ΜΕΡΟΣ Β’ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 31 Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

1. Δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονομασίες «myAuto» και «Audit-Car», τις οποίες αναπτύσσει, διαχειρίζεται και παρέχει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με: α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».
3. Για τον σκοπό αυτό, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

 • 17 Ιουλίου 2021, 09:07 | Δημήτρης

  Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο ανταλλακτικών. Δυστυχώς δεν είναι εύκολη η αντιστοίχηση του οχηματος σε συγκεκριμένα ανταλλακτικά. Ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι ο έμπορος να γνωρίζει τον αριθμό πλαισίου του οχήματος ώστε να αποστείλει τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Γαλλία και στην Γερμανία, τουλάχιστον, είναι δημόσια η βάση δεδομένων όσον αφορά τον αριθμό κυκλοφορίας και τον αριθμό πλαισίου/ετος ταξινόμησης κτλπ. Με αυτόν τον τρόπο ο αγοραστής αφού πει/καταχωρίσει τον αριθμό κυκλοφορίας ο έμπορος βλέπει αμέσως τον αριθμό πλαισίου και είτε έχει ηδη αντιστοιχίσει τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν είτε το κάνει εκείνη την στιγμή. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης δεν παραγγέλνει λάθος ανταλλακτικά και αποφευγεται η ταλαιπωρία των επιστροφών κτλπ. Δεν θίγονται ευαίσθητα δεδομένα αφού πληκτρολογώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας εμφανίζεται ο αριθμός πλαισίου μόνο και ενδεχομένως η μάρκα ή και ημερομηνία πρωτης κυκλοφορίας, ο τύπος κτλπ. Εαν αυτό γίνει πραγματικότητα θα σας ευγνωμονούν οι πωλητές ανταλλακτικών αλλά και οι οδηγοί, ενώ θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός αφού θα είναι εύκολη η ακριβής σύγκριση για κάθε τύπο ανταλλακτικού. Σχετικά μπορείτε να δείτε και όσα το γερμανικό Tecdoc αναφέρει που είναι ο ποιό ενημερωμένος κατάλογος ανταλλακτικών.

 • 8 Ιουλίου 2021, 10:50 | Νίκος

  Αυτό που πρέπει να γίνει για να τελειώνει η ταλαιπωρία των πολιτών και των υπαλλήλων και να μαζεύουν δικαιολογητικά και να γεμίζουν τα αρχεία των υπηρεσιών άχρηστη χαρτούρα, το πληροφορικό σύστημα σε κάθε υπηρεσία π.χ Μεταφορών , Δ.Ο.Υ κ.α να μην σου επιτρέπει να διεκπεραίωσης μια αίτηση αν ο αιτών δεν έχει προβεί σε όλες του τις υποχρεώσεις.

 • 7 Ιουλίου 2021, 10:56 | Κωνσταντίνος

  Εκτιμάται ότι θα πρέπει να συντονιστεί το Άρθρο 31 με το ΥΠΕΘΑ για θέματα Επιστράτευσης (Επίταξη οχημάτων). Ειδικότερα στην παρ. 2 του Άρθρου 31 θα πρέπει να εξεταστεί η προσθήκη υποπαραγράφου «θ. Την Επίταξη του Οχήματος.» και στην παρ 3 να εξεταστεί και η προσθήκη στο τέλος «και του ΥΠΕΘΑ.»

 • 7 Ιουλίου 2021, 09:15 | Κωνσταντίνος Φαλίδας

  Δώστε τη δυνατότητα για την προστασία μελλοντικών αγοραστών, κατόπιν αιτήματος από ενδιαφερόμενο αγοραστή και έγκρισης από τον ιδιοκτήτη ενός οχήματος (πάντα μέσω του mycar) είτε με την αναφορά αριθ. κυκλοφορίας, είτε αριθμού πλαισίου-σε περίπτωση μακροχρόνιας ακινησίας- και ΑΦΜ του ιδιοκτήτη), να γίνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα (από 1 ημέρα έως π.χ. 7 ημέρες, επιλέγει ο ιδιοκτήτης το διάστημα) ορατά τα στοιχεία του οχήματος που θα ζητά ο ενδιαφερόμενος και θα εγκρίνει (εν μέρει ή στο σύνολο) ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Πάντα με πρόβλεψη ότι η χρήση θα είναι αυστηρά προσωπική και σε περίπτωση δημοσιοποιήσης των στοιχείων σε τρίτους θα υπάρχουν και διοικητικά πρόστιμα πέραν από τις προβλεπόμενες αστικές και ποινικές κυρώσεις.