ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το χρονικό διάστημα ισχύος των εγκρινόμενων κατά το προηγούμενο άρθρο όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος από την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ορίζεται σε 15 έτη. Τυχόν αναθεώρηση ή (μείζων) τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2742/1999, συνεπάγεται την υποχρέωση πραγματοποίησης νέας διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

 • 25 Μαΐου 2011, 22:49 | Μ.Π.

  Αντε πάλι οι μελέτες του ΠΑΚΟΕ. Εάν δεν κάνω λάθος δεν είδα πουθενα την άποψη του ΠΑΚΟΕ. Φυσικά, διότι εάν δημοσιοποιηθουν τα αποτελέσματα των «ερευνων» του και μηνυθεί θα τρέχει και δεν θα φτάνει.

  Αλλα φυσικά οι μελέτες των Πανεπιστημίων και του ΕΛΚΕΘΕ ψευδονται, ενω οι μελέτες των αγράμματων οικολούγοντων λένε την αλήθεια.

 • 19 Μαΐου 2011, 10:17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  Κυρία Υπουργέ ΠΕΚΑ
  Ονομάζομαι Γιάννης Μιχαλάκης, είμαι Σαλαμίνιος, πολιτικός μηχανικός και προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας . Σας γνωρίζω ότι η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού Κόλπου με έκταση 95 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί σημαντικό σταθμό της Παγκόσμιας Ιστορίας αφού με την συνδρομή της κυριολεκτικά καθόρισε την τύχη της ανθρωπότητας . Κάποιες εκατοντάδες μέτρα απόστασης από την Αττική, η Σαλαμίνα αποτελεί έναν φιλόξενο προορισμό με πλούσια ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία , με μακρά πολιτιστική παράδοση , και με πλούσια φυσική ομορφιά σε ένα απίθανο συνδυασμό του πρασίνου της φύσης με το μπλε του ουρανού και της θάλασσας που αποζημιώνει και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη και καθιστά υπερήφανο τον μόνιμο κάτοικο . Οι εναλλαγές των τοπίων της , οι υπέροχες αμμώδεις παραλίες , οι βραχώδεις ακτές , η πλούσια βλάστηση και το ήπιο κλίμα της , αποτέλεσαν πόλο έλξης των κατοίκων των πλησιέστερων Δήμων που επέλεξαν τη Σαλαμίνα ως τόπο απόκτησης παραθεριστικής κατοικίας και που αποτελεί κυριολεκτικά πλωτό προάστιο της Αττικής .
  Και εδώ η αντίφαση στο μεγαλείο της !!! Ενώ ο Κύριος χαρίστηκε στο νησί , ο άνθρωπος το καταράστηκε . Το καταστρεπτικό έργο της αυθαίρετης κατάτμησης της γης τη δεκαετία του ’60, ολοκληρώθηκε με την αυθαίρετη δόμηση της . Το περιβάλλον δέχτηκε την άγρια επίθεση του ανθρώπου και κακοποιήθηκε βάναυσα . Την 20ετία 1960-1980 προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στον άμεσα γειτνιάζοντα στη Σαλαμίνα θαλάσσιο χώρο , στον κόλπο της Ελευσίνας , με τη διοχέτευση ακατέργαστων τοξικών αποβλήτων της χαλυβουργικής , οργανικών φορτίων οινοπνευματοπειών και λαδιών των διυλιστηρίων . Μεγάλη συμβολή είχε επίσης και ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) αφού το 20% των λυμάτων και αποβλήτων όδευαν στον Κόλπο της Ελευσίνας . Τα τελευταία βέβαια χρόνια παρατηρείται αργή μεν αλλά σταθερή βελτίωση στον Κόλπο της Ελευσίνας . Αλλά μόνο αυτό δεν είναι αρκετό αφού το νησί της Σαλαμίνας κυκλώνεται από χρήσεις και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον έναντι ευρισκόμενο χερσαίο χώρο και στο θαλάσσιο χώρο που το περιβάλλει , που είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε τέτοια όρια όπου ο ίδιος ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει της υπόστασή του .
  Αμέτρητες είναι οι πηγές ρύπανσης σήμερα που επιβαρύνουν με την λειτουργία τους το περιβάλλον :
  • Εγκαταστάσεις Πολεμικού Ναυτικού ( Ναύσταθμος ένθεν και ένθεν του δίαυλου Περάματος )
  • Βιομηχανικά Απόβλητα
  • Εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού στη Ν. Ψυττάλεια
  • Εγκαταστάσεις τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ν. Ρεβυθούσα
  • Ρέμα Αγ. Γεωργίου ( βυρσοδεψεία , βιοχαρτικά, βιοσφάλτ )
  • Ναυπηγεία , Διυλιστήρια πλοίων , παροπλισμένα πλοία , κινούμενα πλοία !
  • Αιωρούμενα σωματίδια (ατμοσφαιρικά )
  • Χωματερή Άνω Λιοσίων ( στραγγίσματα )
