Άρθρο 39 – Τμήματα Ειδικότητας

Κάθε Ιδιωτική Κλινική δύναται να αναπτύσσει τα παρακάτω Τμήματα ειδικότητας:

Α. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Παθολογικό Τμήμα
 2. Καρδιολογικό Τμήμα

Στην κλινική που προβλέπεται καρδιολογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πολυδύναμη ή μονάδα εμφραγμάτων συγκροτημένη σύμφωνα με την προδιαγραφή των παραρτημάτων Β, Γ και Δ και με την προϋπόθεση του άρθρου 2 του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Παιδιατρικό Τμήμα

Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί σε παιδιατρικές κλινικές, γενικές ή μικτές  κλινικές, που πρέπει να διαθέτουν:

α) Παιδιατρική νοσηλευτική μονάδα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, Β) Νεογνική Μονάδα τουλάχιστον απλής νοσηλείας Επιπέδου Ι συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

β) Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ με την προϋπόθεση του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Αιματολογικό Τμήμα
 2. Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Στην κλινική που υπάρχει Γαστρεντερολογικό Τμήμα πρέπει να υπάρχει Τμήμα Ενδοσκοπήσεων συγκροτημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

 1. Νευρολογικό Τμήμα

Το τμήμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα νευροφυσιολογικού και εγκεφαλογραφικού ελέγχου.

 1. Νεφρολογικό Τμήμα

Στην κλινική που προβλέπεται Νεφρολογικό Τμήμα πρέπει να υπάρχει μονάδα Τεχνικού Νεφρού συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

 1. Ρευματολογικό Τμήμα
 2. Ενδοκρινολογικό Τμήμα

Στην κλινική που προβλέπεται Ενδοκρινολογικό Τμήμα πρέπει να υπάρχει εργαστήριο  Βιοπαθολογίας με ανεπτυγμένα τα τμήματα Βιοχημείας, Ανοσολογίας (ορμονολογικοί προσδιορισμοί) συγκροτημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

 1. Δερματολογικό – Αφροδισιολογικό Τμήμα
 2. Πνευμονιολογικό Τμήμα

Στην κλινική που προβλέπεται Πνευμονολογικό Τμήμα πρέπει να υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πολυδύναμη ή μονάδα αναπνευστικής ανεπάρκειας συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ, με την προϋπόθεση του άρθρου του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Αλλεργιολογικό Τμήμα
 2. Ψυχιατρικό Τμήμα

Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί στις ψυχιατρικές ή σε γενικές ή μικτές του Παθολογικού τομέα  κλινικές, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα και όλους τους απαραίτητους χώρους της Ψυχιατρικής Κλινικής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

 1. Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Το τμήμα πρέπει να διαθέτει Παιδοψυχιατρική Νοσηλευτικής Μονάδα και όλους τους απαραίτητους χώρους Ψυχιατρικής Κλινικής (Παιδοψυχιατρική) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και  Δ. Επίσης πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελές και ανεξάρτητο χώρο της κλινικής.

 1. Παθολογικής Ογκολογίας

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Τμήμα Γενικής Χειρουργικής

Στην κλινική που προβλέπεται Τμήμα Γενικής Χειρουργικής πρέπει να υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πολυδύναμη ή μετεγχειριτική, συγκροτημένη σύμφωνα με τα παραρτήματα Β, Γ και Δ, με την προϋπόθεση του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Ουρολογικό Τμήμα

Στην κλινική που προβλέπεται Ουρολογικό Τμήμα πρέπει να υπάρχει τμήμα ενδοσκοπήσεων με δυνατότητα διαδερμικών επεμβάσεων, συγκροτημένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ. Το τμήμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ουροδυναμικών εξετάσεων.

 1. Τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Στην κλινική που προβλέπεται Τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογίας πρέπει να υπάρχει:

α) Μαιευτική νοσηλευτική Μονάδα και Γενική Νοσηλευτική Μονάδα (για γυναικολογικές παθήσεις) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

β) Μονάδα Μαιευτικών Επεμβάσεων συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

γ) Μονάδα Νεογνική τουλάχιστον απλής νοσηλείας (επιπέδου Ι) συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ,

δ) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ και με την προϋπόθεση του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

ε) Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο συγκροτημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

στ) Εργαστήριο Μαιευτικής- Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας.

 1. Τμήμα Χειρουργικής Θώρακα

Στην κλινική όπου προβλέπεται τμήμα Χειρουργικής Θώρακα,  πρέπει να υπάρχει:

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πολυδύναμη ή μετεγχειρητική συγκροτημένη με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ, με την προϋπόθεση του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

Εφόσον γίνονται καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, πρέπει να υπάρχει:

α)  Ανεξάρτητη μετεγχειρητική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ, του παρόντος,  ελάχιστης δυναμικότητας 4 κλινών.

