Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για την κατάργηση όλων των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς και την πλήρη σύσταση και λειτουργία του συνόλου των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων αυτών, δύναται να συστήνονται έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τομεάρχη Κτηματολογίου στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Κτηματολογίου, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των επιφορτισμένων με το έργο ομάδων, οι οποίες αναφέρονται σε αυτούς. Στους ανωτέρω καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του επιδόματος θέσης επιπέδου προϊσταμένου τμήματος της περ. αζ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
3. Στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συστήνονται δώδεκα (12) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Οι νομικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208).

 • 17 Ιουλίου 2021, 02:36 | ΜΑΡΙΑ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου(ΣΥΠΑΜ)

 • 16 Ιουλίου 2021, 21:15 | Γιωργος

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 16 Ιουλίου 2021, 19:37 | Σασσάλου Ευγενία ( τέως πρόεδρος του ΣΥΔΙΚ )

  Πως θα προκηρυχθούν νέες θέσεις έμμισθων δικηγόρων – νομικών συμβούλων εφόσον υπάρχει εκκρεμοδικία με συναδέλφους ;

  Πως θα γίνει αναδιάρθρωση της νομικής υπηρεσίας αν δεν αποφανθεί πρώτα το ΣΤΕ για την εγκυρότητα του πίνακα κατάταξης με τον οποίο παρέμειναν 12 και απομακρύνθηκαν οι υπόλοιποι που υπηρετούσαν ;
  Πως θα υπάρχει εργασιακή ειρήνη και απερίσπαστη ενασχόληση με το έργο, όταν υπάρχουν απολαβές πολλών ταχυτήτων σε αναντιστοιχία με τα προσόντα και την προϋπηρεσία ενός εκάστου ;
  Η διάταξη ,περί μη μετακίνησης παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης
  και απαγορεύει σε κάποιον να εξελιχθεί , να προαχθεί ή να πάει κάπου που θα αναγνωριστεί η προσφορά του, δεδομένου ότι στον φορέα δεν διαφαίνεται καμία τέτοια περίπτωση , μετά από καθήλωση 17 χρόνων στην ίδια κατάσταση από την πρώτη ημέρα πρόσληψης ;
  Είναι μήπως η ευκαιρία , με αυτό το κρίσιμο νέο νομοσχέδιο, να πνεύσει νέος αέρας ;
  Να προβλεφθεί συμβιβασμός ώστε να τελειώσουν οι δικαστικοί αγώνες να αρθούν οι συνέπειες της τιμωρητικής διάταξης με την οποία επέστρεψαν ελάχιστοι και φυσικά να έρθουν με όσο πιο διαφανείς διαδικασίες γίνεται νέοι συνάδελφοι , κάνεις δεν περισσεύει το έργο ,έχει τεράστιο νομικό όγκο εργασιών

 • 16 Ιουλίου 2021, 16:45 | ΠΕΓΚΥ

  Συμφωνώ και συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του συλλόγου. Θελουμε να προσφερουμε τις γνωσεις μας και την εμπειρια μας στο εργο του Κτηματολογιου. Να εχουμε τα ιδια δικαιωματα και τις ιδιες απολαβες με τους συναδελφους μας.

 • 16 Ιουλίου 2021, 16:16 | Βασω

  Συνυπογράφω τις παρατηρησεις του συλλογου

 • 16 Ιουλίου 2021, 15:21 | Βασω

  Συνυπογράφω κι εγώ με τις παρατηρησεις του συλλογου.

 • 16 Ιουλίου 2021, 14:36 | Νίκος

  Συμφωνώ με το ΣΥΠΑΜ

 • 16 Ιουλίου 2021, 14:58 | Χουζ

  Συνυπογράφω με τις απόψεις του συλλόγου υπαλλήλων .11

 • 16 Ιουλίου 2021, 14:22 | Χουζ

  Συνυπογράφω με τις απόψεις του συλλόγου υπαλλήλων

 • 16 Ιουλίου 2021, 13:10 | Βασίλης

  Συνυπογράφω και εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 16 Ιουλίου 2021, 12:51 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Συμφωνώ και συνυπογράφω με τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 16 Ιουλίου 2021, 12:18 | Μαρία Καρπενήση

  Συμφωνώ και συνυπογραφω με τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 16 Ιουλίου 2021, 12:54 | ΒΙΚΥ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου (ΣΥΠΑΜ)

 • 16 Ιουλίου 2021, 11:52 | ΧΑΡΑ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου (ΣΥΠΑΜ)

 • 16 Ιουλίου 2021, 10:49 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΝΑΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • 16 Ιουλίου 2021, 10:51 | Φωτεινή Κοντοπουλου

  Συμφωνώ και συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του συλλόγου ΣΥΠΑΜ6

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:59 | Ρούλα Σαρηγιαννιδου

  Συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις του ΣΥΠΑΜ

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:46 | Αναστασία Παλκιτζιδου

  Συμφωνώ και συνυπογράφω με τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:15 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Σ.Ε.ΚΤ.)

