια δικαίου» στο ενιαίο προϋποθέτει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ,διαφορετικά αυτό που θα έχει επιτευχθεί ,θα είναι η μείωση των μισθών (με αναδρομική ισχύ) χωρίς κανένα άλλο »προνόμοιο»από αυτά που έχουν οι εργαζόμενοι του ευρύτερου η στενού δημόσιου τομέα. Η δε πάγια και τακτική χρηματοδότηση θα υλοποιείται με βάση τις ανάγκες για »εσωτερικό δανεισμό» του ΟΚΑΝΑ, εν γνώσει της προϊσταμένης του αρχής του Υπουργείου Υγείας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 12:23 | Τηλιοπούλου Βασιλική

  Εργάζομαι σε Κέντρo Πρόληψης και θεωρώ ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν λύνει κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης. Όπως έχει αναφερθεί και από άλλους συναδέρφους η μορφή λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης (Aστικές Eταιρίες) που διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια χωρίς δικαίωμα έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων άλλα και η ασταθής και μη τεκμηριωμένη από πλευράς του Επιστημονικά Επόπτη των Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ στάση, ως προς την δυνατότητα και τον χρόνο ένταξης των εργαζομένων στις διατάξεις του ν.2024/2011, έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους και τις διοικήσεις των Κέντρων. Δεν θα αναφερθώ μόνο σε μία σειρά παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων λόγω απουσίας οποιουδήποτε νομικού πλαισίου στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2024/2011, στην δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ των εργαζόμενων άλλα και στην χρηματοδότηση των Κέντρων που εξακολουθεί να μην είναι διαρκή, μόνιμη και χρονικά και ποσοτικά καθορισμένη όπως είχε οριστεί με τον Ν. 4262/10-5-2014 με αποτέλεσμα αρκετά Κέντρα να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (απλήρωτοι για μήνες εργαζόμενοι, οφειλές στο ΙΚΑ και την εφορία, απλήρωτα ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.α).Συνοψίζοντας, είναι νομίζω προφανής η ανάγκη ύπαρξης μίας σαφούς πρόβλεψης για ένταξη στο μισθολογικό καθεστώς που το Υπουργείο έχει αποφασίσει, αλλά για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό, όλων των Κέντρων Πρόληψης και από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου, χωρίς αναζήτηση αναδρομικών σε προγενέστερο χρονικό διάστημά.

  Βασιλική Τηλιοπούλου
  Διοικητική Υπάλληλος, Κέντρο Πρόληψης Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 12:17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

  Καλησπέρα,
  Είμαι κι εγώ εργαζόμενη σε Κέντρο Πρόληψης και αναρωτιέμαι για την ισχύ και την έννομη εφαρμογή του ν. 4042/2011.Εργάζομαι εδώ και τέσσερις μήνες χωρίς μισθό ενώ τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου μου αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Οι συνάδελφοί μου καταδεικνύουν λεπτομερώς τα κενά και τις (τεχνηέντως) παραλήψεις των υπουργικών αποφάσεων και ως εκ τούτου ζητώ να αρθούν οι εργασιακές ανισότητες που συμβαίνουν σε βάρος των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης αλλά και να δικαιωθούν άμεσα τα αιτήματα μας.
  Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, τα Κέντρα Πρόληψης, είναι από τις λίγες δομές που απέμειναν να εργάζονται με γνώμονα την αλληλεγγύη, την προαγωγή και προάσπιση της ψυχικής υγείας, την ισότητα. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να στηρίζουμε αυτές τις αξίες. Με συμμάχους τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας, θα διεκδικήσουμε με κάθε κόστος ένα δικαιότερο μέλλον.
  Γεωργιάδου Σεβαστή
  Κοινωνική λειτουργός, Κ.Π. Ν Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 12:16 | Άννα Τζάκου

