Άρθρο 23 – Αριθμός κλινών.

 1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής, ο αριθμός κλινών, που αναπτύσσεται από τις Ιδιωτι­κές Κλινικές ανά κατηγορία, έχει ως εξής:

α) για τις Γενικές Κλινικές: ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός σαράντα (40) κλι­νών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του πα­θολογικού τμήματος και του τμήματος γενικής  χειρουργικής  αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των  τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός μίας (1) κλίνης  για τις ειδικότητες της ρευματολογίας, δερματολογίας-αφροδισιολογίας, ενδοκρινολογίας και αλλεργιολογίας,

β) για τις Μεικτές κλινικές: ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός τριάντα (30) κλι­νών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του πα­θολογικού τμήματος ή του τμήματος γενικής  χειρουργικής  αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των  τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός μίας (1) κλίνης  για τις ειδικότητες της, ρευματολογίας, δερματολογίας-αφροδισιολογίας, , ενδοκρινολογίας και αλλεργιολογίας,

γ) για τις ειδικές κλινικές: ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός τριάντα (30) κλι­νών.

 1. Η δυναμικότητα των κλινών της κλινικής προκύπτει από το σύνολο των πάσης φύσεως κλινών της (κλίνες νο­σηλείας, απομονώσεις, κλίνες Ειδικών Μονάδων).
 • Να προστεθεί στο τέλος της παραγρ. 1α οι ειδικότητες ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΑΣΤΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, Ω.Ρ.Λ., και ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

 • παραγρ. Α και β. Στο τελικό σχέδιο Νόμου της Επιτροπής είχε προβλεφθεί ως πρώτη ειδικότητα που δεν χρήζει κλινών νοσηλείας η Γαστρεντερολογία.
  Στη διαβούλευση αφαιρέθηκε η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας και αντί άνευ κλινών προβλέπεται 1 κλίνη. Ζητούμε να ενταχθεί και πάλι η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας.

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:21 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

  Να προστεθούν στο τέλος της παραγράφου 1α οι ειδικότητες της γαστρεντερολογίας και οφθαλμολογίας.

 • παραγρ. Α και β. Στο τελικό σχέδιο Νόμου της Επιτροπής είχε προβλεφθεί ως πρώτη ειδικότητα που δεν χρήζει κλινών νοσηλείας η Γαστρεντερολογία.
  Στη διαβούλευση αφαιρέθηκε η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας και αντί άνευ κλινών προβλέπεται 1 κλίνη. Ζητούμε να ενταχθεί και πάλι η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας.

 • 20 Ιουνίου 2018, 01:34 | Πετρος Λυμπερης

  Απο τις ηδη νομιμως λειτουργουσες Ψυχιατρικες κλινικες,ενα σημαντικο μερος διαθετουν Αδεια για περισσοτερες απο 150 κλινες. Τι θα ισχυσει για τις κλινικες αυτες ? Υπαρχει θεμα ως προς την διαχειρηση των ασθενων μας γενικα.