  Από την έναρξη λειτουργιάς του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ως Ν.Π.Δ.Δ., (στο εξής Φορέας) οι εργαζόμενοι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε δυσεπίλυτα θέματα, τόσο διαδικαστικά όσο και πρακτικά, τα οποία προέκυψαν από την αλλαγή αυτή, ευελπιστώντας, πως στο εγγύς μέλλον θα διορθωθούν.
  Έτσι, το νέο Νομικό Πρόσωπο, αντιμετωπίζει τεράστιο και πρωτοφανή για το Ελληνικό Δημόσιο, όγκο εργασιών όπως:
  • Την διαδικασία Κτηματογράφησης σε όσες περιοχές δεν έχει ακόμα ξεκινήσει,
  • Την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και τη μετάβαση στο καθεστώς του Λειτουργούντος Κτηματολογίου,
  • Την δημιουργία και λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους απορροφώντας παράλληλα τα υπό κατάργηση Υποθηκοφυλακεία της χώρας καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά
  • Την ανάρτηση και εποπτεία των Δασικών Χαρτών
  Πέραν των ανωτέρω βασικών εργασιών, το προσωπικό καλείται να διεκπεραιώσει και άλλες παράλληλες εργασίες, όπως η χορήγηση αεροφωτογραφιών, η λειτουργία του συστήματος εντοπισμού HE.PO.S. κ.α.
  Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται με το ίδιο ανθρώπινο δυναμικό που υπήρχε στην προγενέστερη νομική μορφή (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) και το οποίο επιβαρύνθηκε και με τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης με τις οποίες δεν ήταν (και δεν είναι) πλήρως εξοικειωμένο και καταρτισμένο.

  Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η κεντρική υπηρεσία βιώνει το φαινόμενο της υποστελέχωσης αλλά και της εγκατάλειψης, αφού ο όγκος εργασιών αυξάνει εκθετικά με τις συνεχείς εισροές καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων, ενώ τα έμπειρα και ικανά στελέχη αποχωρούν μαζικά είτε προς τον ιδιωτικό είτε προς τον δημόσιο τομέα μην αντέχοντας την πίεση και τον όγκο εργασιών και χωρίς να αναπληρώνονται με νέα.

  Επιπλέον στις περιφερειακές υπηρεσίες, ο όγκος εργασιών είναι τεράστιος καθώς οι υπάλληλοι εκεί καλούνται να διεκπεραιώσουν τόσο τις εργασίες του πρώην Υποθηκοφυλακείου, όσο και του Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ το φαινόμενο της υποστελέχωσης είναι κι εκεί πολύ έντονο. Παράλληλα η υποστήριξη από την κεντρική υπηρεσία είναι δυσχερής για τους λόγους που προαναφέραμε.
  Και ενώ διαπιστώνεται αυτή η κατάσταση, ο φορέας έχει περισσότερες από 250 οργανικές θέσεις προς κάλυψη οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από την κινητικότητα με έμπειρο προσωπικό, εάν ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό υπουργείο όπως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντοπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα και ακολουθήσει το μοντέλο της Α.Α.Δ.Ε. η οποία εποπτεύεται από το ίδιο υπουργείο και έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ένα μοντέλο που προσφέρει ελκυστικό περιβάλλον εργασίας με συγκεκριμένους στόχους ανά προφίλ θέσεως εργασίας, το οποίο υποστηρίζεται από ειδικό μισθολόγιο.
  Δυστυχώς όμως στο παρόν νομοσχέδιο διαπιστώνεται ότι οι προσπάθειες του προσωπικού απαξιώνονται συστηματικά, ενώ ακόμα και τα αυτονόητα ζητήματα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Φορέα και των εργαζομένων του, αποτελούν πλέον ζητούμενο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως μετά από έτη αδράνειας και απουσίας, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτούργησε μόλις πριν ένα μήνα, τον Ιούνιο του 2021(!!!) με μόλις μία συνεδρίαση. Επιπλέον με την τροπολογία που ψηφίστηκε στον νόμο για τα εργασιακά πριν από λίγες ημέρες, επιχειρείται, με απόφαση Δ.Σ, χωρίς καμία δέσμευση, χωρίς κανένα αίτημα εργαζομένου, χωρίς καμία σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να μετακινείται ένας υπάλληλος για μόνιμη εργασία σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας εντός Φορέα, με επίκληση μόνο τις όποιες “υπηρεσιακές ανάγκες”.