β) Αιμοδυναμικό εργαστήριο συγκροτημένο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

 1. Ορθοπεδικό Τμήμα

Στην κλινική που προβλέπεται Ορθοπεδικό Τμήμα θα πρέπει να υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ και με την προϋπόθεση  του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Ω.Ρ.Λ. Τμήμα

Στην κλινική που προβλέπεται Τμήμα Ω.Ρ.Λ. πρέπει να υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ με την προϋπόθεση  του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος

 1. Οφθαλμολογικό Τμήμα
 2. Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής

Στην κλινική που προβλέπεται Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής πρέπει να υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πολυδύναμη μετεγχειρητική σύμφωνα με τα παραρτήματα Β, Γ και Δ, με την προϋπόθεση του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Τμήμα Νευροχειρουργικής

Στην κλινική που προβλέπεται Τμήμα Νευροχειρουργικής πρέπει να υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τα παραρτήματα Β, Γ και Δ, με την προϋπόθεση του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Τμήμα Χειρουργικής Αγγείων

Στην κλινική που προβλέπεται Τμήμα Χειρουργικής Αγγείων πρέπει να υπάρχει αγγειογραφικό εργαστήριο συγκροτημένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

 1. Τμήμα Χειρουργικής Παίδων

Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί σε παιδιατρικές κλινικές , γενικές ή μικτές  κλινικές, που πρέπει να διαθέτουν:

α) Παιδιατρικές Νοσηλευτικές Μονάδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Β, Γ και Δ.

β). Μονάδα  Εντατικής Θεραπείας Πολυδύναμη ή μετεγχειριτική συγκροτημένη, σύμφωνα με τα παραρτήματα Β, Γ και Δ, με την προϋπόθεση του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

 1. Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
 • 22 Ιουνίου 2018, 12:51 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

  Έχει αποδειχθεί ότι η αποτύπωση των δεδομένων συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, σε νόμο, με προοπτική χρονικού εύρους, άνω των δύο ετών, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, προσαρμογής και μελλοντικής διαχείρισης των αναγκών, και ειδικότερα στον τομέα υγείας, όπου τα δεδομένα διαμορφώνονται σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.
  Η αναφορά σε τμήματα, υπαρχουσών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ορισμένων ιατρικών ειδικοτήτων, αποκλείει την όποια προσαρμογή στις ιατρικές εξελίξεις. Το ίδιο συνέβη και με την διαχείριση του ΠΔ 517/ 1991, με την δυνατότητα έγκρισης τμημάτων νέων ιατρικών ειδικοτήτων π.χ Παθολογικής Ογκολογίας κ.λ.π. ή τμημάτων εξειδικεύσεων πχ τμήμα Μαστού κ.λ.π., με αναγκαστική προσφυγή λύσεων πέρα από το πραγματικό αντικείμενο του τμήματος. Π.χ Επειδή δεν υπήρχε αναφορά για τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας, οι εγκρίσεις προσομοιώθηκαν με την Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας ή Χημειοθεραπείας, της οποία το περιγραφόμενο αντικείμενο, η θέση, ο εξοπλισμός και η στελέχωση είναι εντελώς διάφορα από το αντικείμενο και τις ανάγκες ενός τμήματος νοσηλείας Παθολογικών Ογκολογικών περιστατικών.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

  Σε κάθε Ιδιωτικό Νοσοκομείο μπορούν να αναπτυχθούν:
  •Αυτοτελή τμήματα/ κλινικές: Αποτελούν βασική οργανική μονάδα της ιατρικής υπηρεσίας, με δικό τους ιατρικό προσωπικό στο οποίο προΐσταται επιστημονικός Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος. Στα αυτοτελή τμήματα / κλινικές μπορούν να εργάζονται και ιατροί ιατρικών ειδικοτήτων με συνάφεια ή υποστήριξη του αντικειμένου.
  • Ειδική μονάδα ή εργαστήριο: Αποτελούν οργανικές μονάδες της ιατρικής υπηρεσίας και υπάγονται στα αντίστοιχα τμήματα/κλινικές. Ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στις ειδικές μονάδες ή εργαστήρια μπορούν να εργάζονται και ιατροί ιατρικών ειδικοτήτων που δεν προβλέπεται αντίστοιχο τμήμα/ κλινική στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αλλά η ιατρική ειδικότητα έχει συνάφεια με το αντικείμενο. Οι ιατροί που εργάζονται σε αυτό ανήκουν οργανικά στο Αυτοτελές τμήμα/κλινική και υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα ……….
  • Κέντρα Αναφοράς / εμπειρογνωμοσύνης : Αποτελούν ιατρικές οργανικές μονάδες της ιατρικής υπηρεσίας στα οποία παρέχονται ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες από σύνολο ειδικοτήτων, όπως απαιτεί η σύγχρονη παροχή υπηρεσιών. Η ιατρική στελέχωση μπορεί οργανικά να αναφέρεται στο Κέντρο ή να πραγματοποιείται από ιατρούς αυτοτελών τμημάτων / κλινικών των εμπλεκομένων ειδικοτήτων. Επίσης μπορεί να αναπτύσσεται συνδυασμός των ανωτέρω δύο περιπτώσεων όταν απαιτείται η παρουσία ιατρικής ειδικότητας αυτοτελούς τμήματος/κλινικής που δεν αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων ακολουθείται η διαδικασία αναγραφής στην άδεια ίδρυσης και λειτουργία όπως και των αυτοτελών τμημάτων /κλινικών.

