Άρθρο 29 – Αναστολή, παύση και λήξη επιτροπείας

1. Η επιτροπεία αναστέλλεται με την υποβολή δήλωσης εξαφάνισης του ασυνόδευτου ανηλίκου ενώπιον των αρμόδιων αρχών και μέχρι την εύρεση του ανηλίκου ή την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της επιτροπείας.
2. Η επιτροπεία λήγει πλην των περιπτώσεων που ορίζονται στον Αστικό Κώδικα και με την με οποιονδήποτε τρόπο αναχώρηση του ασυνόδευτου ανηλίκου από τη χώρα.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 1650 και 1651 ΑΚ εφαρμόζονται και στην επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων με την έκδοση πράξης του αρμόδιου εισαγγελέα.

  • 7 Ιουνίου 2018, 16:55 | IRC HELLAS

    Ανάγκη εποπτείας του επιτρόπου στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης εξαφάνισης για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προ αυτής. Προβληματισμός αναφορικά με την πιστοποίηση της αναχώρησης του ανηλίκου από τη χώρα πέραν των περιπτώσεων της οικογενειακής επανένωσης ή εθελούσιας επιστροφής.