Άρθρο 15 – Αρμοδιότητες του Εισαγγελέα

Προκειμένου περί ασυνόδευτων ανηλίκων, οι αρμοδιότητες του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 1589 έως 1654 ΑΚ ασκούνται από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει, από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις άρσης της διαφωνίας μεταξύ του επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων και του εποπτικού συμβουλίου επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων αποφασίζει ο αρμόδιος κατά τόπο εισαγγελέας ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:11 | ΜΕΤΑδραση

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση του Άρθρου ως ακολούθως:

  Προκειμένου περί ασυνόδευτων ανηλίκων, οι αρμοδιότητες του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 1589 έως 1654 ΑΚ ασκούνται και από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει, από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις άρσης της διαφωνίας μεταξύ του επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων και του εποπτικού συμβουλίου επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων αποφασίζει ο αρμόδιος κατά τόπο εισαγγελέας ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών.

 • 8 Ιουνίου 2018, 12:41 | Σταματόπουλος Γιώργος

  Ο οριζόμενος εισαγγελέας θα πρέπει να έχει μοναδική αρμοδιότητα τα θέματα των ασυνόδευτων ανηλίκων, κυρίως στις περιοχές πύκνωσης των ασυνόδευτων. Επιπλέον θα πρέπει να συνοδεύεται από πολιτισμικό διαμεσολαβητή- διερμηνέα και να υποστηριχτεί από ειδική επιμόρφωση τόσο σε ζητήματα παιδικής προστασίας, όσο και σε πολιτισμικά έθη και πρακτικές των προσφυγικών πληθυσμών.

 • 8 Ιουνίου 2018, 12:30 | Καλλιόπη Κύρδη

  Είναι σκόπιμο να ορίζεται εισαγγελέας ανηλίκων ή, αν δεν υπάρχει, κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέα Πρωτοδικών, αποκλειστικά επιφορτισμένος και με μοναδική αρμοδιότητα τα θέματα των ασυνόδευτων ανηλίκων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές εισόδου τους στη χώρα. Σε αυτόν να δοθεί η αρμοδιότητα για τον ορισμό επιτρόπου. Οι Εισαγγελείς αυτοί θα πρέπει να μπουν σε διαδικασία ειδικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σχετικά με την παιδική προστασία, τους προσφυγικούς πληθυσμούς και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητές τους, τις ιδιαίτερες αντιλήψεις για την οικογένεια, την παιδική και εφηβική ηλικία των πληθυσμών αυτών. Να προβλεφτεί η διαρκής παρουσία διερμηνέα- πολιτισμικού διαμεσολαβητή.

 • Οι Εισαγγελίες μετατρέπονται σε δικαστήρια με παράλληλη αύξηση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου των Εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τέτοιας κατάστασης. Επιπλέον, οι Εισαγγελείς δεν επαρκούν για την διεκπεραίωση των αιτημάτων επιτροπείας καθώς ο αριθμός καταγεγραμμένων ασυνόδευτων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΚΑ (τελευταία ενημέρωση 15/5/2018) είναι 3.400 σε όλη την Ελλάδα. Περαιτέρω οι Εισαγγελίες ούτε έχουν το προσωπικό, ούτε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να υποστηρίξουν τη διαμορφωθείσα κατάσταση. Προτείνεται, η ανάθεση της αρμοδιότητας ορισμού επιτρόπου σε έναν Εισαγγελέα Ανηλίκων ή κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά επιφορτισμένος με την διεκπεραίωση ζητημάτων που σχετίζονται με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιφέρειες που εντοπίζονται οι περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι, δηλαδή την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, όπως τη Χίο, τη Μυτιλήνη και τη Σάμο όπου και αποτελούν τα πρώτα κέντρα εντοπισμού. Οι συγκεκριμένοι Εισαγγελείς θα πρέπει να λάβουν ειδική εκπαίδευση στην παιδική προστασία και να καταρτίζονται συνεχώς σχετικά με τους προσφυγικούς πληθυσμούς και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ανηλίκων, να έχουν πάντοτε μαζί τους διερμηνέα και προφανώς η ενασχόληση με τα θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων να είναι η μόνη αρμοδιότητα που θα τους έχει ανατεθεί προκειμένου να έχουν ουσιαστικό ρόλο και να είναι σε θέση να κρίνουν το κατά πόσο κάποιος συγγενής είναι κατάλληλο πρόσωπο να οριστεί ως επίτροπος.