  Και επειδή το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» τείνει να μετασχηματιστεί στο «χειρότερο περιβάλλον εργασίας» του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που έχει διαπιστωθεί και από την διοίκηση του υπουργείου, με το σχέδιο νόμου καταργείται η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού μέσω μετάταξης ή απόσπασης ή μεταφοράς σε άλλη υπηρεσία, για διάστημα 3 ετών ωθώντας έτσι κάποιους σε παραίτηση.
  Να σημειωθεί ότι η εξαίρεση από την κινητικότητα έχει προφανώς κριθεί ως αναποτελεσματική από το Υπουργείο Εσωτερικών και γι αυτό σήμερα, παράλληλα με το σχέδιο νόμου για το Κτηματολόγιο, έχει κατατεθεί και σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικών με την ονομασία «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Με το άρθρο 20 επιχειρείται η κατάργηση παρεκκλίσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Επομένως, εφόσον ψηφιστεί η διάταξη του άρθρου 18, θα είμαστε η μοναδική Υπηρεσία του Δημοσίου, στην οποία θα ισχύει η εξαίρεση του προσωπικού από την δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ οιονδήποτε τρόπο για τρία χρόνια.

  Επιπλέον των παραπάνω η διοίκηση του Υπουργείου, δεν ανανεώνει το σύνολο των 44 συμβάσεων έργου (ήδη με την τροπολογία ανανεώθηκαν μόνο οι 22 συμβάσεις), παρόλο που τα τελευταία τρία χρόνια εργασίας τους, όλοι οι συμβασιούχοι συνάδελφοι, κατά κοινή ομολογία, έχουν προσφέρει στο επιβαρυμένο τοπίο που έχουμε ήδη περιγράψει.

  Τέλος σημειώνουμε ότι δόθηκε ξανά η δυνατότητα, να ενταχτούν Υποθηκοφύλακες στον Φορέα μέσα σε διάστημα ενός μήνα, ανοίγοντας ξανά την πόρτα σε όσους δεν επιθυμούσαν την δημιουργία του δημόσιου φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» να ενταχτούν και να συνεχίσουν να πολεμούν τον φορέα από μέσα, ενώ η διοίκηση θα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει χωρίς καμία διαδικασία και κανένα κριτήριο ποιον θα ορίσει προϊστάμενο των νέων Κτηματολογικών Γραφείων.

  Οι προτάσεις του Σ.Ε.ΚΤ. έχουν κατατεθεί κατά καιρούς προκειμένου το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», να γίνει ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας στο πλαίσιο του Δημοσίου. Ως τέτοιο, θα έχει το απαιτούμενο προσωπικό και δεν θα χρειάζεται προγραμματικές συμβάσεις, εκχώρηση εργασιών (outsourcing) και Προκρούστειες διατάξεις .

  Προκειμένου να γίνει αυτό απαιτείται:
  • να στελεχωθούν όλες ανεξαιρέτως οι υπηρεσίες του Φορέα, με μόνιμο προσωπικό και επέκταση των ήδη ενεργών συμβάσεων έργου.
  • να δημιουργηθεί ειδικό μισθολόγιο για το προσωπικό του Ελληνικού Κτηματολογίου, στα πρότυπα της Α.Α.Δ.Ε., μέτρο το οποίο θα συμβάλει τόσο στην συγκράτηση του προσωπικού που σήμερα αποχωρεί από τον Φορέα, όσο και στην εισροή μέσω της κινητικότητας νέου προσωπικού
  • να χορηγηθεί κίνητρο απόδοσης, για το διάστημα μέχρι την απορρόφηση του συνόλου των υποθηκοφυλακείων και την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης, με δεδομένο ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι από τις λίγες υπηρεσίες στην δημόσια διοίκηση που έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία που απορρέει από τον νόμο.
  • το προσωπικό να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα αν εργάζεται σε μια κεντρική ή μια περιφερειακή μονάδα της υπηρεσίας αλλά και να αμείβεται με τους ίδιους, ενιαίους κανόνες.
  • να υπάρχει ενιαίος κανόνας λειτουργίας όλων των τμημάτων – διευθύνσεων – γραφείων. Τα Κτηματολογικά Γραφεία δεν είναι και δεν πρέπει να γίνουν ξανά τα μικρομάγαζα συμφερόντων, αλλά μια ενιαία υπηρεσία στην ραχοκοκαλιά του Φορέα, που θα ακολουθεί ενιαίους κανόνες λειτουργίας με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα έχουν αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία όσο και στις επαγγελματικές ομάδες, μιας και είναι “ο καθρέφτης” του Ελληνικού Κτηματολογίου και μια από τις βασικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών.

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:43 | Ελένη

  Συνυπογράφω και εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 17:54 | Διαματαρης ιωαννης

  Συμφωνώ και συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του συλλόγου συπαμ

 • 15 Ιουλίου 2021, 17:53 | Ιωάννα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 • 15 Ιουλίου 2021, 16:49 | Νικος

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τα σχόλια του συλλόγου (ΣΥΠΑΜ).

