ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο – Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών

Η ιδιότητα του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο αποκτάται με τη χορήγηση άδειας από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (εφεξής «Φορέας») και την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών που τηρείται στον Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η ιδιότητα του διαπιστευμένου μηχανικού είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

 • 17 Ιουλίου 2021, 01:14 | ΑΤΜ

  Σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο υπάρχει ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού σε θέματα κτηματολογίου. Στην Κύπρο για παράδειγμα υπάρχει ο θεσμός του «αρμόδιου χωρομέτρη» που μπορεί να είναι και ιδιώτης και είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα διαχείρισης υποθέσεων που αφορούν χωρικά στοιχεία του Τμήματος Χωρομετρίας της Κύπρου (Κτηματολόγιο Κύπρου).
  Η απόδοση μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, Κατηγορίας 16 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν σχέση με το ειδικό και απαιτητικό αντικείμενο του Εθνικού Κτηματολογίου και ιδίως κατά την φάση λειτουργίας του που οι απαιτήσεις για χωρικές διορθώσεις είναι τεράστιες. Επιπλέον τα πτυχία κατηγορίας μελετών 16 απονέμονται με μόνο κριτήριο τις οικονομικές επιδώσεις του κάθε μελετητή στο ευρύ φάσμα εργασιών που καλύπτει η κατηγορία μελετών 16 και όχι σε ειδική επιστημονική γνώση.
  Επίσης η εργασία κατά την κτηματογράφηση δεν διασφαλίζει την ειδική γνώση που απαιτείται για τον χειρισμό σύνθετων περιπτώσεων χωρικών μεταβολών που στην πλειονότητά τους οφείλονται σε σφάλματα της κτηματογράφησης.
  Η διάταξη είναι στην σωστή κατεύθυνση.

 • 16 Ιουλίου 2021, 21:15 | CLGE – The Council of European Geodetic Surveyors

  To whom it may concern

  Subject: New law about Certified Engineers for Cadastre

  16 July 2021

  Our member, the Hellenic Association of Rural Surveying Engineers, has informed us about an ongoing consultation on a draft law introducing a list of certified engineers for cadastre.

  Since CLGE is the leading European Association of Geodetic Surveyors and our Council has built a strong knowledge base about these matters, we take the opportunity to give you our advice.

  First of all, we want to stress that your initiative certainly goes in the right direction. A strong and sound guarantee private or public properties and authoritative geoinformation is important in our modern economies. This requires the involvement of the government and its administration to ensure that this type of surveying activities are well regulated. The highest level of regulation is achieved when surveys are performed by civil servants (Finland, Sweden and the land of Bavaria). However, in all other EU Member States, the workload is shared by public and private surveyors and this can be seen as a good practice.

  Considering the EU policy on the Mutual Recognition of Professional Qualifications, and the recent Directive introducing the Proportionality test, we are convinced that a “Smart Regulation” is required. We do believe that many surveying activities don’t require a strong regulation. The market regulates them in a natural way and no barriers should limit the free circulation of European Surveyors. However, as said before, when property surveying is concerned, the legal security of the country is at stake. In this case we advocate a strong regulation.

  Over the years, CLGE has developed the Code of Professional Qualifications for Property Surveyors. Our experience has proven that a high university degree (Master), a sufficient traineeship under the auspices of an experienced professional (two years) and a final state examination are the cornerstones of a well-balanced initial education, required before starting the actual career of property surveyor. This initial high level has to be maintained and we recommend a sufficient mandatory Continued Professional Development (CPD of minimum of 3 days a year, preferably more), a compulsory professional liability insurance, an ethical code and high professional as well as technical standards, with an effective control of their respect by competent ethical and professional bodies.

  We understand that most of this is present in the Greek system, accepting only rural surveying engineers and civil engineers holding a master degree to be present on the list of consultants and designers for public sector works . The only weakness we recognize in this system is that civil engineers can be appointed while they never were trained in effective cadastral or property surveying. This might be solved with a mandatory traineeship and a final state examination for them as well. Even if they have the right, they certainly lack the practical skills and experience to perform this highly demanding and state guaranteed activity.

  We were informed that the new law will introduce a list for so called publicly appointed surveyors to perform some tasks for public property surveys. We would advise to use the term “publicly appointed” only when there is a real transfer of authority, from the state to the private professional. This is certainly a best practice and the strongest examples of this are present in Germany, Switzerland, Austria but also in Denmark, Luxemburg, France and Belgium. Many other Member States regulate even more than only property surveying. However, if there is no such transfer, the term “publicly appointed” should be avoided.

  About the level of education, we saw that bachelors could get appointed on this list. For this part of the draft law, we express our strongest reservations. We do believe that bachelor surveyors are necessary in our economies for plenty of surveying tasks requiring no specific regulation, i.e. tasks that are regulated by the market itself. However, we are strongly against their appointment for property surveying and even more for publicly appointed property surveying. For this kind of jobs, they could only work under the authority of a public or private publicly appointed property surveyor, holding the qualifications in line with our code, as explained above. Property surveying and surveying of authoritative date are a very serious and complex activities, implying some state guarantees. The legal security they procure are one of the prerequisites of a well performing economy and cannot be jeopardized by a too lenient legislation.

  Allow us to insist on the fact that our advice is not steered by a corporatist ideology. On the contrary, if we take this initiative to inform you, it is of course in the interest of the profession we represent, but also and even more in the interest of the citizens and the Greek and European society as a whole.

  CLGE is available for further exchanges with you about this topic, and we are ready to send a delegation to Athens to discuss the above mentioned topics face to face.

