Άρθρο 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης – ρύθμισης και τίθενται όροι σωστής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5, στις ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, θέρμανσης νερού ή παραγωγής ατμού:

α) Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας- πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, ή άλλους παρεμφερείς με τα προηγούμενα σκοπούς καθώς και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών μονάδων, εφόσον όμως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών.

β) Εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών χρήσεων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, πισίνες, λουτρικές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια.

 • 1 Οκτωβρίου 2011, 22:37 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ισως η χρήση pellets θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στις νέες οικοδομές δεδομένου ότι αυτή είναι εναλλακτική μορφή ενέργειας και σαφώς πιο οικονομική. Για τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να γίνουν μελέτες όπου σαφώς θα προκύπτει άμεσα το οικονομικό όφελος του Δημοσίου.Για τις υφιστάμενες οικοδομές να προβλεφθεί η επιδότηση του λέβητα αφού είναι δεδομένο ότι το καύσιμο αυτό θα είναι μόνιμα φθηνότερο από τα υπόλοιπα.

 • 1 Οκτωβρίου 2011, 22:52 | ΑΦΟΙ Δ.ΡΑΓΓΑ Ο.Ε

  Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο κατασκευής μονάδας παραγωγής πέλλετ.Θεωρούμε πως είναι επιτακτική ανάγκη να μη διώκετε άλλο η χρήση της βιομάζας (πέλλετ)από την πολιτεία, αντιθέτως να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για τη σωστή χρήση της. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν :

  1)Επιδότηση λέβητα
  2)Πιστοποιτικό γνησιότητας υλικών που εΊναι φτιαγμένο το πέλλετ για την αποφυγή προβλημάτων στις εστίες καύσης αλλά και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
  3)Άρση της απαγόρευσης της χρήσης των πέλλετ στο Νομό Αττικής και θεσσαλονίκης.

 • Το ακόλουθο σχόλιο αφορά στο Νομικο Πλαίσιο.
  Προτείνεται η προσθήκη της Υπουργικής Απόφασης Δ3/Α/11346 – ΦΕΚ963 / Β 15-7-2003 καθώς:
  α) Αφορά στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
  β) Η τυποποίηση κατά CR 1749 των τύπων των Λεβήτων της Ευρωπαϊκής Έπιτροπής Τυποποίησης αναφέρεται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση

 • Όπου γίνεται αναφορά για «Κεντρική Θέρμανση» να γίνει αντικατάσταση με την φράση «Κεντρική ή / και Ατομική Θέρμανση».
  Η εν λόγω ΚΥΑ θα εφαρμόζεται εκτός από τις περιπτώσεις κεντρικών θερμάνσεων και σε ατομικές θερμάνσεις, οι απαιτήσεις των οποίων υποστηρίζονται με τύπους λεβήτων κατά CR 1749.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 01:17 | Κωνσταντίνος Νασίκας

  Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥ
  Είμαστε πιά ένα βήμα πριν την διόρθωση ενός λάθους της Πολιτείας που κράτησε 18 ολόκληρα χρόνια.
  Θερμά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στους ανθρώπους που έλαβαν την πρωτοβουλία και δούλεψαν για αυτό.(Η.Δ.)

  Πέραν της παρέμβασης της ΕΛΛΕΒΙΟΜ της οποίας είμαι μέλος και συντάσομαι, επιθυμώ να θέσω υπόψιν τις παρακάτω σκέψεις μου.

  Επειδή τα wood pellets ανήκουν στα ΚΑΥΣΙΜΑ
  Επειδή τα καύσιμα οφείλουν να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και καθαρότητας
  Επειδή κατακλύζεται η Β. Ελλάδα με εισαγωγές απο όμορες χώρες με σάκους άνευ εκτύπωσης (no name product)
  Επειδή με το άνοιγμα των συνόρων για τα περισσότερα απο αυτά τα φορτία δεν υποβάλεται INTRASTAT.
  …Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος στα Τελωνεία και περιοδική δειγματοληψία για ανάλυση .
  Το ίδιο φυσικά να γίνεται και στα Ελληνικά εργοστάσια πέλλετ.

  Και βέβαια η σύσταση Ειδικού Μητρώου επιτρεπόμενου πέλλετ στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, θα ήταν μία σωστή κίνηση

  ΥΓ. Μην λησμονείτε ότι στην Ιταλία το 2009 είχε γίνει σοβαρό θέμα με ραδιενεργό πέλλετ(αυξημένο Κέσιο 137) που εισήχθη απο βόρειες χώρες (Ουκρανία κλπ.) και είχε απασχολήσει επί μακρόν τις αρχές και τον Τύπο. Σχετική οδηγία εστάλη απο την ΕΕ και στην Ελλάδα και είχαν γίνει αρκετοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε καταστήματα θέρμανσης

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  1. Την ανάγκη προσαρμογής της Νομοθεσίας στους εθνικούς στόχους συμμετοχής των ΑΠΕ στις ανάγκες θέρμανσης-ψύξης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ.
  2. Το Α.10, Ν.3851/2010, όπου προβλέπεται όλα τα νέα κτίρια ως 31.12.2019 να καλύπτουν το σύνολο πρωτογενούς ενεργειακής τους κατανάλωσης με συστήματα ΑΠΕ και τα νέα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ως 31.12.2014.
  3. Το «εθνικό μας καύσιμο», η Βιομάζα, μπορεί να υποκαταστήσει εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας την εκροή πολύτιμου συναλλάγματος δημιουργώντας παράλληλα νέες εγχώριες επενδυτικές προοπτικές και θέσεις εργασίας.
  4. Η ελληνική οικονομία και οι τελικοί καταναλωτές θα επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους καθώς θα αντικατασταθούν κατά το πλείστον πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα συστήματα κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου με σύγχρονα συστήματα βιομάζας, χρησιμοποιώντας ένα εγχώριο, αειφόρο και οικονομικό καύσιμο.

  Με το παρόν σχέδιο ΚΥΑ γίνεται μία αρχή ώστε να απελευθερωθεί η αγορά ενώ:
  1. ανατρέπεται η αναχρονιστική Νομοθεσία που δεν έχει λάβει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 18 χρόνων,
  2. καθίσταται δυνατή η επίτευξη του εθνικού στόχου για συμμετοχή της βιομάζας στη θέρμανση κατά τουλάχιστον 1.222ktoe ως το 2020 και
  3. δημιουργούνται προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς παραγωγής α’ ύλης βιομάζας, στερεών βιοκαυσίμων και κατασκευής καυστήρων/ λεβήτων αυτών, παρέχοντας αναπτυξιακές προοπτικές για τον αγροτικό πληθυσμό της Περιφέρειας και για την εγχώρια βιομηχανία.

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
  1. Θα είναι χρήσιμο να διευκολυνθεί η ταχύτερη δυνατή πιστοποίηση αναγνωρισμένων εργαστηρίων ώστε να μειωθεί το αρχικό μεταβατικό διάστημα όπου τα όρια εκπομπών των εγκαταστάσεων θέρμανσης θα βεβαιώνονται μόνο από τα έγγραφα των κατασκευαστών.
  2. Είναι σκόπιμο για την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς και των τελικών καταναλωτών, να δημιουργηθεί ειδικός διαδικτυακός χώρος, που να τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω του οποίου θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τους πιστοποιημένους ή/και υπό πιστοποίηση καυστήρες/ λέβητες στερεών βιοκαυσίμων καθώς και τα πιστοποιημένα στερεά βιοκαύσιμα.
  3. Λαμβάνοντας υπόψη την διεθνή ανάπτυξη που γνωρίζουν τα υβριδικά συστήματα ΑΠΕ για θέρμανση-ψύξη, όπως π.χ. υβριδικά συστήματα ηλιακών θερμικών και λεβήτων βιομάζας, θα είναι επωφελές για τους στόχους 20-20-20 να επιδοτούνται τέτοιες εγκαταστάσεις.

  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑ
  Άρθρο 4. Προσθήκη νέας παραγράφου έπειτα από τον Πίνακα 2 όπως: «Ειδικά για τις υβριδικές εγκαταστάσεις θέρμανσης ή θέρμανσης-ψύξης που κάνουν χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες χρησιμοποιούν στερεά βιοκαύσιμα, θα πρέπει να πληρούνται κατ΄ ελάχιστο τα όρια απόδοσης και τα ανώτατα όρια εκπομπών ρύπων του προτύπου ΕΝ 303.05/1999, σύμφωνα με την κλάση 2 (Πίνακας 3).» με την προσθήκη του σχετικού πίνακα 3.
  Άρθρο 6. Παράγραφος 2 (ε). Παρακαλούμε να διορθωθεί η αναφορά στο «άρθρο 4 παρ. 7» με «άρθρο 4 παρ. 8».

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 23:18 | Κονταξάκης Χρήστος

  Στο θέμα της θέρμανσης οικιών ή άλλων επαγγελματικών χώρων, καλό είναι να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα ενεργειακά τζάκια, τα οποία εκτός του ότι έχουν μια πάρα πολύ μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με τα συμβατικά, μπορούν και να χρησιμοποιηθούν για κεντρική θέρμανση, με συμβατικά συστήματα θέρμανσης, με θερμαντικά σώματα, στους διάφορους χώρους προς θέρμανση.
  Επίσης, με ένα ενεργειακό τζάκι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, εκτός από τα ξύλα και η βιομάζα σε μορφή συμπιεσμένων πλακιδίων, αλλά και ο ελαιοπυρήνας ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα εν αφθονία, σαν ελαιοπαραγωγός χώρα, και μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών μας.
  Φυσικά και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συστήματα τέτοια, που η καύση να γίνεται με τρόπο ώστε να μειώνει τους εκπεμπόμενους ρύπους στο ελάχιστο, για να μην μολύνεται το περιβάλλον.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 18:57 | mXp

  Σχετικά με τις Τοπικές Θερμάνσεις θα υπάρξει κάποια ρύθμιση; Έχουν γεμίσει οι όψεις των κτιρίων καπναγωγούς από την ανεξελεγχτη τοποθέτιση εστιών (σομπών) στα διαμερίσματα των πολυκατοικιων.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 08:13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ.

  ΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΡΥΠΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ Ο ΕΣΥΔ. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΒΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΣΥΔ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΣΥΔ ΕΤΣΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΙΝ ΕΙΣΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ)Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ.
  ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠ (ΕΘΝ. ΟΡΓ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ)ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
  ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥΔ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟ 0 ΧΡΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΥΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΥΔ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΑΠΟΡΟΦΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΣΥΔ,ΑΛΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥΔ, ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ, ΑΛΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ….

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 12:20 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παράγραφο β, θα πρέπει να προστεθεί:

  «Εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα.»

  Διότι δεν πρέπει να εξαιρούνται τα σπίτια και τα γραφεία και τα καταστήματα από τη θέρμανση νερού με βιοκάυσιμα/βιόμάζα.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλό θα ήταν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της χώρας, να προσαρτηθεί και μια παράγραφος που να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο «επιδότησης» της αλλαγής των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Ακόμη, ακόμη και μια όποια φοροαπαλλαγή – κάτι το οποίο έτρεξε πολύ δυνατά για τους «ηλιακούς». Ας μην αφήσουμε τον απλό έλληνα φορολογούμενο στο «έλεος» των χαμηλότοκων και καλά δανείων από τις τράπεζες.