Άρθρο 10 – Θεώρηση στοιχείων

Η κατά το προηγούμενο άρθρο μελέτες και τεχνικά στοιχεία πριν την υποβολή τους στην αρμόδια πολεοδομική αρχή, θεωρούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σε εφαρμογή του ισχύοντα οικοδομικού κανονισμού.

  • Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών να γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς επαφή με τα αρμόδια πρόσωπα. Η ηλεκτρονική υποβολή και επικοινωνία με τις υπηρεσίες είναι η ασφαλέστερη και διαφανέστερη. Τα έντυπα να τα υπογράφουν και βεβαιώνουν οι αρμόδιοι μηχανικοί και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών. Αυτά αρκούν σε πρώτη φάση. Το κράτος θεσμοθετεί τους όρους, τους ελέγχους, τα πρόστιμα και τις άλλες συνέπειες. Η δουλειά του αυτή είναι, δεν είναι να συναλλάσσεται με τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες κάθε είδους.