  Θεωρώ ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν έρχεται να λύσει με ξεκάθαρο, σαφή και ισότιμο τρόπο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης. Καταρχήν δεν υπάρχουν σήμερα οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους εργαζόμενους των Κέντρων Πρόληψης: οι αστικές εταιρίες (που αποτελούν τη νομική μορφή των Κέντρων Πρόληψης) διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια χωρίς δικαίωμα έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων ενώ η λειτουργία των εταιριών διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μόνο (αρ. 61 παρ. 1 Ν. 3459/2006)
  Εφ’ όσον, πάντως, το Υπουργείο Υγείας αποφασίζει την ένταξή μας, σε αυτή θα έπρεπε να προβλέπονται όλες οι διαφορετικές περιπτώσεις εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί η αρχή της ισότητας και της ίσης εργασιακής μεταχείρισης (για παράδειγμα τι προβλέπεται για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου; τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί σε πρωθύστερη ημερομηνία από την 1-1-14; τι προβλέπεται για όσους έχουν μπει στη διαδικασία να καταβάλλουν αναδρομικά ποσά;)
  Χρειάζεται η ένταξη σε όποιο μισθολογικό πλαίσιο θεωρεί το Υπουργείο Υγείας πως πρέπει να εφαρμόσει να είναι ενιαία, να έχει ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου καιμε την ξεκάθαρη ρήση για μη αναδρομική παρακράτηση μισθού.

  Άννα Τζάκου, Κοινωνιολόγος, εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης Δήμου Περιστερίου.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:40 | Σπύρος Σασσάνης

  Θα ήθελα να ανεφερθώ στο άρθρο 65 του παρόντος νομοσχεδίου που τίθεται σε διαβούλευση.
  Αρχικά πρέπει να γίνει σαφές ότι η προσπάθεια να ρυθμιστούν οι σχέσεις εργασίας των υπαλλήλων των Κέντρων Πρόληψης είναι σωστή, καθώς είναι πια βέβαιο ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των 74 Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα δημιουργεί ασάφειες και δυσλειτουργίες.
  Αποτέλεσμα των ασαφειών είναι, εκτός των άλλων, η υπαγωγή ή όχι των εργαζομένων στο νόμο 4024/2011, καθώς ο εποπτεύον φορέας που είναι και αρμόδιος για διοικητικά θέματα των Κέντρων Πρόληψης, δηλαδή ο ΟΚΑΝΑ, χρειάστηκε να πάρει 3 διαφορετικές αποφάσεις σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών για να αποφασίσει αν ισχύουν οι περιπτώσεις του παραπάνω νόμου στους εργαζόμενουςτων Κέντρων Πρόληψης. Σε κάθε περίπτωση, δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι για διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις των διοικήσεων που τους εποπτεύουν. Ως αποτέλεσμα, θα κλείθούν οι εργαζόμενοι να καταβάλλουν αναδρομικά μέρος των μισθών τους, που οι ίδιες οι διοικήσεις έλεγαν ότι καλώς λάμβαναν. Επιπλέον, δεν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους ορισμένου χρόνου εργαζομένους, τους οποίους το προτινόμενο άρθρο φαίνεται πως εξαιρεί.
  Επίσης, τα διοικητικά συμβούλια των Κέντρων Πρόληψης, τα οποία αποτελούνται από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού, από εκπροσώπους πολιτιστικών και επαγγελματικών συλλόγων, από εκπαιδευτικούς, και από γονείς, θα πρέπει να υπογράψουν διαπιστωτικές πράξεις του δημοσίου, γεγονός που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τη νομιμότητά του.
  Καταλήγοντας, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να υπάρξει, με τρόπο όμως τέτοιο που να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους εξίσου. Η οποιαδήποτε υπεράσπιση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που πράγματι βιώνει η χώρα δε μπορεί να γίνεται σε βάρος της ηθικής, καθώς αυτό νοείται ως ανήθικο.
  Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:
  α) Εφαρμογή του μισθολογικού καθεστώτος από τη ψήφιση του παρόντος για όλους τους εργαζόμενους.
  β)Μη καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά».
  γ)Πρόβλεψη για Κοινή Υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών που θα ορίζει τον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό των Κέντρων Πρόληψης, και τη μετάβασής τους σε νομικά πρόσωπα, ώστε να λυθεί οριστικά το θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης, όπως και η ίδια η αιτιολογική έκθεση αναφέρει.

  Σπύρος Σασσάνης,
  Κοινωνιολόγος Msc,
  Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Ιλίου, Πετρούπολης Αγίων Αναργύρων-Καματερού «ΦΑΕΘΩΝ».