  Jean-Yves Pirlot Vladimir Krupa
  CLGE Director General CLGE President

  Enclosures: Code of Professional Qualifications for Property Surveyors
  Code of Conduct of the European Surveyor

 • 16 Ιουλίου 2021, 20:11 | Πτυχιουχος Τοπογραφος Μηχανικός

  @ΠΣΔΑΤΜ

  μου αρεσει που επικαλειστε κοινοτικη νομοθεσια! Εσεις που πρωτοι και μονιμως την καταπατάτε. Grecomaster χωρις αξιολόγηση παρά τις επιφυλάξεις της ΑΔΙΠ για τα προγραμματα σπουδων των ΑΤΜ του ΕΜΠ, καταπάτηση της μπολόνια κλπ κλπ. Δηθεν οτι εξαρτημενο τοπογραφικό θελει 5ετεις και αδιασπαστες σπουδες! Πουθενα δε γινεται αυτο αφου ΠΟΥΘΕΝΑ στην ευρωπη δεν υπαρχουν 5ετεις αδιασπαστες σπουδες πλην της βουλγαριας και κανα 2 ακομα χωρών (και αν)!
  Βεβαια όπου σας παίρνει… Στους Πολιτικους Μηχανικους… σουζα. Που ειναι και τοπογραφοι και αρχιτέκτονες…

 • 16 Ιουλίου 2021, 18:06 | Σύνδεσμος Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ)

  Με τη ρύθμιση αυτή αγνοούνται όλοι οι Μηχανικοί που εργάζονται στις Μελέτες Κτηματογράφησης, είναι ήδη άριστα εκπαιδευμένοι και μπορούν να συμβάλλουν άμεσα στη Λειτουργία του Κτηματολογίου. Να τους αποδοθεί εκ του Νόμου η ιδιότητα του Διαπιστευμένου Μηχανικού.

 • 16 Ιουλίου 2021, 17:06 | ΠΣΔΑΤΜ

  Αθήνα, 16.07.2021
  Αρ. Πρωτ.: 010

  ΠΡΟΣ : κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
  ΚΟΙΝ. : κ. Γεώργιο Στύλιο, Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο

  ΘΕΜΑ : Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»

  Δυστυχώς για άλλη μία φορά η διαβούλευση που γίνεται για ένα νέο «κομβικό» νόμο είναι προσχηματική χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικοί φορείς.
  Πέρα από αυτό το γεγονός, ως σύλλογος οφείλουμε να εκφράσουμε την άποψη μας για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε.
  Το νομοσχέδιο έχει κάποια θετικά σημεία όπως:
  • την βελτίωση της διαδικασίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» που επιταχύνει την διόρθωση, όταν εμπλέκεται το ελληνικό δημόσιο,
  • την εισαγωγή του θεσμού των κτηματολογικών δικαστών και εφετών, οι οποίοι θα εξειδικευτούν σε ζητήματα Κτηματολογίου.
  Εκτός όμως από τα παραπάνω έχει και αρνητικά σημεία που θα καθορίσουν σημαντικά την εξέλιξη του έργου του Κτηματολογίου, αλλά και την λειτουργία του και σε αυτά θα επικεντρωθούμε.

  1. Η περάτωση της κτηματογράφησης θα γίνει χωρίς την εξέταση των σχετικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων.

  • Δυστυχώς δεν ορίζεται καν ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα εξεταστούν ή μια διαδικασία για τους επισπεύδοντες.
  • Απομειώνει το συμβατικό αντικείμενο των μελετητών του έργου και συγχρόνως ρίχνει το βάρος επίλυσης της διαφωνίας στους πολίτες με το αντίστοιχο κόστος.
  • Ωθεί τους πολίτες στην επίλυση της διένεξης μέσω της δικαστικής οδού με υποχρεωτική διαμεσολάβηση.
  • Οδηγεί στην αύξηση των υποθέσεων που θα καταλήξουν στην κατάθεση αγωγών, παρόλο που η εμπειρία της προηγούμενης διαδικασίας δείχνει ότι ελάχιστες περιπτώσεις ενστάσεων κατέληγαν στα δικαστήρια.
  • Δυστυχώς με τον τρόπο αυτό δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός (Άρθρο 1) της ενίσχυσης της ασφάλειας των συναλλαγών και η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον θεσμό του Κτηματολογίου. Εδραιώνεται, λοιπόν, στους πολίτες η εντύπωση ότι ήταν προτιμότερο να επιλέξουν από την αρχή την δικαστική οδό με αυξημένο κόστος, για να επιλυθεί γρηγορότερα το πρόβλημα τους.
  • Το κράτος για άλλη μια φορά βρίσκεται ανακόλουθο με την διαδικασία που είχε ορίσει και ανακοινώσει στους πολίτες και επιβεβαιώνεται ότι οι πολίτες θα επωμιστούν αυξημένο κόστος, λόγω των επιλογών της κρατικής γραφειοκρατίας.
  • Αλήθεια, ποια αγοραπωλησία μπορεί να γίνει για κάποιο ακίνητο που εκκρεμεί η εξέταση ένστασης; Άλλη μια βραδυφλεγής βόμβα στην αναμενόμενη ανάπτυξη έχει ετοιμαστεί.
  • Τέλος το έργο του Κτηματολογίου θα παραδοθεί κολοβό, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, μόνο και μόνο για να ανακοινωθεί ότι τέλειωσε και κόστισε λιγότερο από το αναμενόμενο. Η κορδέλα που θα κοπεί, θα είναι η ίδια που θα κοβόταν στην ολοκλήρωση κατασκευής του μεγαλύτερου αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς να έχουν μπει οι προστατευτικές μπάρες.

  2. Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

  • Σύμφωνα και με την απόφαση του ΣτΕ 267/2016, οι έχοντες το δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος δεν είναι Τ.Ε. Αυτή η απόφαση πρέπει να γίνει σεβαστή. Επιπροσθέτως στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν αντίστοιχος θεσμός, ως βασικό προσόν είναι η κατοχή διπλώματος Master 5 χρόνων.
  • Το Κτηματολόγιο έχει προκηρυχθεί ως Τοπογραφική Μελέτη, Κατηγορίας 16. Επομένως η διόρθωση ή η επικαιροποίηση του αφορά διόρθωση τοπογραφικής μελέτης και θα πρέπει να γίνεται από όποιον έχει δικαίωμα να την συντάσσει. Για τον λόγο αυτό, ένα από τα προσόντα που πρέπει να έχει είναι η ένταξη στο μητρώο Μελετητών Δημοσίων Έργων με μελετητικό πτυχίο όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι Τοπογραφικές Μελέτες. Μια μελέτη οδοποιίας ή μια πολεοδομική μελέτη είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να επικαιροποιηθεί ή να διορθωθεί από κάποιον που δεν έχει το αντίστοιχο δικαίωμα σύνταξης της.
  • Η απαίτηση για επαγγελματική εμπειρία 4 χρόνων καλύπτεται από το μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 16, όπου για την απόκτηση του απαιτείται αντίστοιχη εμπειρία.
  • Όσον αφορά τα σεμινάρια που απαιτούνται θα πρέπει να περιλαμβάνουν και γνώσεις για πολεοδομικά, δασικά και άλλα θέματα. Οι αλλαγές που γίνονται στην κτηματολογική βάση επηρεάζουν και άλλα ζητήματα, όπως η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών. Για τον λόγο αυτό η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να διενεργείται από το ΤΕΕ. Για τον ίδιο λόγο, το μητρώο θα πρέπει να τηρείται από το ΤΕΕ.
  • Όσον αφορά την απαίτηση για προηγούμενη ηλεκτρονική υποβολή ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι υπάρχουν περιοχές χωρίς Λειτουργούν Κτηματολόγιο και επομένως δεν έχουν υποβληθεί αντίστοιχα αιτήματα. Επιπροσθέτως όταν ξεκινήσει να λειτουργεί το αντίστοιχο μητρώο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης του αντίστοιχου προσόντος, μιας και θα διενεργούνται μόνο από διαπιστευμένους μηχανικούς για το κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που την αντίστοιχη αρμοδιότητα υποβολής την έχουν και μη διαπιστευμένοι μηχανικοί, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του μητρώου.

  3. Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

  • Οι εργασίες που προβλέπονται δείχνουν μια άτολμη νομοθετική πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό να δημιουργηθεί ένα απλό μητρώο, όπως γίνεται και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, χωρίς να δίνονται ουσιαστικές αρμοδιότητες σε ένα θεσμό κύρους, όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη ο Διαπιστευμένος Μηχανικός για το Κτηματολόγιο. Άλλωστε για αυτό ο τίτλος του άρθρου είναι εργασίες και όχι αρμοδιότητες.
  • Οι εργασίες επιπλέον αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσπαθεί μόνο να καλύψει τα κενά προσωπικού στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ, που δεν καλύπτονται με νέες προσλήψεις, αντί να προταθεί μια πραγματική μεταρρυθμιστική τομή η οποία θα μπορούσε να μάθει από τι γίνεται στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να υιοθετηθεί ένα μοντέλο που θα συνδυάζει τον θεσμό του συμβολαιογράφου, αλλά και την νέα διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης, όπου ο Διαπιστευμένος Μηχανικός θα είχε πρόσβαση και στην κτηματολογική βάση, αρμοδιότητα διόρθωσης της και κατάθεση πορίσματος.
  • Η διαβαθμισμένη ενεργοποίηση των εργασιών ναρκοθετεί την εφαρμογή του μητρώου μιας και δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται τις ικανότητες και τις γνώσεις όσων ενταχθούν σε αυτό.
  • Επιπλέον θα έπρεπε κατά τον έλεγχο και παρακολούθηση των εργασιών να καθοριστεί το ποσοστό των δειγματοληπτικών ελέγχων που δεν ορίζονται σε αυτή την πρόταση (π.χ. 5%).
  • Τέλος, σύμφωνα με τις εργασίες, αλλά και την διαδικασία που θα ακολουθεί αναμένεται να παρατηρηθεί το φαινόμενο του «μπουκαλιού». Δηλαδή, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ θα φτάνουν πολλοί περισσότερες περιπτώσεις έτοιμες να ελεγχθούν από ότι γίνεται σήμερα, αλλά δεν θα υπάρχουν οι αντίστοιχοι ανθρώπινοι πόροι με την κατάλληλη εμπειρία για να διεκπεραιώσουν την διαδικασία. Τα αποτέλεσμα θα είναι η μεγάλη καθυστέρηση των υποθέσεων.

  Ελπίζουμε η διαβούλευση που έλαβε χώρα να συνεχιστεί ουσιαστικά με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και το νομοσχέδιο να τύχει της αντίστοιχης αντιμετώπισης που του αρμόζει. Επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι, ο σύλλογος είναι διαθέσιμος να συμβάλει με τις δυνάμεις του σε κάθε πρωτοβουλία προς την βελτίωση της σύνταξης και λειτουργίας του έργου που λέγεται Κτηματολόγιο.

