Άρθρο 09: Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  • 28 Νοεμβρίου 2011, 20:21 | Μάκης Ιατρού
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

    Κάλιο αργά παρά ποτέ. Αν και πιστεύω ότι είναι μικρός ο χώρος που οριοθετήται. Την επίβλεψη του χώρου όμως ποιος θα την έχει; Γιατί επιτρέπετε οι οικοδόμηση εστω και περιοριμένη σε ένα χώρο που θέλουμε να τον προστατεύσουμε; Τέλος γιατί μόνο στην Τήλο και γιατί όχι και σε άλλα μέρη τις Ελλάδας που μπορούν να γίνουν πόλος έλξης για ποιοτικούς τουρίστες που ασχολούνται με τα οικοσυστήματα και να τονώθεί και η τοπική κοινωνία; Ας δουλέψουμε συστηματικότερα και εξυπνότερα!!!