Άρθρο 7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και μέτρων της απόφασης αυτής, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΕΚΑ και των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.  (Άρθρο 6 παρ. 1, 2, και 3 του Ν. 1650/1986 και Εσωτερικοί Οργανισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων).

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΣΑΜΟΥ 7Α ΑΘΗΝΑ
  ΤΗΛ 210 – 3416 064

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011

  Θέμα : Υποβολή σχολίου επί της διαβούλευσης

  Καταρχάς, για ακόμη μια φορά επισημαίνουμε και γνωστοποιούμε ότι οι υδραυλικοί είναι ένα επάγγελμα θεσμοθετημένο και είναι κάτοχοι σχετικών αδειών. Αυτό σημαίνει ότι οι αδειούχοι βάσει του ισχύοντος μέχρι και σήμερα Π.Δ. 38/91 τους δίδεται το δικαίωμα να εκτελούν εγκαταστάσεις θερμοϋδραυλικές, κλιματιστικές και αερίων.
  Ως εκ τούτου, σας επισημαίνουμε ότι η εγκατάσταση – τοποθέτηση λέβητα είναι μια εργασία που την επιλαμβάνονται και υπογράφουν γι’ αυτήν οι αδειούχοι υδραυλικοί, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, όσο και στις νέες εργασίες – τεχνολογίες, όπως (βιοκαύσιμα κλπ).
  Η Ομοσπονδία μας έχει προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις όπως η έκδοση μητρώου υλικών με προδιαγραφές από πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και προμηθεύουν λέβητες κλπ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν διαθέτουμε πιστοποιητικά εταιρειών για λέβητες και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να συνδράμουμε υπέρ την διοχέτευσης υλικών πιστοποιημένων. Προτείνουμε η Ομοσπονδία μας διαθέτοντας το κατάλληλο αρχείο (μητρώο υλικών) το οποίο έχει εκδοθεί 2 φορές να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.
  Μπορεί δηλαδή να συνδράμει και να ελέγχει αν οι εκάστοτε λέβητες που προορίζονται για εγκατάσταση, φέρουν τις κατάλληλες προδιαγραφές. Μάλιστα, με το Π.Δ. 38/91 οι αδειούχοι υδραυλικοί υπογράφουν και για την χρησιμοποίηση – εγκατάσταση υλικών με προδιαγραφές.
  Ολοκληρώνοντας, σας επισημαίνουμε ότι είμαστε πρωτοπόροι και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δρούμε υπέρ της δημόσιας ασφάλειας εδώ και πολλά χρόνια.
  Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε ότι όλα αυτά που αναφέρουμε δεν είναι για το θεαθήναι, διότι εκτός των άλλων κάθε εγκατάσταση – επισκευή ασφαλίζεται σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία που υποχρεώνει τον εκάστοτε εγκαταστάτη για την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 4 Π.Δ. 38/91), όπου εκεί αναφέρονται τα στοιχεία του, του ιδιοκτήτη και τα υλικά που χρησιμοποίησε.

  Για το Δ.Σ
  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Γεώργιος Κωνσταντέλλος Δημήτρης Βαργιάμης

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 18:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Είναι εντελώς ανεπαρκείς οι έλεγχοι που διεξάγονται στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Προτείνουμε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες από επαρκές προσωπικό, που θα διαθέτει την ανάλογη γνώση επί του θέματος, μετά από κατάλληλη επιμόρφωση.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 18:10 | Mπουτσιούκης Ανδρέας

  Ειναι εντελώς ανεπαρκείς οι έλεγχοι που διεξάγονται στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα ελέγχου από ιδιωτικούς φορείς ή ανεξάρτητους επιθεωρητές μηχανικούς.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 11:00 | ΜΚ

  Το άρθρο 6 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται από το άρθρο 20 του Νόμου 4014/21-09-2011 με τίτλο «Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν.1650/1986 (Α’160) και εναρμόνιση με άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975 περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)». Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στο παρόν άρθρο.