  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος
  Μιχάλης Καλογιαννάκης

  Η Γενική Γραμματέας
  Διονυσία Φουντά

 • 16 Ιουλίου 2021, 11:39 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr
  Αθήνα, 16-7-2021
  Αρ. Πρωτ.: 8545
  Προς: Υπουργό Ψηφιακής
  Διακυβέρνησης κο Πιερακάκη
  Κοιν: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα : Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»

  Κύριε Υπουργέ

  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», αλλά και την τροπολογία (ν.4808/2021 κεφ. Δ’) που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες.
  Το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ως Ν.Π.Δ.Δ. και οι εργαζόμενοι του καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος από δυσεπίλυτα θέματα, και έναν τεράστιο και πρωτοφανή, όγκο εργασιών όπως:
  • Την διαδικασία Κτηματογράφησης σε όσες περιοχές δεν έχει ακόμα ξεκινήσει,
  • Την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και τη μετάβαση στο καθεστώς του Λειτουργούντος Κτηματολογίου,
  • Την δημιουργία και λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους, απορροφώντας παράλληλα τα υπό κατάργηση Υποθηκοφυλακεία της χώρας καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά
  • Την ανάρτηση και εποπτεία των Δασικών Χαρτών
  • Τη διευθέτηση των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς δύναται να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα περίπλοκο
  Πέραν των ανωτέρω βασικών εργασιών, το προσωπικό καλείται να διεκπεραιώσει και άλλες παράλληλες εργασίες, όπως η χορήγηση αεροφωτογραφιών, η λειτουργία του συστήματος εντοπισμού HE.PO.S. κ.α.
  Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η υπηρεσία βιώνει το φαινόμενο της υποστελέχωσης αλλά και της εγκατάλειψης –όπως ακριβώς συμβαίνει και με το σύνολο των Δημόσιων Υπηρεσιών- αφού ο όγκος εργασιών αυξάνει εκθετικά με τις συνεχείς εισροές καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων, ενώ τα έμπειρα και ικανά στελέχη αποχωρούν μαζικά, είτε προς τον ιδιωτικό είτε προς τον δημόσιο τομέα, μην αντέχοντας την πίεση και τον όγκο εργασιών, χωρίς να αναπληρώνονται με νέα. Επιπλέον στις περιφερειακές υπηρεσίες, ο όγκος εργασιών είναι τεράστιος καθώς οι υπάλληλοι εκεί καλούνται να διεκπεραιώσουν τόσο τις εργασίες του πρώην Υποθηκοφυλακείου, όσο και του Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ το φαινόμενο της υποστελέχωσης είναι κι εκεί πολύ έντονο. Παράλληλα η υποστήριξη από την κεντρική υπηρεσία είναι δυσχερής για τους λόγους που προαναφέραμε.
  Και ενώ διαπιστώνεται αυτή η κατάσταση, ο Φορέας έχει περισσότερες από 250 οργανικές θέσεις προς κάλυψη οι οποίες οφείλουν να καλυφτούν με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Ειδικά επισημαίνουμε την πρόβλεψη του Ν. 4512/2018 (άρθρο 17) για στελέχωση με θέσεις ΠΕ Μηχανικών, η οποία και ουδέποτε υλοποιήθηκε αν και οι ανάγκες έχουν αυξηθεί.
  Συντασσόμαστε με τα αιτήματα του Σωματείου Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο για: (α) την τροπολογία που ψηφίστηκε στον νόμο για τα εργασιακά πριν από λίγες ημέρες, όπου επιχειρείται, με απόφαση Δ.Σ, χωρίς καμία δέσμευση, χωρίς κανένα αίτημα εργαζομένου, χωρίς καμία σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να μετακινείται ένας υπάλληλος για μόνιμη εργασία σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, με επίκληση μόνο τις όποιες “υπηρεσιακές ανάγκες”, η οποία και πρέπει να ακυρωθεί
  (β) την πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου με την οποία καταργείται η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού μέσω μετάταξης ή απόσπασης ή μεταφοράς σε άλλη υπηρεσία, για διάστημα 3 ετών ωθώντας έτσι κάποιους σε παραίτηση.
  (γ) την ανανέωση του σύνολο των 44 συμβάσεων έργου (ήδη με την τροπολογία ανανεώθηκαν μόνο οι 22 συμβάσεις), παρόλο που τα τελευταία τρία χρόνια εργασίας τους, όλοι οι συμβασιούχοι συνάδελφοι, κατά κοινή ομολογία, έχουν προσφέρει στο επιβαρυμένο τοπίο που έχουμε ήδη περιγράψει.
  Επίσης έχουμε πολλαπλές επιφυλάξεις για τις εξής ρυθμίσεις όπως τις αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων:
  Ορίζονται διαπιστευμένοι ιδιώτες μηχανικοί για το Κτηματολόγιο με άδεια από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο που τηρεί το ίδιο. Οι αρμοδιότητες των διαπιστευμένων μηχανικών θα όφειλαν να διεκπεραιώνονται από Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες του Κτηματολογίου και μπορούν να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και ακεραιότητα της Διοίκησης προς υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχει εκχωρηθεί η Δημόσια Ελεγκτική Λειτουργία σε ιδιώτες αυτή λειτουργεί σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος, φορτώνοντας του πολίτες με επιπλέον κόστος, δημιουργώντας φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων και έλλειψης ανεξαρτησίας, φορτώνοντας τη Διοίκηση με πρόσθετους ελέγχους και ευθύνες υπογραφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ανωτέρω ρύθμιση απουσιάζει η διαδικασία με την οποία θα εγγράφονται οι διαπιστευμένοι μηχανικοί στο μητρώο, ενώ αναφέρεται ρητά ως ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαπιστευμένου με την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η εγγραφή διαπιστευμένων μηχανικών στο μητρώο, ενδέχεται να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών ειδικά σε μικρές κοινωνίες, γεγονός που πρέπει να επισημανθεί. Επιπλέον η ρητή εξαίρεση των μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα, από την εγγραφή στο μητρώο, στερεί από το σύνολο του δημόσιου τομέα την χρήση μηχανικών του δημοσίου για εργασίες του δημοσίου που αφορούν το Κτηματολόγιο, επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον προϋπολογισμό κάθε δημόσιας υπηρεσίας και των Ο.Τ.Α. και κατ επέκταση τον προϋπολογισμό του κράτους.
  Το νομοσχέδιο, ανοίγει παράθυρα για όσους θα διεκδικήσουν εκτάσεις που τώρα εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Συγκεκριμένα στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου θεσπίζονται εξαιρετικά ασφυκτικές προθεσμίες προκειμένου το Δημόσιο να απαντήσει στους διεκδικητές ακινήτων που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Όταν κάποιος κάνει αίτηση και ζητά να διορθωθεί «πρόδηλο σφάλμα» για αυτά, η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο και το Δημόσιο «τεκμαίρεται ότι συναινεί εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμενο του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου εντός 60 ημερών». Ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» μπορεί να εμφανιστεί κομμάτι διαιρεμένου ακινήτου (οικοπέδου, αγρού, οικίας κ.λπ.) που κάποιοι το δήλωσαν με τίτλους, αλλά μπορεί ένας να μην κινήθηκε είτε γιατί δεν ενδιαφέρεται είτε γιατί ζει στο εξωτερικό είτε γιατί δεν είχε τα χρήματα που απαιτούνται. Η ίδια όμως διαδικασία μπορεί να αφορά ακίνητο που διεκδικείται από το Δημόσιο ως δασικό ή κοινόχρηστο (π.χ. αιγιαλός) και αυτό γεννά τον κίνδυνο τέτοια φιλέτα να καταλήξουν στα χέρια ισχυρών «καταπατητών».
  Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και να τροποποιηθεί το άρθρο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες για τα αυτονόητα με χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, αλλά παράλληλα να διασφαλίζεται η δημόσια περιουσία από τους καταπατητές. Τα στελέχη του «Ελληνικού Κτηματολογίου» διαθέτουν την τεχνογνωσία και την επάρκεια προκειμένου να γίνει σαφής διαχωρισμός των προβλημάτων που πάει να επιλύσει η ρύθμιση, από την καταπάτηση δασικών εκτάσεων, αιγιαλών κ.ο.κ.
  Με το άρθρο 22 συστήνεται στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Δεδομένης της ύπαρξης της επιτροπής επίλυσης αμφισβητήσεων του άρθρου 21, δεν προκύπτει η χρησιμότητα της επιτροπής του άρθρου 22 και αν ακόμη αυτή πρέπει να δημιουργηθεί θα πρέπει να περιορίζεται στην επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων. Δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας επιτροπής εμπειρογνωμόνων η οποία θα παρεμβαίνει «αυτεπάγγελτα» στην λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, παρεμβαίνοντας στην θεσμοθετημένη με νόμο ιεραρχία του Φορέα και συνεπώς αν όχι ολόκληρο το άρθρο, τουλάχιστον τα εδάφια β και γ θα πρέπει να απαλειφθούν.
  Εν κατακλείδει εκτιμούμε ότι το πολύ σημαντικό έργο που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ο Φορέας πρέπει να στηριχθεί με μέσα και προσωπικό κίνηση που θα έχει πολλαπλά ευεργετικές για το Δημόσιο Συμφέρον επιπτώσεις. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 • 16 Ιουλίου 2021, 11:36 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Σχόλιο: Η ιδιότητα του διαπιστευμένου μηχανικού να είναι ασυμβίβαστη και με τη μόνιμη εργασία σε εταιρεία στην οποία ανήκει ένα οικόπεδο.

