Άρθρο 33 – Επωνυμία Κλινικής

Σε οποιαδήποτε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της Ιδιωτικής Κλινικής, προτάσσεται εμφανώς ο τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και απαγορεύεται η χρήση του όρου «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» σε οποιαδήποτε γλώσσα. Για τους παραβάτες επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.

  • Η απαγόρευση του όρου Νοσοκομείου έγινε με βασιλικά Διατάγματα του 1962 & 1963. Είναι αδιανόητο να διατηρείται και σήμερα αυτή η απαγόρευση. Εξάλλου ο όρος Κλινική ή Ιδιωτική Κλινική ή Private Clinic παραπέμπουν σε τμήμα Ιδιωτικού Νοσοκομείου και όχι σε νοσοκομείο. Τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία στο εξωτερικό αποκαλλούνται Private Hospitals. Συνεπώς πρέπει να επιτρέπεται η επωνυμία «Ιδιωτικό Νοσοκομείο».