  • Δεκάδες ιχθυοτροφείων και οστρακοτροφείων .
  Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι ο Σαλαμίνιος θα πρέπει να ζει σε ένα βαριά άρρωστο περιβάλλον όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση από κάθε είδους ουσίες , θορύβου , ακτινοβολίας ή άλλες μορφές ενέργειας σε συνδυασμό με το σοβαρά ρυπασμένο και ευτροφικό θαλάσσιο χώρο προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία , στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα και γενικά καθιστούν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του .
  Πρόσφατα μάλιστα όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτοκόλλου 32036/60/12-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων/ Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια δειγματοληπτικών διαδικασιών βρέθηκε σε αυξημένα επίπεδα παραλυτική τοξίνη στην θαλάσσια περιοχή του βορείου τμήματος του νησιού .
  Η πολιτεία με σειρά νομοθετημάτων επέλεξε την Σαλαμίνα ως τόπο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες απόκτησης παραθεριστικής κατοικίας . Μάλιστα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. της νήσου Σαλαμίνας αρ. 58048/2378/31-10-1985 Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (αρ. ΦΕΚ τ.Δ’/31-10-85) στην παράγραφο Ε όπου προβλέπονται μεταξύ των άλλων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και η λήψη μέτρων για την προστασία των ακτών στις νότιες περιοχές της πρώην κοινότητας Αιαντείου .
  Σύμφωνα με τα ευρήματα του ΠΑΚΟΕ, το οποίο πραγματοποίησε δειγματοληψίες και αναλύσεις υδάτων στις περιοχές των ιχθυοτροφείων και γύρω από αυτές παρατηρήθηκε έως και δεκαπλάσια του επιτρεπτού υπέρβαση των ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα νερά κολύμβησης, σε όλες τις παραμέτρους που ελέγχθησαν, και στις τέσσερις θέσεις που λειτουργούν ιχθυοκαλλιέργειες. Η φυσικοχημική και μικροβιακή ρύπανση-μόλυνση, όπως φαίνεται στους πίνακες-διαγράμματα, είναι υπερβατική σύμφωνα με τα διεθνή επιτρεπτά όρια. Ιδιαίτερα το COD (χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο), το DO (διαλυμένο οξυγόνο) και οι μικροβιολογικές παράμετροι αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, αυτό το βλέπουμε και από την υπερτροφία των φυκιών από την έντονη θολότητα των νερών και του υπερβολικού πλαγκτόν που αναπτύσσονται συνήθως από τα μικρά βάθη 4-10 μ ,από τα περιττώματα των ψαριών που βρίσκονται στο ίδιο σημείο εδώ και 15 χρόνια (γιατί μερικοί άλλαξαν στην 10ετια θέση λόγω του ότι και οι ίδιοι είχαν απώλειες ψαριών) Η μόλυνση και η ρύπανση που προκαλούνται από την συνεχή διαρροή ιχθυοτροφών, φαρμάκων και οργανικών αποβλήτων των ψαριών έχουν επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην ποιότητα του νερού και του πυθμένα του μεγαλύτερου μέρους της ακτογραμμής . Η υποθαλάσσια χλωρίδα και πανίδα καταστρέφεται και ολόκληρο το υποθαλάσσιο οικοσύστημα έχει μεταλλαχθεί ,η έκταση που έχει πληγεί δεν περιορίζεται μόνο στους κόλπους στους οποίους λειτουργούν τα ιχθυοτροφεία, αλλά επεκτείνεται διαρκώς σε όλο και μεγαλύτερη ακτίνα μακριά τους .
  Μου είναι αδιανόητο να εννοήσω τις αρχές του νομοσχεδίου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και να αποδεχθώ ότι το μικρό κόκκινο ψαράκι ρυπαίνει το μικρό ενυδρείο του σπιτιού μου ενώ τα ιχθυοτροφεία δεν ρυπαίνουν το θαλάσσιο χώρο και τις παρακείμενες ακτές . Και αν δεν υπήρχε αυτή η μόλυνση και ρύπανση ακόμα και ο αποκλεισμός των χερσαίων χώρων από την ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στο μοναδικό τμήμα της Σαλαμίνας που ήταν κατάλληλο για τη λήψη δημόσιων λουτρών, αναψυχής κ.λ.π. συνεκτιμούμενου και του γεγονότος ότι τα υπόλοιπα τμήματα βόρειο, δυτικό και ανατολικό για τους παραπάνω λόγους που προαναφέραμε που θεωρούνται απαγορευτικοί για κοινόχρηστη χρήση θα οδηγούσαν όλους εμάς ντόπιους, οικιστές και επισκέπτες να ζούμε μακριά από ένα φυσικό αγαθό με πολύπλευρη σημασία και ανυπολόγιστη αξία για τον άνθρωπο .