Άρθρο 16 – Διάκριση Κλινικών

 1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μικτές και Ειδικές.
 2. Γενικές θεωρούνται όσες διαθέτουν οπωσδή­ποτε Παθολογικό τμήμα και τμήμα Γενικής  Χειρουργικής. Μι­κτές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας με περισσότερες από δύο ειδικότητες αμιγώς Παθο­λογικού ή αμιγώς Χειρουργικού τομέα και οπωσδήποτε τμήμα της βασικής ειδικότητας των τομέων αυτών (δηλαδή παθολογικό τμήμα ή τμήμα γενικής χειρουργικής).  Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας αποκλειστικά μίας (1) ειδι­κότητας.
 • Η διάκριση των κλινικών σε ειδικές, μικτές και γενικές δεν γνωρίζουμε εάν έχει πλέον έννοια, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τέθηκαν κάποτε. Οι κλινικές χωρίζονται σε δύο βασικούς τομείς, αυτούς του χειρουργικού και του παθολογικού. Οι τομείς αυτοί με τις ειδικές μονάδες συνθέτουν τον κορμό των Νοσοκομείων. Άρα θα μπορούσε να γίνεται εφαρμοστεί διάκριση των κλινικών σε Παθολογικού ή Χειρουργικού Τομέα ή και των δύο.

 • 21 Ιουνίου 2018, 12:50 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

  Στις ιδιωτικές κλινικές θα έπρεπε να προστεθεί και άλλη μια κατηγορία που θα μπορούσε να ονομασθεί: « Γηριατρική κλινική» ή «Κλινική Χρόνιων ασθενών» Οι υπάρχουσες Δομές δεν είναι επαρκείς και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρόνιων ασθενών. Οι Δομές που θα περιθάλπουν τους χρόνιους ασθενείς, θα πρέπει να μπορούν να περιθάλπουν ασθενείς που χρήζουν Χρόνια και Συστηματική Νοσηλευτική Φροντίδα, χωρίς να γίνονται διακρίσεις περιστατικών (π.χ.. τελικού σταδίου καρκινοπαθείς, τραχειοστομίες, κτλ.)

  Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να συνεχισθεί . Η Ελλάδα έχει σήμερα ένα από τους πιο γηρασμένους πληθυσμούς στην Ευρωζώνη.
  Η Τρίτη και η τέταρτη ηλικία μεγεθύνεται .
  Η Τέταρτη ηλικία δεν έχει σχέση με τη «δημογραφική ηλικία» αλλά με την βιολογική, την υγεία και την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης. Αυτή η περίοδος είναι που χρειάζεται την κοινωνική στήριξη του οικογενειακού-φιλικού περιβάλλοντος και της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Σήμερα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα κλινικές για να περιθάλπουν τους χρόνιους ασθενείς, συνήθως άτομα της Τέταρτης ηλικίας.

  Στα Κέντρα Αποκατάστασης – Αποθεραπείας, υπάρχουν ενδείξεις ότι παρατείνονται οι ημέρες νοσηλείας. Σε Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, και ψυχιατρικές Κλινικές, υπάρχουν ενδείξεις ότι νοσηλεύονται γηριατρικά περιστατικά,εκτός των άλλων και επειδή δεν υπάρχουν Δομές για περίθαλψη χρόνιων ασθενών.

  Σύμφωνα με στοιχεία του 2013, σε 83 Κλινικές 48 Δημόσιων Νοσοκομείων της Ελλάδας ανά μήνα νοσηλεύονται 410 ασθενείς , που την ημέρα συλλογής των στοιχείων είχε παραταθεί η νοσηλεία τους σε αυτά κατά 7102 ημέρες, ενώ θα μπορούσαν να έχουν μεταφερθεί σε άλλο αρμόδιο «Πλαίσιο». Η κατά μέσο όρο επιβάρυνση των Νοσοκομείων δε, ανά μήνα ήταν 3964 ημέρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Περίθαλψη Υγείας, με ότι αυτό σημαίνει στην αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βελτιστότητα στο ισοζύγιο κόστος- όφελος με τα μέγιστα πλεονεκτήματα, στην αποδεκτικότητα, τον δίκαιο καταμερισμό της παροχής φροντίδας υγείας και τέλος στις επιπτώσεις στην υγεία.(Τα στοιχεία έχουν σταλθεί στα συναρμόδια υπουργεία)

  Είναι ανάγκη να οριστεί ειδική κατηγορία, στις Ιδιωτικές Κλινικές για τη νοσηλεία και φροντίδα των χρόνιων ασθενών, με ειδικές προδιαγραφές.

  Αναστασία Σφακιανάκη
  Κοινωνιολόγος / Κοινωνική Λειτουργός
  ΜSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
  MSc Κοινωνιολογίας