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:37 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Σ.Ε.ΚΤ.)

  • Ορίζονται διαπιστευμένοι ιδιώτες μηχανικοί για το Κτηματολόγιο με άδεια από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο που τηρεί το ίδιο.

  Από την ανωτέρω ρύθμιση απουσιάζει η διαδικασία με την οποία θα εγγράφονται οι διαπιστευμένοι μηχανικοί στο μητρώο, ενώ αναφέρεται ρητά ως ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαπιστευμένου με την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η εγγραφή διαπιστευμένων μηχανικών στο μητρώο και με τα προσόντα που αναγράφονται, ενδέχεται να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό ειδικά σε μικρές κοινωνίες, γεγονός που πρέπει να επισημανθεί. Επιπλέον η ρητή εξαίρεση των μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα, από την εγγραφή στο μητρώο, στερεί από το σύνολο του δημόσιου τομέα το δικαίωμα διευθέτησης υπηρεσιακών θεμάτων των μεμονωμένων φορέων (πχ ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) που αφορούν στο Κτηματολόγιο από τους δικούς του έμπειρους μηχανικούς και την αναγκαστική προσφυγή σε τρίτους μηχανικούς προκαλώντας καθυστερήσεις και επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο, τον προϋπολογισμό κάθε δημόσιας υπηρεσίας και των Ο.Τ.Α. και κατ επέκταση τον προϋπολογισμό του κράτους.

 • 15 Ιουλίου 2021, 21:50 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

  Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με το σύνολο των άρθρων του πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του και τούτο διότι:
  1. Το πέμπτο κεφάλαιο στο σύνολο του, και ειδικά το άρθρο 23, παραβιάζει το άρθρο 7 του ΠΔ 99/2018, ΦΕΚ 187Α, διότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών είναι ενιαία και δεν είναι προαπαιτούμενο για την άσκηση τους κανένα σεμινάριο κανενός ν.π.δ.δ.. Δεν υφίσταται επαγγελματική ιδιότητα «διαπιστευμένου μηχανικού» και δεν απονέμεται κανέναν τέτοιος επαγγελματικός τίτλος και συνεπώς επαγγελματικό δικαίωμα από κανέναν πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το ν.π.δ.δ με τον τίτλο Ελληνικό Κτηματολόγιο, δεν ορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών κατηγορίας 16.

  2. Το πέμπτο κεφάλαιο στο σύνολο του, και ειδικά το άρθρο 24 αντίκειται στο άρθρο 1 και στις παραγράφους 2α και 2θ του άρθρου 2 του Ν.3919/2011, ΦΕΚ 32Α με τίτλο «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», αφού ρητά το άρθρο 24 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ορίζει ότι ο διαπιστευμένος από το ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο κατ’εντολή του οποιουδήποτε αιτούντα, προβαίνει στις εργασίες που το άρθρο 23 ορίζει. Τα πρόσωπα που θα εμπλεκούν στην εφαρμογή του ως άνω άρθρου, αντιμετωπίζουν επί προσωπικού ποινικές και αστικές ευθύνες για την παραβίαση του Ν.3919/2011.

  3. Το πέμπτο κεφάλαιο στο σύνολο του, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ορισμός της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους του ν.π.δ.δ., Ελληνικό Κτηματολόγιο, αφού με τα διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται εργώδης προσπάθεια εισαγωγής όρων όπου τερματίζουν τον υφιστάμενο ελεύθερο ανταγωνισμό ο οποίος έως και σήμερα παρέχει προς το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο τα διαλαμβανόμενα στις επίμαχες διατάξεις

  4. Διαχρονικά από την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου έως και σήμερα, στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου, υπάρχουν τυποποιημένες οδηγίες για το πως ολοκληρώνονται οι εργασίες που θα αποδοθούν αποκλειστικά στους διαπιστευμένους μηχανικούς, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου και παραδείγματα τους σε ψηφιακή μορφή. Οι οδηγίες είναι σαφείς και οι εργασίες πλήρως τυποποιημένες, και ακολουθούνται χρόνια από τους μηχανικούς, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη γνώση ή εξιδίκευση. Κοντολογίς το κεφάλαιο Ε είναι άνευ αντικειμένου.
  5. Για όλα τα παραπάνω δεν γίνονται καμμία αναφορά και στο κείμενο της Ανάλυσης των συνεπειών της Ρύθμισης.

 • 12 Ιουλίου 2021, 18:43 | CLGE

  https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2019/07/code_of_professional_qualifications_1.4.pdf

 • 12 Ιουλίου 2021, 17:05 | ΑΤΜ

  Άρθρο 1 – Ιδιότητα
  Η ιδιότητα του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο αποκτάται με τη χορήγηση Άδειας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εγγραφή του στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όπως ορίζεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος. Η ιδιότητα του Διαπιστευμένου Μηχανικού είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

  Άρθρο 2 – Προϋποθέσεις απόκτησης διαπίστευσης
  1. Ο υποψήφιος Διαπιστευμένος Μηχανικός για το Κτηματολόγιο πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
  α) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,
  β) να έχει το επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών,
  γ) να διαθέτει μελετητικό πτυχίο της κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) του Μητρώου Μελετητών Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  δ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια που διενεργούνται με πιστοποίηση του Τεχνικού Επιμελητήρίου Ελλάδας για τις διαδικασίες και τον έλεγχο γεωμετρικών μεταβολών στην χωρική κτηματολογική βάση και να διαθέτει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. Να έχει επιτύχει τις αντίστοιχες εξετάσεις. Ο τρόπος οργάνωσης, πιστοποίησης και παρακολούθησης των σεμιναρίων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για τη διεξαγωγή τους, ρυθμίζονται με την απόφαση του άρθρου 8.
  ε) Οι υποψήφιοι προς διαπίστευση μηχανικοί υποβάλλονται σε εξετάσεις και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά επιτυχούς εξέτασης.

  Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες
  1.α Οι Διαπιστευμένοι Μηχανικοί για το Κτηματολόγιο έχουν τις αρμοδιότητες:
  α. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων στην αίτηση για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων και δικαστικών αποφάσεων.
  β. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων στην αίτηση για τη γεωμετρική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.
  γ. Έλεγχος για την καταχώριση διοικητικών πράξεων (ενδεικτικά, απαλλοτριώσεις, πράξεις εφαρμογής, αναδασμοί) και καταχώρισή τους στην κτηματολογική βάση.
  δ. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών για τη γεωμετρική διόρθωση των θεσμικών γραμμών (δασικοί χάρτες, αιγιαλός, παραλία, όρια οικισμών κλπ) και καταχώρισή τους στην κτηματολογική βάση.
  ε. Έλεγχος για την καταχώριση των γεωχωρικών πληροφοριών που δύναται να ενσωματωθούν στον ψηφιακό χάρτη (σύμφωνα με τον Ν. 4635/2019) καθώς και στο Εθνικό Κτηματολόγιο και καταχώρισή τους.

  1.β Οι Διαπιστευμένοι Μηχανικοί για το Κτηματολόγιο έχουν πέραν των ανωτέρω τις αρμοδιότητες:
  α. Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και της τεχνικής εισήγησης για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω εγγραπτέας προς καταχώριση πράξης ή τη διόρθωση τους κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 2664/1998.
  β. Διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την τεχνική τεκμηρίωση υποθέσεων κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που επιφέρουν μεταβολές στη χωρική βάση και στα τηρούμενα κτηματολογικά διαγράμματα.

