Άρθρο 38 – Προδιαγραφές Τμημάτων Ειδικότητας

Κάθε Τμήμα ειδικότητος, όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο, αποτελεί λειτουργικό μέρος της Κλινικής και πρέπει να είναι σύμφωνο με τις Προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

  • Επειδή δεν μπορούν να παρέμβουμε στα μετρικά στοιχεία του παραρτήματος θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να εξεταστούν τα μετρικά στοιχεία για τις μονάδες νεογνών (ΜΕΝΝ).

  • 19 Ιουνίου 2018, 14:29 | ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Παράστημα Δ’: Είναι αδιανόητο να καθορίζεται το προσωπικό με βάση τις κλίνες και όχι τους ασθενείς. Μόνο στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού καθορίζονται το νοσηλευτικό προσωπικό με βάση τους ασθενείς. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα τμήματα διότι η πληρότητα των ιδιωτικών κλινικών είναι κάτω του 50% και δεν είναι δυνατόν με το Νόμο να δημιουργήσουμε προβληματικές επιχειρήσεις. Αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθειά σας διορθώνει αρκετά κακώς κείμενα με την 15 ετή εμπειρία μου στον χώρο των ιδιωτικών κλινικών και μάλιστα κλινικής με τον ΠΔ. 517, θέλω να σας τονίσω την ανάγκη, το προσωπικό να είναι με βάση τους ασθενείς (πληρότητα κλινικής) και όχι τα άδεια κρεβάτια. Δεν είναι όλα «ΥΓΕΙΑ» των Αθηνών, υπάρχει και η επαρχεία και η πληρότητα είναι πολύ κάτω του 50%. Ας αναφέρουμε κάποια παραδείγματα: ι) για τα εργαστήρια, δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται σε κάθε μηχάνημα του ακτινολογικού και μια νοσηλεύτρια, να είναι μια έως δύο για όλο το Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, ιι) στο Μικροβιολογικό προβλέπονται δύο τεχνολόγοι και μία νοσηλεύτρια, ενώ πρέπει τρεις έως τέσσερις τεχνολόγοι παρασκευαστές και όχι νοσηλεύτρια.(με το προσωπικό που προβλέπεται ανεβάζεται πολύ το κόστος νοσηλείας οπότε θα πρέπει και ο ΕΟΠΥΥ να υπερδιπλασιάσει τα νοσήλια, ιιι) στις Νεογνικές Μονάδες και συγκεκριμένα όταν έχεις μονάδα επιπέδου Ι και ΙΙ τότε είναι μια μονάδα και δεν χρειάζεται διπλό προσωπικό και προϊσταμένες στις μικρές μονάδες μέχρι 30 θέσεις..

    Παράστημα Γ’: Τα μηχανήματα που προβλέπονται σε κάθε τμήμα πολλές φορές επαναλαμβάνονται. Επίσης στις μονάδες προβλέπεται αναπνευστήρας όγκου και αναπνευστήρας πιέσεως , είναι το ίδιο και το αυτό μηχάνημα, ένας είναι ο αναπνευστήρας και κάνει και τις δύο αυτές λειτουργίες.. Να αναφέρουμε ότι εδώ και 35 χρόνια έχουν καταργηθεί οι ξεχωριστοί αναπνευστήρες όγκου και πιέσεως και το ίδιο μηχάνημα κάνει και τις δύο λειτουργίες.. Το ίδιο και με τα οξύμετρα. Τα μόνιτορ έχουν και οξυμετρία, δεν χρειάζεται να προβλέπεται και οξύμετρο.
    Στις χειρουργικές αίθουσες προβλέπεται αναισθησιολογικό μηχάνημα σε κάθε αίθουσα και ένα εφεδρικό σε κάθε αίθουσα επίσης, αυτό είναι πλεονασμός και δημιουργεί και οικονομικό πρόβλημα, αρκεί ένα εφεδρικό μηχάνημα για όλες τις αίθουσες. Αυτό που πρέπει είναι να υπάρχει σύμβαση συντήρησης των μηχανημάτων αυτών και δεν θα παρουσιάζουν πρόβλημα ποτέ.