  Για την ενσωμάτωση των Κέντρων Αναφοράς/Εμπειρογνωμοσύνης στην άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού νοσοκομείου απαιτείται η ίδια διαδικασία πιστοποίησης με τα Δημόσια Νοσοκομεία δηλαδή πιστοποίηση για την δυνατότητα βάση κριτηρίων όπως αυτά αναφέρονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

  Ενώ στο άρθρο 39 στον Τομέα Παθολογίας αναφέρεται ως κλινικό τμήμα η Παθολογική Ογκολογία στα παραρτήματα δεν αναφέρεται. Τονίζουμε ότι η Μονάδα χημειοθεραπείας λειτουργικά και επιστημονικά είναι διάφορη από το κλινικό τμήμα, στο οποίο νοσηλεύονται ασθενείς στους οποίους κατά την νοσηλεία τους να απαιτείται χημειοθεραπεία. Η μονάδα χημειοθεραπείας θα πρέπει να ανήκει λειτουργικά στο νοσηλευτικό τμήμα της Παθολογικής Ογκολογίας και να δίδεται και η δυνατότητα χωροταξικά να αναπτύσσεται σε λειτουργική διασύνδεση με αυτό.

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:50 | ΜΑΡΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ

  1. ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ: Λόγω της εξέλιξης στον τομέα του Ιατρικού εξοπλισμού Λιθοτριψίας (Προδιαγραφές Π.Δ.517 Παράρτημα Β2.4), πλέον δεν υφίσταται η ανάγκη για ύπαρξη Ειδικής Μονάδας Λιθοτριψίας (εξωσωματικής), καθώς υπάρχουν Αίθουσες Χειρουργείου με όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις (θωράκιση κλπ) και υφίσταται πλέον ειδικός, μεταφερόμενος εξοπλισμός για τη διασφάλιση των αντίστοιχων επεμβάσεων. Ο όγκος που καταλαμβάνει ο απαραίτητος νέος εξοπλισμός για τη λιθοτριψία, δεν ξεπερνά πλέον το 1 μ3.
  2. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Στις κλινικές στις οποίες λειτουργεί ΜΕΝΝ επιπέδων ΙΙ & ΙΙΙ, και υπάρχει στελέχωση εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικό, και παράλληλα υπάρχουν και λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένες και κατάλληλα στελεχωμένες χειρουργικές αίθουσες, θα πρέπει να επιτρέπεται η διενέργεια παιδοχειρουργικών επεμβάσεων, με την προϋπόθεση της κάλυψης πλήρους ωραρίου από Παιδιάτρους της ΜΕΝΝ (η Νεογνολογία είναι επιπλέον εξειδίκευση). Τα χειρουργικά τμήματα, να μπορούν να νοσηλεύουν παιδοχειρουργικά περιστατικά, ηλικίας 1 μηνός και άνω, σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους (κουνάκια) ή παιδικές κλίνες.

 • 21 Ιουνίου 2018, 12:27 | Λιάνα Κυριάκου

  Σε σχέση με τη λειτουργία ψυχιατρικού τμήματος εντός γενικής κλινικής,πώς ρυθμίζεται η αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ; Με τα γνωστά ΚΕΝ ή με το ισχύον νοσήλιο των Ψυχιατρικών Κλινικών 40,75 ευρώ συν φάρμακα συν εξετάσεις το οποίο περικόπτεται κατά 47% περίπου μέσω rebate και claw back;

 • 18 Ιουνίου 2018, 14:36 | δημήτριος παπαιωάννου

  Παιδιατρικό Τμήμα

  Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί σε παιδιατρικές κλινικές, γενικές ή μικτές κλινικές, που πρέπει να διαθέτουν:

  α) Παιδιατρική νοσηλευτική μονάδα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, Β) Νεογνική Μονάδα τουλάχιστον απλής νοσηλείας Επιπέδου Ι συγκροτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ.

  β) Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β, Γ και Δ με την προϋπόθεση του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος.

  Η ανάπτυξη παιδιατρικής ΜΕΘ και νεογνικής μονάδας εντός γενικών ή μικτών κλινικών δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσουν τόσο από άποψη εύρεσης χώρων όσο και από οικονομικής άποψης.
  ‘Αρα προτείνω : την ισχύ των παραπάνω με εξαίρεση των παιδιατρικών τμημάτων που λειτουργούν σε γενικές η μεικτές κλινικές.