  1.γ. Έλεγχος σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες ύστερα από επώνυμη καταγγελία ή εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου ή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Άρθρο 4 – Πόρισμα Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο
  Στην περίπτωση της παραγράφου 1α του άρθρου 1, συντάσσεται από τον για το Κτηματολόγιο πόρισμα το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικό Κτηματολογίου. Κατά τα λοιπά εκδίδεται πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ελληνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με το πόρισμα.

  Άρθρο 5 – Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των Διαπιστευμένων Μηχανικών
  1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των Διαπιστευμένων Μηχανικών, όπως ορίζονται στο άρθρο3, καθώς και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους ανατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα, που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 7 και διενεργείται μέσω αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία.
  2. Αν κατά τον έλεγχο της παραγράφου 1 διαπιστωθεί ότι ο Διαπιστευμένος Μηχανικός εκπληρώνει πλημμελώς τα καθήκοντα του και διενεργεί παραβάσεις, όπως, ενδεικτικά:
  α) αναγράφει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,
  β) παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του,
  γ) προβαίνει σε μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του,
  συντάσσεται από την υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου σχετική έκθεση ελέγχου που επιδίδεται με συστημένη πρόσκληση στον ελεγχόμενο Διαπιστευμένο Μηχανικό και καλείται σε ακρόαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 6 του παρόντος, προς το οποίο διαβιβάζεται η έκθεση ελέγχου μετά του φακέλου.

  3. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη διαβίβαση του φακέλου στο Εποπτικό Συμβούλιο μέχρι και την εξέταση της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 από το ίδιο Συμβούλιο, ο Διαπιστευμένος Μηχανικός εξαιρείται προσωρινά από την ανάθεση εργασιών του άρθρου 3 από το Φορέα.

  Άρθρο 6 – Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου
  1. Συνιστάται πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από:
  a. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, με τον αναπληρωτή του.
  b. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του.
  c. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του.
  d. Δύο εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τους αναπληρωτές τους.
  2. Καθήκοντα Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Ελληνικού Κτηματολογίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.

  3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

  Άρθρο 7 – Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου
  1. Το Εποπτικό Συμβούλιο:
  α) εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και διαβιβάζονται μετά των σχετικών εκθέσεων ελέγχου και τους φακέλους τους κατά το άρθρο 5 και
  β) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
  Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και, αν υπάρχουν ενδείξεις για τη τέλεση ποινικών αδικημάτων, τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
  2. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια του γεωτεμαχίου και την αξία του, το βαθμό υπαιτιότητας ως εξής:
  α) καταβολή χρηματικού προστίμου από 500 ευρώ έως 100.000 ευρώ
  β) αποκλεισμός του Διαπιστευμένου Μηχανικού από την ανάθεση όλων των εργασιών του άρθρου 3 για περίοδο από ένα έως και τρία έτη,
  γ) οριστική διαγραφή του Διαπιστευμένου Μηχανικού από το Μητρώο, ιδίως σε περίπτωση υποτροπής.
  3. Κάθε επιβληθείσα διοικητική κύρωση καταγράφεται στο τηρούμενο Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
  4. Η επιβολή της οριστικής διαγραφής του Διαπιστευμένου Μηχανικού από το Μητρώο επιφέρει αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας του άρθρου, άνευ άλλης διατύπωσης.
  Άρθρο 8 – Εξουσιοδοτήσεις
  1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του Φορέα, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας και της διαπίστευσης των Διαπιστευμένων Μηχανικών για το Κτηματολόγιο, τη λήψη της άδειας και του χρόνου ισχύος, τη συγκρότηση και τήρηση του Μητρώου, για την άσκηση των καθηκόντων τους, η αμοιβή των ανατιθέμενων εργασιών, την εκτέλεση και εποπτεία των ανατιθέμενων εργασιών, τον καθορισμό των αρμοδίων υπηρεσιών του Φορέα την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων, τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, οι αναλυτικές διοικητικές κυρώσεις ανά είδος παράβασης, ο κώδικας δεοντολογίας, καθώς και η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται στα προηγούμενα άρθρα και για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
  2. Με ίδια Απόφαση δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα προσόντα ως απαιτούμενη προϋπόθεση κατά το άρθρο 2 του παρόντος.

  Άρθρο 9
  Η διάταξη του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), καταργείται.

 • 12 Ιουλίου 2021, 15:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΙΚΑΣ

  Κατά την άποψή μου ο φορέας που θα τηρεί το Μητρώο των Διαπιστευμένων Μηχανικών θα πρεπει να είναι το ΤΕΕ.
  Πρόταση: «Η ιδιότητα του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο αποκτάται με τη χορήγηση Άδειας από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την εγγραφή του στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.»

 • 6 Ιουλίου 2021, 21:08 | ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Τα άρθρα 23, 24 και 25 του Κεφαλαίου Ε’ παραβιάζουν:

  Τον ΝΟΜΟ 3959/2011 (ΦΕΚ Α’ 93/20.04.2011) περί της Προστασίας Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

  Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των Κανόνων Ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης.

  Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των συναφών Διπλωματούχων/Πτυχιούχων Μηχανικών σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμό 99/2018 (ΦΕΚ 187/05-11-2018).