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:34 | Φανή Καραγκιόζη

  Είμαι εργαζόμενη σε Κέντρο Πρόληψης και διαβάζοντας την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, την οποία με αγωνία περιμέναμε όλοι οι συνάδελφοι, διαπιστώνω ότι δεν επιλύει κανένα από τα προβλήματα και τις ασάφειες που η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον συγκεκριμένο νόμο αναφέρει. Αντιθέτως, συνεχίζει να αντιμετωπίζει τους εργαζομένους των Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα με δύο μέτρα και δύο σταθμά.Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 65: Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης) για ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο «…εφόσον δε δεν έχει ενταχθεί, εντάσσεται στις διατάξεις του ν. 4024/2011 από 1-1-2014 και εποπτεύεται από το Υπ. Υγείας» θεωρεί αυθαίρετα και αντιφατικά την κατ ‘ επιλογή και κατά βούληση ένταξη των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου ως νόμιμη, παραβλέποντας ταυτόχρονα το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει το νόμο, όπου και αναγνωρίζονται ρητά και κατηγορηματικά ασάφειες, παραλείψεις και κενά στα εργασιακό και θεσμικό καθεστώς λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης.
  Είναι νομίζω προφανές ότι:
  Χρειάζεταισαφής και ξεκάθαρη πρόβλεψη για ρύθμιση του μισθολογικού καθεστώτος όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου, χωρίς αναδρομική αναζήτηση μισθολογικών περικοπών
  Χρειάζεται σαφής και ξεκάθαρη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης με την ψήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ώστε να παύσουν να υφίστανται οι εργασιακές ανισότητες και αδικίες
  Με τιμή

  Φανή Καραγκιόζη
  Ψυχοπαιδαγωγός
  Στέλεχος Πρόληψης στο Κέντρο Πρόληψης Σερρών

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:45 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

  Είμαστε εργαζόμενοι στον ίδιο κλάδο και ποτέ μέχρι σήμερα από την αρχή λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, δεν ίσχυαν για εμάς οι ίδιοι νόμοι. Μέχρι τώρα αυτό θα μπορούσαμε να το κατανοήσουμε μιας και το κάθε Κ.Π. αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου και ως τέτοια, μπορούσε να διαφοροποιείται . Με την επιμονή του ΟΚΑΝΑ για ένταξη των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης στο ενιαίο μισθολόγιο, πράγμα το οποίο θεωρούμε παράνομο, οι ημερομηνίες ένταξης των εργαζομένων ποικίλουν ανάλογα με αποφάσεις των Δ.Σ. του εκάστοτε Κέντρου Πρόληψης. Είναι ασαφές τι ισχύει και τι όχι, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο μισθολόγιο για όλους τους εργαζόμενους, το και οποίο ποτέ δεν υπήρχε! Ένα εξίσου σημαντικό θέμα αποτελεί ,το ποιός υπογράφει τις διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες εντάσσονται οι εργαζόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο, καθώς σε πολλά Κέντρα Πρόληψης οι Πρόεδροι δεν αποτελούν πρόσωπα που μπορούν να πάρουν τέτοια διοικητική ευθύνη. Σημαντικό θέμα αποτελεί επίσης και η άρση επιδόματος ευθύνης καθώς με αυτόν τον τρόπο λύεται σε ένα επίπεδο η δομή λειτουργίας και συντονισμού των Κέντρων. Τα παραπάνω είναι μόνο μέρος ερωτημάτων που αφορούν την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης καθώς ποτέ δεν έχει λυθεί και δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΑΡΟΛΘΟΝ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-) ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

  Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Πρόληψης Θεσπρωτίας «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  Γιώγου Μαρία
  Θεοδώρου Θανάσης
  Παπαγιάννη Άννα