 • 15 Ιουλίου 2021, 15:11 | ΜΑΡΙΑ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου μας

 • 15 Ιουλίου 2021, 15:34 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 13:54 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Συνυπογράφω και εγώ τiς παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 12:19 | ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

  Συνυπογράφω κ εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 12:44 | Μαρία

  Συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 11:42 | ΣΟΦΙΑ

  Συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου. Δεν μπορεί να υπάρχουν υπάλληλοι στο δημόσιο δύο ταχυτήτων και άνισης μεταχείρισης. Οι ανάγκες του φορέα σε προσωπικό δεν λύνονται με αυθαίρετες αποφάσεις, αλλά με κίνητρα στους υπαλλήλους τόσο για να μείνουν στο φορέα, όσο και να έρθουν μέσω κινητικότητας.

 • 15 Ιουλίου 2021, 10:39 | ΕΛΕΝΗ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 • 15 Ιουλίου 2021, 10:20 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 • 15 Ιουλίου 2021, 10:29 | ΑΓΝΗ

  Παρακαλούμε να αποσυρθεί η παράγραφος 1 από το άρθρο 18. Ολοι οι υπαλληλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται από το κράτους ως τέτοιοι παρέχοντας τους ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:09 | Ροζαλία

  Συνυπογράφω με τη θέση του συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:16 | ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΜΠΑΡΗ

  ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:05 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:37 | ΝΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ!ΔΙΑΦΩΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ -ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΩ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ,ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΓΩ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ.ΟΣΟΙ ΦΥΓΑΝ,ΦΥΓΑΝ ΔΗΛΑΔΗ.ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΜΕΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ..!

  Α)ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΑΜΙΣΘΑ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
  Β)ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ..

  ΙΣΩΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΑΖΙΟΥ ΠΟΥ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ?

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:03 | ΒΑΣΩ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:33 | ΜΑΝΤΩ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:24 | ΖΗΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:20 | ΚΕΛΥ

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρησεις του συλλογου (ΣΥΠΑΜ)

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:05 | Αναστασία Κακαρικα

  Συνυπογράφω κιεγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:12 | ΑΚΡΙΒΉ

  Συνυπογράφω και γω τις παρατηρήσεις του Σωματείου (ΣΥΠΑΜ)

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:27 | Γενιτσαρίωτη Μαρία

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 08:07 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 08:42 | Μαρια

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλογου

 • 15 Ιουλίου 2021, 08:12 | Ρια

  Συνυπογραφω τις παρατηρησεις του συλλογου

 • 15 Ιουλίου 2021, 07:43 | Βαγγελιω

  Συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 01:21 | Konstantinos

  Συμφωνώ και συνυπογράφω με τις παρατηρήσεις του
  Προεδρείου του συλλόγου ΣΥΠΑΜ. Οι διακρίσεις οδηγούν σε πικρίες και συγκρούσεις

 • 14 Ιουλίου 2021, 20:26 | Μαρία

  Συνυπογράφω και εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 14 Ιουλίου 2021, 20:33 | Βίκυ Χρυσάφη

  Συμφωνώ και συνυπογράφω με τις παρατηρήσεις του
  Προεδρείου του συλλόγου ΣΠΑΜ… Όλοι οι υπάλληλοι
  Ίσοι….

 • 14 Ιουλίου 2021, 20:06 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΤΡΑ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του ΣΥΠΑΜ

 • 14 Ιουλίου 2021, 20:09 | Βίκυ Χρυσάφη

  Συμφωνώ και συνυπογράφω με τις παρατηρήσεις του
  Προεδρείου του συλλόγου ΣΠΑΜ

 • 14 Ιουλίου 2021, 19:54 | Λευτέρης

  ΣύνδεσμοςΣυνυπογράφω κι εγω τις παρατηρησεις του συλλογου (ΣΥΠΑΜ)

  Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στα γραφεία Πρέπει να έχουν ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με τους υπαλλήλους του υπόλοιπου Δημοσίου. Δεν γίνεται να δημιουργούνται υπάλληλοι διαφορετικών ταχυτήτων χωρίς να υπάρχει αιτιολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα κρατηθούν οι υπάλληλοι στις θέσεις τους, αυτό που μάλλον θα γίνει είναι οι υπάλληλοι αν για οποιαδήποτε κόλλημα δεν μπορούν να μείνουν στις θέσεις τους να πάρουν είτε άδεις άνευ αποδοχών από το Ελληνικό Κτηματολόγιο είτε να παραιτηθούν. Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι στα καινούργια κτηματολογικά γραφεία που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω του ότι το γραφείο τους συγχωνεύεται με άλλα γραφεία και μεταφέρεται πολύ μακριά από το τόπο κατοικίας τους. Αυτοί οι υπάλληλοι τι άλλο θα μπορούν να κάνουν από το να ζητήσουν άνευ αποδοχών για το διάστημα των τριών χρόνων που θα ισχύει η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου; Γι αυτούς τους υπαλλήλους η άδεια άνευ αποδοχών ή η παραίτηση θα είναι μονόδρομος. Σε μια τέτοια περίπτωση και το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα χάσει υπαλλήλους και οι υπάλληλοι θα χάσουν την δουλειά τους. Παρακαλούμε να αποσυρθεί η παράγραφος 1 από το άρθρο 18.