  Συγκεκριμένα όπως γνωμοδοτεί και το Τ.Ε.Ε.:

  Η υπογραφή τοπογραφικών σχεδίων προϋποθέτει ότι ο υπογράφων έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για εκπόνηση τοπογραφικών μελετών. Τις προϋποθέσεις αυτές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν :

  1. Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί, σύμφωνα με το Ν. 4663/30.

  2. Οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί, υπό τους περιορισμούς που ορίζει το Β.Δ. 769/1972.

  3. Οι πτυχιούχοι Τοπογραφίας των ΤΕΙ, υπό τους περιορισμούς που ορίζει το Β.Δ. 769/1972.

  4. Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συντάσσουν το απαιτούμενο τοπογραφικό διάγραμμα για τη σύνταξη συμβολαίου μεταβιβάσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου (Γνωμοδότηση αρ. 1/12.1.1979 Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών).

  Και αναφέρεται συγκεκριμένα στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμό 99/2018 (ΦΕΚ 187/05-11-2018) ότι οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα να εκπονήσουν Μελέτες Τοπογραφίας στις οποίες συγκαταλέγονται και τα Κτηματολογικά Διαγράμματα.
  (Άρθρο 3 παρ. 2 (ιη), Άρθρο 7 παρ. 2 (ιστ))

  Η υποχρέωση δια νόμου να κατέχει κάποιος επαγγελματίας, πόσο μάλλον ένας Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός άδεια από το ν.π.δ.δ. και να είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών για να μπορέσει να εξασκήσει το επάγγελμα του εκπονώντας κτηματολογικά διαγράμματα περιορίζει σε εξαιρετικό βαθμό την ελευθερία της αγοράς!
  Σχετικά νομοσχέδια όπως αυτό το οποίο προτείνετε καταργούν την ελευθερία της οικονομίας και τον θεσμό της ελεύθερης αγοράς.
  Ο περιορισμός επίσης στα διαπιστευτήρια που πρέπει να κατέχει κάποιος επαγγελματίας για να εξασκήσει το επάγγελμα του εκπονώντας κτηματολογικά διαγράμματα περιορίζει ακόμα περισσότερο την ελευθερία της οικονομίας και της αγοράς.

  Τα διαπιστευτήρια (Δίπλωμα, Πτυχίο) δεν αποδεικνύουν απαραίτητα ότι κάποιος επαγγελματίας έχει τα προσόντα που χρειάζονται για να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα το οποίο οικειοποιείται, αυτό κρίνεται από την επαγγελματική σταδιοδρομία που έχει και από την ίδια την αγορά, γι’ αυτό και οι περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες συμμορφώθηκαν με τον Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των Κανόνων Ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης που έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση από περιορισμούς που επιβραδύνουν την ανάπτυξη, ζημιώνουν την οικονομία και τον ανταγωνισμό.

  Η ελεύθερη αγορά πλαισιώνεται από τους επαγγελματίες που κάνουν χρήση των επιστημονικών δεξιοτήτων τους, εξελισσόμενοι από την κρίση της αγοράς προσφέροντας όσο το δυνατόν καλύτερες και τεκμηριωμένες υπηρεσίες στην κοινωνία.

  Η παρέμβαση των πολιτικών θεσμών σε επιστημονικά ζητήματα μόνο διχόνοια και ταξικές διακρίσεις μπορεί να προκαλέσει!

  Μία κρατική απόφαση όταν επηρεάζει τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες πρέπει να είναι επιστημονικά/ακαδημαϊκά αποδεκτή. Το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι ακαδημαϊκά αποδεκτό καθώς αυτόματα υποβιβάζει την αξία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Πολυτεχνικών Σχολών διότι υποβαθμίζει αντίστοιχα τα Διπλώματα που προέρχονται από αυτά αντικαθιστώντας τα με σεμινάρια μη σεβόμενο τα επαγγελματικά δικαιώματα που προσδίδουν.

  Αυτή η πολιτική δημιουργεί μία αντίφαση. Από την μία πλευρά περιορίζει την οικονομία και την αγορά προσθέτοντας κι άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς αλλά από την άλλη πλευρά υποτιμάει τους υπάρχοντες ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι στην παρούσα φάση είναι τα νομοθετικά πλαίσια που υποχρεώνουν τον κάθε πολίτη που επιθυμεί να ασκήσει ένα επάγγελμα να κατέχει κάποιο Δίπλωμα/Πτυχίο, το οποίο, σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία προσδίδει στον ίδιο τον πολίτη, κατοχυρώνει ότι έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις.

  Το νομοσχέδιο λοιπόν δεν αποσκοπεί στην πάταξη της γραφειοκρατίας, αντιθέτως δημιουργεί περισσότερα προβλήματα μέσα στα οποία επίσης είναι και η επιπλέον χρηματική επιβάρυνση των πολιτών.

  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!

 • 5 Ιουλίου 2021, 19:07 | Παναγιώτης Ματθαίου

  Προτείνεται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και όσων σχετικών ακολουθούν, να δημιουργηθεί και μητρώο νομικών (συμβολαιογράφων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών), οι οποίοι, εκτός από την ψηφιακή κατάθεση και αναζήτηση πράξεων που αφορούν σε εγγραπτέα δικαιώματα, θα μπορούσαν να καταχωρούν προσωρινά στη βάση του ΕΚ (ημερολόγιο και κτηματολογικό βιβλίο) τη νομική πληροφορία που παράγουν και αφορά σε σύσταση, μεταβολή και κατάργηση εγγραπτέου δικαιώματος, η οποία θα υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου και στη συνέχεια θα οριστικοποιείται από αυτόν, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το έργο της καταχώρησης των ΚΓ και κατά συνέπεια της εν γένει λειτουργίας τους.