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:51 | Ιωαννα Μαρινου

  Η προτεινομενη ρυθμιση δεν επιλυει κανενα προβλημα,δημιουργώντας αντιθετα για μια ακόμη φορα προυποθεσεις διαφορετικων ερμηνειών.Εκτος απο ολα τα παρακανω σχολια των συναδελφων λοιπον,προκυπτει και αλλη μια ασαφεια απο τη συγκεκριμενη ρυθμιση.Ετσι,σε καποιες περιπτωσεις οι διμερεις συμβασεις που υπογραφονται μεταξυ του ΟΚΑΝΑ και των Αστικων Μη Κερδοσκοπικων Εταιρειων των Κεντρων Προληψης, εχουν ληξει πριν τη 1/1/14 και χρειαζεται να υπογραφουν αναδρομικα. Οι συμβασεις προβλεπουν στην τελευταια τους παραγραφο, οτι τα ποσα που οριζονται απ αυτες καταβάλλονται μονο επειτα απο την υποχρεωση και ευθυνη της Αστικης μη Κερδοσκοπικης Εταιρειας..»υπαγωγης της επιμελεία της και εφαρμογής αρμοδίως από αυτήν των κείμενων διατάξεων του Ν.4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου¨»…
  Στις περιπτωσεις λοιπον που οι εργαζομενοι εχουν ηδη υπαχθει με αποφαση του Δ.Σ(και την ατυπη αποδοχη απο τον ΟΚΑΝΑ) στο εννιαιο μισθολογιο απο 1/1/14, τιθεται το θεμα αν για τις συμβασεις που θα υπογραφουν αναδρομικα (ή και βρισκονται ήδη σε ισχυ )θα ισχυσει η προτεινομενη νομοθετικη ρυθμιση ή ετσι οπως ηδη οριζεται απ αυτες(δηλ.ενταξη στο ενιαιο απο 1/1/13).Θα υπαρξει τροποποιηση του ορου αυτου στις συγκεκριμενες συμβασεις,συμφωνα με την νομοθετικη ρυθμιση?
  Προφανως, οι ασαφειες που δημιουργουνται ευνοούν τη συνεχιση υπαρξης ενος μη ενιαιου και δυσλειτουργικου πλαισιου για τους εργαζομενους,με ολα τα προβληματα που αυτο αναδεικνύει.

  Ιωαννα Μαρίνου
  Στέλεχος Πρόληψης,Κεντρο Πρόληψης Ρόδου

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 10:37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ

  Παρόλο που το πρώτο μου σχόλιο περιορίστηκε στην αντινομία που υπάρχει ανάμεσα στην προτεινόμενη προσθήκη στο 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 που εισάγεται με το παρόν προς διαβούλευση άρθρο 65 και στην αιτιολογική έκθεση αυτού, επανέρχομαι μετά από τα σχόλια και των συναδέλφων και επισημαίνω:
  1. Θα υπάρξουν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του Χωρίς πρόβλεψη για Υπουργική (εφαρμοστική) Απόφαση, η οποία θα διασφαλίζει το ενιαίο στην υλοποίηση της ψηφισθείσας ρύθμισης, καθορίζοντας τις ποικίλες και κρίσιμες ιδιαιτερότητες στον τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος σε ένα ιδιαίτερα διακριτό επιχειρησιακό και εργασιακό πεδίο με ένα ad hoc όπως προανέφερα νομικό καθεστώς που διαμορφώθηκε σταδιακά σε διάρκεια λειτουργίας 20 χρόνων, κατά τα οποία το κάθε Κέντρο Πρόληψης είχε δομήσει τον δικό του τρόπο λειτουργίας εισάγοντας πολλές φορές τον δικό του εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Η ύπαρξη διακριτών αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ισάριθμων διακριτών Διοικητικών Συμβουλίων, τα οποία όπως ήδη αναφέρθηκε δεν μπορούν να εκδώσουν «διαπιστωτικές πράξεις» και στην πραγματικότητα καθοδηγούνται διοικητικά από υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, των Δήμων ή των Περιφερειών χωρίς αυτές να είναι και νομικά υπόλογες, οδηγεί συχνά σε αδικίες σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων που ακόμα και αυτός ο Ν.4024/2011 προσπαθεί να αποτρέψει.
  2. Η εισαγωγή ενιαίου κανονισμού λειτουργίας όπως έχει προβλεφθεί ήδη από 24.5.2011 με την παρ. 6 του άρθρου 61 Ν. 3459/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 58 παρ. 4 του Ν. 3966/2011) και σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 10 της από 16.5.2014 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία απέκτησε αυξημένη νομική ισχύ με την από 10.5.2014 ένταξή της στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα Κέντρα Πρόληψης, είναι αναγκαία και μόνο τότε θα ρυθμιστεί το «νομικό κενό», έστω με τα προβλήματα που επιφέρει η επιμονή της Πολιτείας να διατηρεί ως κέντρο της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης το αρχικό νομικό περίβλημα των ξεχωριστών αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αν και η ίδια σταδιακά με σειρά νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων της τα υπαγάγει στην νομική πραγματικότητα των ΝΠΙΔ του Δημοσίου. Το νομικά κενά η ασάφειες κλπ προκύπτουν από την αντιφατικότητα στην βούληση της Πολιτείας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 00:57 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ

  Η νομοθετική αυτή ρύθμιση απέχει πολύ από αυτό που η σχετική αιτιολογική έκθεση αναφέρει: Να εναρμονίσει το νομικό καθεστώς που προκύπτει για τα Κέντρα Πρόληψης με τον Ν.4262/10-5-14, που καθιερώνει την ετήσια, διαρκή, μόνιμη, σταθερή, καθορισμένη ποσοτικά και χρονικά κρατική χρηματοδότηση με το νομικό καθεστώς που προϋπήρχε και ειδικότερα με το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού.
  Αφού γίνεται παραδεκτό ότι μέχρι εκείνου του σημείου δεν είχε αποσαφηνιστεί νομοθετικά και ουσιαστικά η κατά τουλάχιστον 50% κρατική χρηματοδότηση και για αυτόν τον λόγο υπήρχε αμφισβήτηση αν το προσωπικό τους εντάσσεται στον Ν.4042/2011 πως συμπεριλαμβάνεται η διατύπωση»εφόσον δε δεν έχει ενταχθεί»; Δηλαδή για τμήμα του προσωπικού που είχε ενταχθεί μέχρι εκείνου του χρονικού σημείου δεν υπήρχε το νομικό κενό; Με αυτή ακριβώς την διατύπωση δεν δημιουργείται άνιση μεταχείρηση, ενώ οι κσνόνες δικαίου επιβάλλουν το αντίθετο;
  Έπειτα ο Ν. 4262 ψηφίστηκε τον Μάιο του 2014, αν και αναφέρει έναρξη ισχύος την 1-1-2014 μέχρι τότε οι εργαζόμενοι πληρώνονταν με άλλο καθεστώς. Όσοι βέβαια πληρώνταν, διότι είχε λήξει η προηγούμενη προγραμματική σύμβαση και η επόμενη, που υπογράφτηκε μερικούς μήνες μετά, δεν ήταν δυνατό να καλύψει το κενό του ήδη παρεμβληθέντος χρόνου- γεγονός που μαρτυρά ότι η χρηματοδότηση δεν ήταν σταθερή και εξασφαλισμένη. Αυτό το κενό ήρθε να «θεραπεύσει» ο Ν.4262/2014. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι ουσιαστικά τότε με βάση την «φιλοσοφία» του Ν.4042/2011, υπάρχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, δηλαδή στις 10-5-2014 και όχι την 1-1-2014, ημερομηνία που υπάρχει στον Ν.4262/2014 απλά για να υπάρχει συνέχεια με την προηγούμενη λήξασα προγραμματική σύμβαση και να εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η μόνιμη και αδιαμφισβήτη κρατική χρηματοδότηση. Αν τότε η παραγρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006, συμπληρωνόνταν ότι το προσωπικό θα εντάσσετο στον Ν.4042/2011 από την δημοσίευση του Ν.4262/2014, θα είχε «θεραπευτεί» το νομικό κενό. Αλλά τότε επικράτησαν άλλες σκοπιμότητες… Η ασάφεια συνεχίστηκε και σήμερα για να υπάρξει η ζητούμενη εναρμόνιση πρέπει η ένταξη να γίνει από την δημοσίευση του παρόντος υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. χωρίς την αναζήτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» σε βάρος των εργαζομένων που δεν έχουν καμία ευθύνη για το ασαφές Ad hoc νομικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 00:49 | Μαρία Αναγνωστάκη

  Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν λύνει κανένα πρόβλημα από τα υπάρχοντα, σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης. Τα προβλήματα αυτά όπως επισημαίνει και η αιτιολογική έκθεση συνοψίζονται στο ότι οι εργαζόμενοι «δεν απολαμβάνουν … θεσμοθετημένα εν γένει και ισχύοντα εισέτι δικαιώματα … ενώ το εργασιακό του[ς] καθεστώς, η ιδιότητά του[ς] και ο χαρακτηρισμός του[ς] τυγχάνει διαφορετικών κατά περίπτωση κάθε φορά ερμηνειών, συμπεριφοράς και μεταχείρισης» (σελ. 39). Η παράλειψη αυτή σαφούς θεσμοθέτησης του εργασιακού και νομικού καθεστώτος λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης έχει οδηγήσει στην ύπαρξη εργαζομένων πολλών ταχυτήτων, στην καθημερινή παραβίαση δικαιωμάτων σε καθεστώς λειτουργίας ιδιωτικού τομέα και στην παραβίαση των αρχών της ισότητας και ιδίως της ίσης μεταχείρισης στο χώρο της εργασίας.
  Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν λύνει κανένα από τα παραπάνω προβλήματα καθώς δεν υπάρχουν σήμερα οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους εργαζόμενους των Κέντρων Πρόληψης: οι αστικές εταιρίες (που αποτελούν τη νομική μορφή των Κέντρων Πρόληψης) διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια χωρίς δικαίωμα έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων ενώ η λειτουργία των εταιριών διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μόνο (αρ. 61 παρ. 1 Ν. 3459/2006). Η «οιονεί» εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου σε ορισμένα Κέντρα Πρόληψης ως σήμερα έχει δημιουργήσει σειρά σοβαρών παραβιάσεων εργασιακών δικαιωμάτων ενώ η υπαγωγή στο μισθολόγιο αυτό έχει γίνει κατά περίπτωση και ευκαιριακά καθώς απουσιάζει οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο που θα δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα υπαγωγής (για παράδειγμα το επίδομα ευθύνης, το οποίο άλλοτε καταβάλλεται και άλλοτε όχι στους επιστημονικά υπευθύνους).
  Περαιτέρω, η αιτιολογική έκθεση ορίζει ως κρίσιμο χρονικό σημείο για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου την μεταβολή του καθεστώτος χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης η οποία επήλθε με τη «δημοσίευση του Ν. 4262/10.05.2014» (σελ. 39) ήτοι μετά την 10η Μαΐου 2014. Επομένως οποιαδήποτε μεταβολή θεωρηθεί ότι επιφέρει ο νόμος αυτός ως προς την επικαλούμενη σταθερότητα της χρηματοδότησης δεν μπορεί να ανατρέχει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2014 όπως παρουσιάζεται στην προτεινόμενη διάταξη.
  Συνοψίζοντας, προτείνεται ότι μέχρι την σαφή ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, άλλως μέχρι την ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας όπως έχει προβλεφθεί ήδη από 24.5.2011 με την παρ. 6 του άρθρου 61 Ν. 3459/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 58 παρ. 4 του Ν. 3966/2011) και σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 10 της από 16.5.2014 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία απέκτησε αυξημένη νομική ισχύ με την από 10.5.2014 ένταξή της στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα Κέντρα Πρόληψης (προσθήκη στην παρ. 4 του Ν. 3459/2006 με το Ν. 4262/2014), κάθε μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων παραμένει άδικη, ανεφάρμοστη, επιτείνει τις ήδη υφιστάμενες εργασιακές ανισότητες και ως εκ τούτου είναι παράνομη και αντισυνταγματική.
  Μαρία Αναγνωστάκη
  Νομικός – εγκληματολόγος, ΥΔΝ
  Στέλεχος πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 22:49 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Ερώτημα πρώτο: ένας νόμος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ? Δηλαδή κατατίθεται προς ψήφιση το παρόν νομοσχέδιο και προβέπει ένταξη στο ενιαίο από 1.1.2014?
  Ερώτημα δεύτερο:Η αναγραφή της φράσης»εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας» σημαίνει αλλαγή θεσμικού πλαισίου? Δηλαδή τα Κέντρα Πρόληψης ως Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες-ειδικού σκοπού- του Αστικού Κώδικα, γίνονται ερύτερο δημόσιο?Σαφως και όχι.Αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα των εργαζομένων τα τελευταία 14 χρόνια.
  Αν η φράση »εποπτεία’ προστίθεται για νομιμοποιήσει την ένταξη στο ενιαίο(ν.4024/2011 αρθ.31….»ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος κατά την έννοια της εποπτείας»…),τότε η ένταξη δεν πρέπει να ξεκινά από την ψήφιση του νομοσχεδίου?
  Σε ότι αφορά την αιτιολογική έκθεση:
  Στον ν.4262/10.5.2014 προβλέφθηκε για πρώτη φορά η »πάγια και τακτική χρηατοδότηση». Τα Κέντρα Πρόληψης έλαβαν μέχρι σήμερα:
  πρώτη δόση για το 2014 από το υπουργείο υγείας στο τέλος του Μαϊου(το υπουργείο έχει εκταμιεύσει άλλες δύο δόσεις οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν διανεμηθεί από τον ΟΚΑΝΑ)
  πρώτη δόση για το 2014 από το υπουργείο εσωτερικών στο τέλος Αυγούστου
  δεύτερη δόση από το υπουργείο εσωτερικών τον Οκτώβριο
  και για την τρίτη δόση, έχει σταλεί έγγραφο από τον ΟΚΑΝΑ στην ΕΕΤΑΑ(διανέμει την χρηματοδότηση του Εσωτερικών)με εντολή να μην δοθούν στα Κέντρα Πρόληψης χρήματα, εφόσον δεν έχουν συμφωνήσει στην μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ(ένταξη στο ενιαίο από 1.1.2013 και αντίτοιχες αναδρομικές παρακρατήσεις μισθών), ο οποίος είναι ο ισότιμος εταίρος των Αστικών Εταιρειών/Κέντρα Πρόληψης.
  Συνεπώς η »πάγια και τακτική χρηματοδότηση » για το 2014 δεν εφαρμόστηκε.
  Πέραν των αναφερομένων , η αιτιολογική έκθεση επικαλείται την διευθέτηση εκκρεμοτήτων μέσω των οποίων αντιμετωπίζεται ..»ως επί το πλείστον οριστικά το ελλειματικό, ασαφές και αόριστο μισθολογικό και εργασιακό υφιστάμενο καθεστώς των Κέντρων Πρόληψης.Το βέβαιον είναι ότι: το εργασιακό καθεστώς των Κέντρων Πρόληψης είναι αυτό που περιγράφεται και με την ψήφιση του άρθρου- ως έχει-θα παραμείνει το ίδιο ασαφές,αόριστο , ελλειματικό και επιπλέον κατάφωρα άδικο, και στα όρια της νομιμότητας
  Η υπαγωγή των εργαζομένων »με ασφάλεια δικαίου» στο ενιαίο προύποθέτει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ,διαφορετικά αυτο που θα έχει επιτευχθεί ,θα είναι η μείωση των μισθών (με αναδρομική ισχύ) χωρίς κανένα άλλο »προνόμοιο»από αυτά που έχουν οι εργαζομένοι του ευρύτερου η στενού δημόσιου τομέα.Η δε πάγια και τακτική χρηματοδότηση θα υλοποιείται με βάση τις ανάγκες για »εσωτερικό δανεισμό» του ΟΚΑΝΑ,εν γνώσει της προϊσταμένης του αρχής του Υπουργείου Υγείας,το οποίο θα έχει υπό την »εποπτεία» του τα Κέντρα Πρόληψης.ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 20:55 | Νίκος Λάιος

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σε αντικατάσταση του προηγουμένου)

  Χαίρετε.

  Είμαι εργαζόμενος σε Κέντρο Πρόληψης και κατά τη γνώμη μου δεν υφίσταται καν ένταξη στις διατάξεις του ν. 4024/2011, θα απευθυνθώ δε όπου δικαιούμαι προκειμένου να λύσω τη διαφωνία μου.

  Εφ’ όσον, πάντως, το Υπουργείο Υγείας αποφασίζει την ένταξή μας, θα περίμενε κανείς τουλάχιστον να την πράξει αφ’ ενός με τρόπο ενιαίο, αφ’ ετέρου χωρίς επιβαρύνσεις για τις εργαζόμενες και τους εργαζομένους. Κανένα από τα δύο, όμως, πράττει με την προτεινόμενη ρύθμιση «Άρθρο 65: Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης».

  Χρειάζεται η ένταξη σε όποιο μισθολογικό πλαίσιο θεωρεί το Υπουργείο Υγείας πως πρέπει να εφαρμόσει, να είναι ενιαία και χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις των εργαζομένων χάριν ασαφειών, αοριστιών, αμφιβολιών και όσων άλλων η αιτιολογική έκθεση περιγράφει – για τα οποία όμως δεν ευθυνόμαστε οι εργαζόμενες/-οι, αλλά το ίδιο το Υπουργείο Υγείας και ο επιστημονικός επόπτης των Κέντρων Πρόληψης, ΟΚΑΝΑ.