 • 14 Ιουλίου 2021, 19:41 | Ευαγγέλια

  Συμφωνώ και συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 14 Ιουλίου 2021, 19:38 | Ιωάννα

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ

 • 14 Ιουλίου 2021, 19:19 | Βασιλική

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΠΑΜ

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!!!

  Οι υπάλληλοι του εν λόγω φορέα δεν μπορούν να εργαστούν σε συνθήκες πλήρους απαξίωσης. Εφόσον εντάχτηκαν στον φορέα είναι υπάλληλοι του Δημοσίου και πρέπει να αντιμετωπίζονται από το κράτους ως τέτοιοι παρέχοντας τους ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ψηφιστεί μια τέτοια διάταξη η οποία θα κρατάει δέσμιους τους υπαλλήλους για τρία ολόκληρα χρόνια μην επιτρέποντάς τους να κάνουν αίτηση στην κινητικότητα μετά τα δύο έτη από την ένταξη τους στον Φορέα. Όταν μπαίνουν τα Υποθηκοφυλακεία στον Φορέα για 2 χρόνια οι υπάλληλοι δεν μπορούν να μπουν στην κινητικότητα και μετά τα δυο έτη αν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό πληρότητας του 65% στο γραφείο τους δεν εγκρίνονται οι αιτήσεις τους στην κινητικότητα. Για ποιο λόγο λοιπόν να ψηφιστεί η συγκεκριμένη παράγραφος; Για να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα στους συγκεκριμένους υπαλλήλους;

 • 14 Ιουλίου 2021, 18:37 | ΝΑΣΟΣ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 • 14 Ιουλίου 2021, 18:29 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

 • 14 Ιουλίου 2021, 17:39 | Karanatsiou Poulcheria

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΣΥΠΑΜ).

 • 14 Ιουλίου 2021, 17:33 | Τζένη

  Συνυπογραφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου (ΣΥΠΑΜ)

 • 14 Ιουλίου 2021, 16:04 | ΒΙΚΥ ΣΚΡΕΤΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • 14 Ιουλίου 2021, 15:58 | Ρουλα Σαρηγιαννιδου

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΠΑΜ

 • 14 Ιουλίου 2021, 15:44 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ1

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:55 | NTINA

  Συνυπογράφω και εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:48 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Συνυπογράφη και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου (ΣΥΠΑΜ).

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:10 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:41 | Μαρία Τ.

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:17 | ΑΝΝΑ

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ1

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:50 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ1

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:21 | ΕΛΕΝΗ

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ1

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:33 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:24 | Αντώνιος Κεραμιδάς

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του ΣΥΠΑΜ

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:16 | Όλγα Μουχταριδου

  Συμφωνώ κα συνυπογράφω.

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:40 | Kate

  Όχι σε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων.

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:34 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Με το συγκεκριμένο άρθρο περιορίζονται οι δυνατότητες των υπαλλήλων για μετάθεση, απόσπαση και μετάταξή τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες (πχ σοβαροί οικογενειακοί και προσωπικοί λόγοι) που μπορεί να έχουν οι υπάλληλοι που ζητούν μετακίνηση. Αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς που πρόκειται να επιβληθεί στους συγκεκριμένους υπαλλήλους μόνο βοήθεια για την σύσταση του φορέα δεν θα προσφέρει εφόσον μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού ορίου που θεσπίζει (τρία χρόνια) οι υπάλληλοι που επιθυμούν να φύγουν πάλι θα προσπαθήσουν να μετακινηθούν. Δυσαρεστημένοι υπάλληλοι σημαίνει κακή λειτουργία του Φορέα. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο μπορεί να βρει άλλους τρόπους για να προσελκύσει νέους υπαλλήλους. ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

 • 14 Ιουλίου 2021, 13:43 | Αργύρης

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ1

 • 14 Ιουλίου 2021, 13:10 | ΒΙΚΤΩΡ

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ1

 • 14 Ιουλίου 2021, 13:23 | Νίκη

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ1

 • 14 Ιουλίου 2021, 12:49 | Σπύρος Χαβελες

  Συμφωνώ και συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 11:35 | Τίμος

  Συνυπογράφω και γω τις παρατηρήσεις του Σωματείου (ΣΥΠΑΜ)

  Αν επιχειρήσετε να φτιάξετε έναν Φορέα Δίκαιο και Αξιοκρατικό, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων θα είναι στο πλευρό σας.

  Οι όποιες διακρίσεις μεταξύ των Υπαλληλων πρέπει να διορθωθούν.

  Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνονται όλοι οι Συνάδελφοι στον ΝΠΔΔ.

  Υπάρχουν συνάδελφοι που εργάστηκαν μέχρι και απλήρωτοι στο καθεστώς των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων. Στήριξαν τόσα χρόνια με σθένος την υλοποίηση του Κτηματολογίου. Σήμερα οι ίδιοι συνάδελφοι, ενώ υπηρετούν υποδειγματικά τον Φορέα ως Υπάλληλοι του, λαμβάνουν μικρότερες αποδοχές σε σχέση με τους συναδέλφους που κατοχυρώθηκαν από το ‘Άρθρο 21 ττου 4512/2018.

  Είναι ξεκάθαρα θέμα ίσης μεταχείρισης και αξιοκρατίας να διορθωθούν όλα αυτά.

  Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το αντίθετο.

 • 14 Ιουλίου 2021, 11:26 | Θεόδωρος Καστρινός

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ1

 • 14 Ιουλίου 2021, 10:50 | αδαμ κ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

 • 14 Ιουλίου 2021, 10:03 | ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ – ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ.

 • 14 Ιουλίου 2021, 09:02 | Μαίρη

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τα σχόλια του συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 09:25 | Αγγελάκη Νατάσα

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:11 | Τινα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:43 | Σταματης

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:07 | Χρυσάνθη Σταμάτη

  Συνυπογράφω κ εγώ τις προτάσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:56 | adam

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ – ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
  ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΓ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΙΕΣΗ.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:28 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρησεις του συλλογου (ΣΥΠΑΜ)

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:41 | Ευα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:54 | Αθηνα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:53 | Μιμη

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:04 | ΑΡΗΣ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμισθων και Εμμισθων Υποθηκοφυλακειων και Κτηματολογικων Γραφείων.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:24 | Ολγα Στεφανιδου

  ΣύνδεσμοςΣυνυπογράφω κι εγω τις παρατηρησεις του συλλογου (ΣΥΠΑΜ)

 • 14 Ιουλίου 2021, 05:30 | Λευτέρης

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 00:05 | Λ. Παπαγιάννης

  Συνυπογράφω και γω τις παρατηρήσεις του Σωματείου.

  Διορθώστε τα κακώς κείμενα, αντί να δημιουργήσετε νέα. Δεν νοήται Φορέας χωρίς να έχουν όλοι ίση και δίκαιη μεταχείριση. Είναι θέμα Αξιοκρατίας και Δικαιοσύνης. Αναμένουμε τις βελτιώσεις σας, χωρίς αστερίσκους. Ο κόσμος στα γραφεία βοά για άνιση μεταχείριση.

  Πράξτε τα αυτονόητα.

 • 13 Ιουλίου 2021, 23:02 | Αλεξανδρα

  Συνυπογράφω και γω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου. Διορθωστε τις αδικίες άμεσα

 • 13 Ιουλίου 2021, 23:56 | ΑΡΗΣ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

 • 13 Ιουλίου 2021, 21:57 | Γεώργιος Ρούπας Δικηγόρος

  Η διοίκηση του Φορέα ενδιαφέρεται μόνο για την διάλυση των Υποθηκοφυλακείων και όχι για την οργάνωση των Κ. Γ. Αφήνει να καταρρεύσουν τα Κ. Γ χωρίς προσωπικό και πόρους. Οι ίδιοι όμως κυκλοφορούν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα και οδηγούς. Η ταλαιπωρία στα Κ. Γ είναι απερίγραπτη. Δυστυχώς οι έμπειροι Προϊστάμενοι των μεγάλων γραφείων Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ απαξιωμένοι από την διοίκηση του Φορέα αναγκάζονται να συνταξιοδοτηθούν. Η επικοινωνία του νομικού κόσμου με τον φορέα αδύνατη. Και όταν κατορθώνουμε να επικοινωνήσουμε συναντούμε αδιαφορία και ασχετοσύνη. Είναι δυνατόν ένας τόσο νευραλγικός φορέας να διοικείται από ανθρώπους άσχετους με το αντικείμενο;

 • 13 Ιουλίου 2021, 19:15 | Τσώκου Αλεξάνδρα

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρησεις του συλλογου.

 • 13 Ιουλίου 2021, 18:35 | Δήμητρα

  Συνυπογράφω κι εγώ στις παρατηρήσεις του συλλόγου.

