Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής των ειδικότερων όρων της άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 14 του Ν.3175/2003.

Η ανάπτυξη όλων των μορφών ΑΠΕ αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα μας και ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Μέχρι σήμερα όμως η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων  χαμηλών θερμοκρασιών της χώρας  ήταν πενιχρή   με αποτέλεσμα να  παραμένει ανεκμετάλλευτη η σημαντική αυτή  ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που μπορεί να αποφέρει  σημαντικό όφελος  στις τοπικές κοινωνίες  όπου υπάρχουν γεωθερμικά πεδία.

Η Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας για άμεση θερμική χρήση στον γεωργικό τομέα διέπεται από τις διατάξεις  της παραγράφου  9 του άρθρου 14 του Ν. 3175/2003 όπως  ισχύει, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν είχε καταρτιστεί και υπογραφεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση θέτοντας  επιπλέον εμπόδια.

Σήμερα θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για την διανομή της θερμικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας, το οποίο συνέταξε ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ και εκπροσώπους των ΡΑΕ, ΙΓΜΕ, ΚΑΠΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ και συμβούλους του Υπουργού και Υφυπουργού ΠΕΚΑ. Η ομάδα εκπόνησε το εν λόγω σχέδιο με όσο το δυνατόν απλοποιημένες διαδικασίες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων πέραν αυτών που προβλέπονται κατά τη διαδικασία εκμίσθωσης του γεωθερμικού πεδίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης θα υπογραφεί  η  Υπουργική Απόφαση και θα αρθεί και το τελευταίο εμπόδιο αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων χαμηλών θερμοκρασιών  στον πρωτογενή τομέα.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 06 Ιουνίου 2011.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