Άρθρο 32 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή. Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet) του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.
2. Mέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της παρ. 1 παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
3. Η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διενεργείται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
4. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της ανωτέρω υπηρεσίας, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες φωτογράφοι και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του φωτογραφείου, στον βαθμό που μεταφορτώνουν τα σχετικά αρχεία για λογαριασμό του υποκειμένου, οι εκτελούντες την επεξεργασία που δύνανται να οριστούν από το Υπουργείο, καθώς και οι φορείς του δημοσίου τομέα, στο μέτρο που εξουσιοδοτούνται από τα φυσικά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον τούτο απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι αρμόδια για τη διαχείριση και παραγωγική λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας του παρόντος.
6. Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Εφόσον συσχετισθούν με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με την παρ. 2, τα αρχεία διατηρούνται στο κυβερνητικό νέφος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα της συσχέτισης.

 • 16 Ιουλίου 2021, 12:03 | ΣΕΚΑΦ

  O Συνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσωπων κατασκευαστών Φωτογραφικών Ειδών και Συστηματων Εικονας (ΣΕΚΑΦ) συμμετέχοντας στην διαβουλευση σημειώνει τα παρακατω

  1. Με το παρον σχεδιο νομου διασφαλίζεται η ποιότητα και συμμορφωση με διεθνη και Ελληνικα πρότυπα (ICAO κλπ) της φωτογραφιας των πιστοποιητικών και λοιπών κρατικών εγγράρφων δια μεσω του επαγγελματια / εκπαιδευμενου και πιστοποιημενου για τον σκοπό αυτό φωτογράφου.

  2. Ο χρόνος παραμονης στο G Cloud της φωτογραφιας και της υπογραφής του πολίτη εφόσον αυτες συσχετισθουν με αυτόν θα πρεπει να ειναι εναρμονισμένος με ειδικότερες διατάξεις που απαιτουν προσφατες φωτογραφίες ( 6 μηνες ) και αντιστοιχα θα πρεπει να μειωθεί ο χρονος διατηρησης στο κυβερνητικο νεφος φωτογραφιών μη συσχετισμενων με το φυσικό πρόσωπο.

  3. Με την λειτουργία της υπορεσίας αυτής θα πρεπει να ενσωματωθουν οι διαφορες σχετικές υπηρεσίες ( ΠΧ του Υπουργείου Ναυτηλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ) και φυσικα αργότερα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ωστε ενα συστημα – μια εφαρμογή διαθεσιμη στον πολίτη να καλύπτει ολες του τις αναγκες για εγγραφα – πιστοποιητικα – δελτία – αδειες που απαιτουν φωτογραφία αλλα και υπογραφή σε ψηφιακήπλεον μορφή.

 • 13 Ιουλίου 2021, 14:16 | Σαββας

  Απάντηση σε προηγούμενο σχόλιο.
  1.Το κράτος έχει πολλά άλλα έγγραφα για να ταυτοποιήσει έναν ενήλικο πολίτη (Δ.Α.Ταυτοτητας-Διαβατήριο- Άδεια Οδήγησης κ.α). Η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη και να μπει μια τάξη στην ποιότητα και την εγκυρότατα των φωτογραφιών ταυτοποίησης.
  2.Οι πολίτες κάθε χρόνο βγάζουν φωτογραφίες για ταυτοποίηση??? Εσείς θυμάστε πριν πόσα χρόνια έχετε να πάτε σε έναν επαγγελματία φωτογράφο για φωτογράφιση??? Σε πόσα χρόνια θα χρειαστείτε ξανά φωτογραφίες??? Μην γράφετε λοιπόν πράγματα που δεν ισχύουν.
  Τις παραπάνω απαντήσεις τις έγραψα γιατί δυστυχώς ο οποιοσδήποτε σχολιάζει κάτι στο όποιο είναι εκτός αντικειμένου του. Χρησιμοποιεί την μεγάλη του φαντασία μόνο και μόνο για να κοντράρει μια προσπάθεια και να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

 • Το παρον σχέδιο νομου προχωρά σε μια σημαντική κατοχύρωση του επαγγρελματια φωτογράφου στον τομεα της λήψης Φωτογραφίας για τα κρατικά εγγραφα – πιστοποιητικά κλπ.

  Ο Επαγγελματίας Φωτογράφος πρεπει να οριστει μεσω των σχετικών ΚΑΔ σε ερμηνευτική εγκύκλιο ή Υπουργική απόφαση μετα την ψηφιση του νομου.

  Η εκπαίδευση / εμπειρία και ο επαγγελματισμός του φωτογραφου – η ύπαρξη πανω απο 3.000 ελευθεροεπαγγελματιών φωτογράφων – καταστημάτων ανα την Ελλάδα διασφαλίζουν την ποιοτική ταχύτατη και χωρίς λαθη και επιστροφές λήψη και διαβίβαση της ΣΩΣΤΗΣ φωτογραφίας και υπογραφής του πολίτη.

  Μεριμνα πρεπει να υπάρξει ώστε ολες οι κρατικές αρχές – Υπουργεία – Υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπηρεσία το MyPhoto για τις δικές τους ανάγκες ώστε ΕΝΑ σύστημα – να υπάρχει για τους πολίτες για ολες τις ανάγκες τους και αυτό να περνα μεσα από το gov.gr

 • 11 Ιουλίου 2021, 14:21 | Νικόλαος

  …όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους…
  Θεωρώ ότι η ψηφιακή υπηρεσία «My photo» δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για:
  1. Να αρχειοθετήσει τους πολίτες μέσω της αποθήκευσης ψηφιακών ή και βιομετρικών φωτογραφιών.
  2. Να δώσει το «μονοπώλιο» στους επαγγελματίες φωτογράφους ώστε να αυξηθεί το εισόδημα τους, αναγκάζοντας τους πολίτες κάθε έτος να «ανεβάζουν» φωτογραφίες στο G Cloud μόνο μέσω των επαγγελματιών φωτογράφων.

 • Σαν επαγγελματίας φωτογράφος εδώ και 32 χρόνια θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή <> που κατά την γνώμη μου μπορούν να την κάνουν ακόμα πιο αποτελεσματική.
  1. Η εξουσιοδότηση του επαγγελματία φωτογράφου όσον αφορά την ψηφιακή φωτογραφία και υπογραφή, εντάσσει αυτομάτως όλα τα φυσικά φωτογραφικά καταστήματα ανα την Ελλάδα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αξιοποιείται δηλαδή ο εξοπλισμός και η τεχνογνωσία που διαθέτει ο κλάδος. Συμπληρωματικά το φωτογραφικό κατάστημα θα μπορούσε να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες όπως η έκδοση αλλά και πληρωμή παραβόλου ( με την προυπόθεση να απλουστευθούν οι διαδικασίες).
  2. Πιστεύω ότι η πολυετής εμπειρία του φωτογραφείου στις βιομετρικές φωτογραφίες διαβατηρίου, διπλώματος οδήγησης, ταυτοτήτων και άλλων μπορεί να βοηθήσει να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά ο πολίτης σε ένα μόνο σημείο.

 • Δεν υπάρχει περιεχόμενο; Γιατί;

  Από αυτά που διαβάσαμε στις εφημερίδες: Να εφαρμοστεί πρωτίστως σε όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπαλλήλους όλων των βαθμίδων.