 • 13 Ιουλίου 2021, 16:15 | Κωνσταντίνος Κοσμίδης

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 16:48 | Δημήτρης

  Δεν μπορεί να υπάρχουν μέσα στον ίδιο φορέα υπάλληλοι δύο ταχυτήτων.Συμφωνώ και συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του συλλόγου μας για ισότητα και αξιοκρατία.

 • 13 Ιουλίου 2021, 16:43 | Νίνα Παπανικολοπούλου

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 13 Ιουλίου 2021, 14:08 | Ιωάννα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:22 | Κωνσταντίνος Περιστέρης

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:58 | Σπυροπουλου Χριστίνα

  Συνυπογραφω και εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου.

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:23 | Τσουτσόπουλος Ελευθέριος

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:48 | Ελένη Τσιουμάνη

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:20 | Ευαγγελη

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:23 | Νίκη

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 12 Ιουλίου 2021, 23:55 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ, πρώην ΑΜΙΣΘΩΝ νυν ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΣΥΠΑΜ)

  Σχετικά με το Άρθρο 18, το οποίο εξαιρεί του Υπαλλήλους του Ελληνικού Κτηματολογίου από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συστήνει έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τομεάρχη Κτηματολογίου, ζητούμε από τον Υπουργό την περαιτέρω βελτίωση του.
  Η κύρια στόχευση που θα πρέπει να απασχολήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το προφίλ του ΝΠΠΔ που βγαίνει προς τα έξω. Οι όποιοι περιορισμοί των εργαζομένων, εξασφαλίζουν μεν έναν συγκεκριμένο αριθμό Υπαλλήλων σε αυτή τη μεταβατική φάση ενσωμάτωσης όλων των προϋφιστάμενων δομών, όμως λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επιπλέον υπαλληλικού προσωπικού από το ευρύτερο φάσμα του Δημοσίου Τομέα.
  ● Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου:
  Για να καταστεί το προφίλ του ΝΠΔΔ ελκυστικό, θα πρέπει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να ενισχύσει σε σχέση με του Υπαλλήλους, την Διαφάνεια, την Αξιοκρατία και την Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, κάτι που δεν φρόντισε ο νομοθέτης στον ν. 4512/2018. Στην βάση αυτή ζητούμε να προστεθούν τα εξής κρίσιμα σημεία:
  Α) Μισθολογική εξομοίωση όλων των εργαζομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου. Η ύπαρξη μίας ενιαίας μισθοδοσίας καταδεικνύει την ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων, ενώ αντίθετα η ύπαρξη μίας μισθοδοσίας δύο ταχυτήτων (όπως συμβαίνει σήμερα) καταδεικνύει την άνιση μεταχείριση τους. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4512/2018, μια μερίδα εργαζομένων έχει κατοχυρώσει μισθολογικά την προσωπική διαφορά, ενώ οι υπόλοιποι, για τις ίδιες υπηρεσίες και με τα ίδια τυπικά προσόντα, λαμβάνουν μικρότερες μισθολογικές αποδοχές.
  Β) Κρίσεις τμηματαρχών και διευθυντών με αντικειμενικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου. Στον Φορέα ο αριθμός των Υπαλλήλων που διαθέτει εργασιακή εμπειρία, αυξάνεται σε μηνιαία βάση, λόγω της ενσωμάτωσης των προϋφιστάμενων δομών. Οι κρίσεις και οι επιλογές των τμηματαρχών και των διευθυντών θα πρέπει να γίνουν με τις τρέχουσες διατάξεις του νόμου, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής όλο το υπαλληλικό προσωπικό του ΝΠΔΔ. Η Υπηρεσία του Φορέα του Κτηματολογίου θα πρέπει να προκηρύξει τις θέσεις και να προχωρήσει μέσω των Υπηρεσιακών Οργάνων στην επιλογή του Υπαλληλικού Προσωπικού που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
  Γ) Σύσταση Οργανισμού Λειτουργίας του Φορέα. Πρόκειται για ένα θεμελιώδη πυλώνα που θα βελτιώσει το προφίλ του ΝΠΔΔ και θα ρυθμίσει ενιαία θέματα εσωτερικής οργάνωσης λειτουργίας.
  Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διάρθρωση των υπηρεσιών του φορέα, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους. Επίσης να ρυθμίζει θέματα προσωπικού (ενιαίες οργανικές θέσεις όλων των Υπηρεσιών του Φορέα και των Περιφερειακών Δομών).

