Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»

Αγαπητοί συμπολίτες,
Το επισυναπτόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί έργο της επιτροπής που συστήθηκε τον Ιανουαρίου του 2013, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη με στόχο την αναθεώρηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η επιτροπή διαβουλεύθηκε με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, με στόχο τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, ώστε να επιτευχθούν η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά του προς όφελος των φορολογουμένων.
Ειδικότερα ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος διαρθρώνεται σε 6 μέρη που έχουν τα εξής επιμέρους αντικείμενα:
Ι. Με το Μέρος Πρώτο, άρθρα 1-9, θεσπίζονται οι γενικές διατάξεις του προτεινόμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
ΙΙ. Με το Μέρος Δεύτερο, άρθρα 10-43, θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
ΙΙΙ. Με τις διατάξεις του Μέρους Τρίτου, άρθρα 44-58, ρυθμίζεται η φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων.
IV. Με το Μέρος Τέταρτο, άρθρα 59-64, ρυθμίζεται η διαδικασία παρακράτησης του φόρου.
V. Με τις ρυθμίσεις του Μέρους Πέμπτου, άρθρα 65–66, θεσπίζονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, σε ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.
VI. Με τις διατάξεις του Μέρους Έκτου, άρθρα 67-69 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία προκαταβολής του φόρου.

Τέλος, στο άρθρο 70 ορίζεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2014 και μετά.
Τις προσεχείς ημέρες και μέχρι τη Δευτέρα, 8/7/2013, σας καλούμε να καταθέσετε τις απόψεις, τις προτάσεις και φυσικά τα δικά σας σχόλια στις προτεινόμενες νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να αξιολογηθούν από τους συνεργάτες μου και τις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών και να βελτιώσουμε όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο το παρόν κείμενο προτού εισαχθεί στη Βουλή.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω οτι μέρα με τη μέρα δημιουργούμε μια ριζικά διαφορετική φορολογική διοίκηση η οποία θα λειτουργεί σε ένα πλαίσιο κανόνων ισονομίας και ισοπολιτείας όπου όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες θα συνεισφέρουν στο μέτρο των πραγματικών δυνατοτήτων τους στη λειτουργία του κράτους. Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας