Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ρυθμίσεων για τον μετασχηματισμό της διαδικασίας κτηματογράφησης και του μηχανισμού διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και για τη βελτίωση της λειτουργίας του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

 • 17 Ιουλίου 2021, 00:41 | ΑΤΜ

  Από τις έως σήμερα περαιωμένες κτηματογραφήσεις, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου, έχουν διαπιστωθεί σοβαρά σφάλματα στις αρχικές εγγραφές, και για τα οποία δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις, όπως για παράδειγμα οι διορθώσεις του άρθρου 6.4 του Ν.2664/1998 όπως ισχύει. Θα πρέπει να γίνει ουσιαστικότερος έλεγχος και εποπτεία της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών κτηματογράφησης, και δη των περιλήψεων από υποθηκοφυλακείο.
  Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης λόγω καθυστέρησης των αποφάσεων των επιτροπών ενστάσεων ουσιαστικά συντελεί στην ανασφάλεια δικαίου και τεχνικής – νομικής αβεβαιότητας των ακινήτων. Οι δε επιτροπές ενστάσεων στις περισσότερες των περιπτώσεων εκδίδουν αποφάσεις από τις οποίες προκύπτει άγνοια των τεχνικών προδιαγραφών κτηματογράφησης αλλά και βασικών κανόνων δικαίου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 14:08 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΛΑΝΗΣ

  Άσκοπη διάταξη που απλά προσδιορίζει το περιεχόμενο των α. που ακολουθούν.
  Θα μπορούσε κάλλιστα να παραληφθεί και να περιέχεται ως πρόταση στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.

 • 11 Ιουλίου 2021, 14:12 | Αντώνης Λαχανόπουλος

  Μάλλον άσκοπη επίσης διάταξη. Αποτελεί αντικείμενο της εισηγητικής – αιτιολογικής έκθεσης, επίσης.
  Επί του συνόλου της προτεινόμενης τροποποίησης, ας σημειωθεί ότι:
  α) Μετά από μια εικοσαετία σχεδόν λειτουργίας του συστήματος είναι αναγκαία η συνολική επανεξέτασή του και η αναμόρφωση του όπου απαιτείται. Πάλι εδώ έχουμε αποσπασματικές ρυθμίσεις που ανατρέπουν όμως την εσωτερική ισορροπία όλου του συστήματος κτηματολογίου
  β) Αναγκαία είναι και η κωδικοποίηση της βασικής νομοθεσίας του κτηματολογίου. Οι διαδοχικές τροποποιήσεις μας άφησαν ένα νομικό λαβύρινθο.
  γ) Ερώτηση: το υπό κρίση νομοσχέδιο τέθηκε υπόψη του επιστημονικού συμβουλίου του Φορέα; Μοιάζει να του λείπει ένα δεύτερο βλέμμα.

 • 8 Ιουλίου 2021, 16:50 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

  Σε συνεργασία με το Υπουργείο Σας έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη αλλά και την δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικών πιστοποιητικών για τα Υποθηκοφυλακεία με κανένα οικονομικό κόστος. Δυστυχώς με παρέμβαση κάποιων όλη αυτή η δουλειά δεν υλοποιήθηκε και ο κόπος όλων πήγε χαμένος. Τα πιστοποιητικά των Υποθηκοφυλακείων είναι αναγκαία τόσο κατά το στάδιο της κτηματογράφησης όσο και μετέπειτα από τα Κτηματολογικά Γραφεία για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών, την εξάλειψη των βαρών από βάρη που δεν έχουν αναρτηθεί, την καταχώρηση με την διαδικασία του άρθρου 6 παρ.4, τον εκτοπισμό του άγνωστου ιδιοκτήτη κλπ. Αυτοί που εισηγήθηκαν την μη υλοποίηση του έργου πρέπει να έχουν και την ευθύνη της ταλαιπωρίας των πολιτών και να δώσουν και κάποια εξήγηση.

 • 6 Ιουλίου 2021, 22:19 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  http://www.ypothath.gr/htm/jkid/KARAISKOS_KABOYRAS.doc

 • 6 Ιουλίου 2021, 06:32 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Σύσταση των 17 κτηματολογικών γραφείων. Σύσταση των αντίστοιχων Αρχειοφυλακείων έτσι ώστε να είναι δυνατή και ασφαλής η ψηφιοποίησή τους. Στελέχωσή των γραφείων αυτών σύμφωνα με τον νόμο 4512/2018. Οικονομική και διοικητική αυτοδυναμία τους κάτω από την εποπτεία του φορέα. Αποσυμφόρηση και αναμόρφωση του οργανογράμματος του φορέα με μείωση των θέσεων ευθύνης για την πιο αποτελεσματική επιτελική μη γραφειοκρατική λειτουργία του φορέα. Κατάργηση των υπό δημιουργία παράλληλων λειτουργιών των διαπιστευμένων μηχανικών και νομικών και ενσωμάτωσή τους με δημόσια υπαλληλική σχέση στην δομή των κτηματολογικών γραφείων. Απαγόρευση εμφάνισης δικαιούχου δικαιώματος με την διαδικασία του προδήλου σφάλματος ή με την αίτηση του άρθρου 6 παρ. 4 εάν δεν έχει καταβληθεί το τέλος κτηματογράφησης. Επιλογή των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης του φορέα αλλά και της διοίκησής του σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την λειτουργία του. Αναμόρφωση των λειτουργιών του ΣΠΕΚ για την αυτοματοποιημένη καταχώρηση του υπό δημιουργία φακέλου ακινήτου από τους επαγγελματίες του χώρου μετά από τον νομικό και τεχνικό έλεγχο των υπαλλήλων των κτηματολογικών γραφείων. Για την καλύτερη επισκόπηση του αντιγράφου του κτηματολογικού φύλλου η δημιουργία πιστοποιητικού ενεργών δικαιωμάτων. Σύσταση του θεσμού του επιθεωρητή κτηματολογικών γραφείων με αρμοδιότητες ανάλογες του εισαγγελέα πρωτοδικών. Δημιουργία περιγραμμάτων θέσης ευθύνης και καθηκοντολόγιο για τις δομές των κτηματολογικών γραφείων. Σύνδεση του ΣΠΕΚ με φορείς του δημοσίου (ΔΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ κλπ) αλλά και με επαγγελματίες ιδιώτες (ΜΕΣΙΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κλπ) για εμπλουτισμό των περιγραφικών πληροφοριών που παρέχει το σύστημα.