 • 8 Ιουλίου 2021, 15:17 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

  Πρέπει να εξεταστεί γιατί με την τωρινή διοίκηση του Κτηματολογίου υπάρχει μεγάλη τάση φυγής τόσο από το ΝΠΔΔ όσο και από τα Κτηματολογικά Γραφεία. Δυστυχώς η διοίκηση ενός ΝΠΔΔ απαιτεί γνώσεις τόσο του αντικειμένου του φορέα όσο και γενικότερες γνώσεις διαδικασιών του δημοσίου. Χωρίς έμπειρα στελέχη το οικοδόμημα κινδυνεύει να καταρρεύσει παρά την είσοδο στον φορέα νέων διαδικασιών και εργαζομένων. Η αύξηση της γραφειοκρατίας στον φορέα, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, η μετακύληση ευθυνών χωρίς την πραγματική ενίσχυση των μάχιμων υπηρεσιών όπως είναι τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα τμήματα του φορέα που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό και την υποστήριξη των Κ.Γ, σε συνδυασμό με τον άνω των 100 θέσεων ευθύνης (Δ/ντες και Τμηματάρχες) έχει καταστήσει τον φορέα δυσκίνητο, γραφειοκρατικό, ανελαστικό, σπάταλο σε υπηρεσίες και μισθούς που δεν είναι αναγκαίες για την λειτουργία του, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας από τα λιγοστά άτομα που είναι επιφορτισμένα με την πραγματική δουλειά του φορέα και έτσι η κούραση σε συνδυασμό με την απαξίωσή τους τους οδηγεί στην κινητικότητα και την απομάκρυνση από τον φορέα. Δυστυχώς οι φωνές των επαγγελματιών του χώρου (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων) δεν ακούγονται και πολλές φορές φιμώνονται και παρερμηνεύονται. Αν δεν υπάρξει αξιοκρατία και διαφάνεια μέσα στον φορέα και αν το ΟΡΑΜΑ του φορέα δεν περάσει και στον τελευταίο εργαζόμενο, Αν αυτοί που εισηγούνται και σχεδιάζουν μέσα στον φορέα, εισηγούνται και σχεδιάζουν για το καλό του φορέα και όχι σύμφωνα με τα μικροσυμφέροντα τους ή των φίλων τους, το όραμα κινδυνεύει να χαθεί και το οικοδόμημα θα καταστραφεί.

 • 8 Ιουλίου 2021, 12:38 | ΦΑΙΔΩΝ

  Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διατάξεις κατά παρέκκλιση των νόμων, υπουργικών αποφάσεων και του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Να δοθούν εξηγήσεις από τους αρμόδιους για την μαζική φυγή, από την στιγμή που υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι ήδη στον φορέα και υπάλληλοι αμίσθων υποθηκοφυλακείων που μπαίνουν στον φορέα με προσωποπαγή θέση που εντοπίζεται το πρόβλημα. Οι υπάλληλοι του δημοσίου έχουν τα ίδια δικαιώματα σε όλο το δημόσιο, θα αντιλαμβανόμουν για τους νεοεισελθέντες συναδέλφους να υπάρχει η δέσμευση αυτή. Να αφορά τους πάντες στον φορέα ( παλιούς και νέους ) είναι απαράδεκτο αλλά και αντιδεοντολογικό. Ας αναλογιστούμε γιατί γίνεται αυτό, μήπως απλά φεύγουν από τον φορέα διότι κάτι δεν δουλεύει σωστά ( από θέμα κατανομής εργασιών, απαξίωσης θέσης, μη αναγνώρισης προσφοράς ). Τέλος, με περιορισμούς δεν κάνεις παραγωγικούς ανθρώπους απλά πιο δυσαρεστημένους. Ευχαριστώ

 • 5 Ιουλίου 2021, 19:12 | Παναγιώτης Ματθαίου

  Για τη διασφάλιση της νομιμότητας της διάταξης της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η εν λόγω διάταξη δεν καταλαμβάνει αιτήσεις απόσπασης ή μετάταξης ή μετακίνησης που έχουν ήδη υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 • 5 Ιουλίου 2021, 18:14 | Παναγιώτης Ματθαίου

  Με δεδομένο ότι με το άρθρο 77 παρ.1 Ν. 4685/2020 προβλέφθηκε η σύσταση εξήντα τρειών [63] θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου θα έπρεπε να διευκρινιστεί ότι «Στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συστήνονται επιπλέον δώδεκα (12) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.».

 • 5 Ιουλίου 2021, 17:30 | Ν. Σουλίδης

  Η διάταξη είναι ασαφής. Δε διευκρινίζει, αν απαγορεύονται οι μετακινήσεις προσωπικού και εντός του ίδιου του ΝΠΔΔ, γεγονός που υπηρεσιακά θα δυσχεράνει εξαιρετικά την κατάσταση των λειτουργούντων γραφείων ή μόνο εκτός, όπως είναι εύλογο να συμβαίνει.

 • 5 Ιουλίου 2021, 17:12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άνω εξαίρεση αφορά μόνο σε υπηρεσίες εκτός του ΝΠΔΔ και ότι το προσωπικό μπορεί να μετακινείται σε υπηρεσίες του ΝΠΔΔ