Άρθρο 20 – Λειτουργία χωρίς άδεια

  1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, παύει η λειτουργία Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.
  2. Οι αποφάσεις που διατάσσουν το κλείσιμο της Ιδιωτικής Κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της οικείας Περιφέρειας, με την παρουσία Αστυνομίας και Εισαγγελικής Αρχής. Κατά την εκτέλεση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τους υπεύθυνους της κλινικής για την ασφαλή μεταφορά των τυχών νοσηλευόμενων για τη συνέχιση της νοσηλείας τους.