  Συγκεκριμένα:

  – το Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας μέχρι τον Αύγουστο του 2013 αποφάσιζε πως δεν εντασσόμαστε στις διατάξεις του ν. 4024/2011,

  – τον Αύγουστο του 2013 αποφάσισε πως εντασσόμαστε από 01/09/2013,

  – τον Φεβρουάριο του 2014 αποφάσισε πως εντασσόμαστε από 01/01/2013 και

  – τώρα πια, Δεκέμβριο του 2014, το Υπουργείο Υγείας προτείνει και επιχειρηματολογεί (με την αιτιολογική έκθεση) πως εντασσόμαστε από 01/01/2014, ενώ επιπλέον

  – αυτή η νέα ερμηνεία, ένταξης από 01/01/2014, αναφέρεται σε όσους δεν έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ οι υπόλοιποι με τρόπο οξύμωρο θεωρούνται πως εντάχθηκαν (σε εντελώς διαφορετικούς μήνες και έτη καθένας), καθώς την ίδια στιγμή η αιτιολογική έκθεση (σελ. 39-40) αναφέρει ότι μέχρι τις 10/05/2014 υπάρχει ανασφάλεια δικαίου για ένταξη στις διατάξεις του ν. 4024/2011.

  Συνοψίζοντας, είναι νομίζω προφανής η ανάγκη σαφήνειας, άρα αλλαγών στο προτεινόμενο «Άρθρο 65: Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης», ως εξής:

  1). Σαφής πρόβλεψη για ένταξη στο μισθολογικό καθεστώς που το Υπουργείο έχει αποφασίσει, αλλά για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό, όλων των Κέντρων Πρόληψης και από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου, χωρίς αναζήτηση αναδρομικών σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.

  2). Πρόβλεψη για Υπουργική Απόφαση, που θα διασφαλίζει το ενιαίο στην υλοποίηση της ψηφισθείσας ρύθμισης, καθορίζοντας τις ποικίλες και κρίσιμες ιδιαιτερότητες στον τρόπο εφαρμογής του επιλεγμένου μισθολογικού καθεστώτος – καθ’ όσον επιλέγεται από το Υπουργείο η παραμονή στο καθεστώς των πλέον των 70, πια, διακριτών αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ισάριθμων διακριτών Διοικητικών Συμβουλίων (άρα πρόστιμα στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας κλπ.)

  3). Απόσυρση της πρόβλεψης για εποπτεία από το Υπουργείο Υγείας, διότι ανοίγει ζήτημα άλλο του μισθολογικού, το οποίο χρειάζεται να ρυθμιστεί σε επόμενη φάση και ιδωμένο στο συνολικότερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης.

  Νίκος Λάιος,
  Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Εργαζόμενος στο Κέντρο Πρόληψης Φωκίδας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 17:52 | Ιωάννης Μ.

  Οι συμβάσεις των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και διέπονται απο όλες τις διατάξεις που διέπουν τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα! Επίσης πρόκειται για ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ οι οποίες διοικούνται απο Διοικητικά Συμβούλια και όχι από το Δημόσιο.
  Είναι υγειής οργανισμοί, οι οποίοι δεν καταχράστηκαν ποτέ χρήματα αλλά λειτουργούσαν εδώ και χρόνια με υποχρηματοδοτήσεις ακόμα και με απλήρωτους εργαζόμενους.
  Ο μόνος λόγος που ο ΟΚΑΝΑ πιέζει για να μπουν τα Κέντρα στον νόμο είναι για να μειώσει τα χρεωστούμενα που έχει απέναντι στα Κέντρα, για να ελαφρύνει τη θέση των ανθρώπων που έτρωγαν με χρυσά κουτάλια εις βάρος των εργαζομένων των Κέντρων!!!
  Μια νομοθετική ρύθμιση δεν ισχύει για κάποιους και για άλλους όχι!!! Αν ισχύσει θα πρέπει να γίνει για όλους και όχι να είναι μια ακόμη προχειρότητα για να πετύχετε τους σκοπούς σας!