Υποχρέωση διασφάλισης του εφοδιασμού των καταναλωτών

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να διαθέτει την απαιτούμενη εγκατεστημένη θερμική ισχύ εναλλακτών θερμότητας μεταξύ του γεωθερμικού ρευστού και του κυκλώματος του δικτύου διανομής, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση της συμφωνημένης ζήτησης των πελατών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

 • 6 Ιουνίου 2011, 19:12 | Νίκος Κολιός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Γιατί αναφέρεται υποχρεωτική εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας?

 • 4 Ιουνίου 2011, 17:03 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΚΟΥΡΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το άρθρο αυτό προτείνεται να αλλάξει ως εξής:
  Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να εγκαταστήσει κατάλληλους εναλλάκτες θερμότητας μεταξύ του γεωθερμικού ρευστού και του κυκλώματος του δικτύου διανομής, εφόσον αυτό θεωρείται απαραίτητο για την λειτουργία του δικτύου διανομής και προβλέπεται από την τεχνικοοικονομική μελέτη, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση της συμφωνημένης ζήτησης των πελατών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να διαθέτει εφεδρικές εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας.