Άρθρο 20 – Διαβίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε τρίτους

1. Ο επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου εμπιστεύεται τη διαβίωση και την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου σε κατάλληλο κέντρο φιλοξενίας μετά την πράξη τοποθέτησης του ΕΚΚΑ.
2. Ο επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου μπορεί, με την άδεια του εποπτικού συμβουλίου και του αρμόδιου εισαγγελέα, να εμπιστεύεται τη διαβίωση και την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου σε κατάλληλη μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης ή σε κατάλληλους αναδόχους γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Εφόσον ορίστηκε επαγγελματίας επίτροπος, η διαβίωση και πραγματική φροντίδα του ανηλίκου ανατίθεται πάντοτε σε τρίτους, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:19 | Νικολόπουλος Πελοπίδας

  Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για διορισμό επιτρόπου στους ασυνόδετυους ανηλίκους που διαβιούν άστεγοι ή σε επισφαλές περιβάλλον με συνακόλουθη πρόβλεψη για κάλυψη των βασικών αναγκών τους για όσο διάστημα δεν διαβιούν σε κάποιον «τρίτο».

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:21 | ΜΕΤΑδραση

  Ενδεχομένως να πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τους ασυνόδευτους ανήλικους οι οποίοι διαμένουν σε ΚΥΤ, ασφαλείς ζώνες, κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας (camps), κρατούνται ή όπου η πράξη τοποθέτησης τους δεν γίνεται μέσω ΕΚΚΑ.

 • Επειδή μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων διαβιούν σε καθεστώς αστεγίας ή σε καθεστώς επισφαλούς στέγασης κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ρητώς ότι ο ορισμός επιτρόπου είναι δυνατός και περιλαμβάνει και τους ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίοι διαβιούν σε καθεστώς αστεγίας ή επισφαλούς στέγασης, καθότι οι δομές φιλοξενίας μέσω ΕΚΚΑ, οι κατάλληλες μονάδες ημιαυτόνομης διαβίωσης και οι κατάλληλοι ανάδοχοι γονείς δεν επαρκούν σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΕΚΚΑ για να καλύψουν τη στέγαση όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

  Παρ. 1 : να προστεθεί εδ. β΄ με το περιεχόμενο: ο επίτροπος διατηρεί τις αρμοδιότητές του και εκπληρώνει τα καθήκοντά του και μετά την τοποθέτηση του ανηλίκου σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου και λαμβάνει ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση για τη διαβίωση ανηλίκου στη δομή φιλοξενίας.

  Παρ. 2 : να προστεθεί εδ. β΄ με το περιεχόμενο: ο επίτροπος λαμβάνει ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση για τη διαβίωση ανηλίκου εάν αυτός διαβιεί σε κατάλληλη μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης ή σε κατάλληλους ανάδοχους γονείς.

 • 7 Ιουνίου 2018, 16:20 | IRC HELLAS

  Προβληματισμός σχετικά με την αναφορά σε «πράξη τοποθέτησης του ΕΚΚΑ» καθώς δεν εκδίδεται σχετική πράξη στις περιπτώσεις τοποθέτησης σε ανοικτές δομές φιλοξενίας καθώς και σε ασφαλείς ζώνες ασυνόδευτων ανηλίκων.
  Προβληματισμός σχετικά με τα καθήκοντα και την ευθύνη των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στους ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων/ασφαλείς ζώνες ασυνόδευτων ανηλίκων έναντι των ανηλίκων διαμενόντων σε αυτούς, αφού την σχετική εξουσιοδότηση θα έχουν οι επαγγελματίες επίτροποι. Η αναφορά των παραγράφων 1 και 3 για ανάθεση της πραγματικής φροντίδας σε τρίτους εννοεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 18 παρ. 2 εδ. ζ), η) θ) ;
  Ασάφεια αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο επίτροπος στην περίπτωση που δεν υφίσταται διαθέσιμη θέση σε δομή φιλοξενίας. Θα υφίστανται επίτροποι ανηλίκων σε καθεστώς αστεγίας;